Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
naglowek.jpg b9afead486ae4417dceb572d045a009c
Gminy Powiatu Pabianickiego
IS-02 - Udzielanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

IS - 02

Karta wydziału 
z wykazem usług świadczonych
Wydziale Infrastruktury Społecznej 
i Spraw Obywatelskich

Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Udzielanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

Wymagane wnioski:

Wniosek o wydanie pozwolenia przez Starostę właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki lub szczątki ludzkie mają być pochowane (pozwolenie jest wydawane w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym).

Wymagane załączniki:

  1. Akt zgonu ( przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego ), a w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgony choroby zakaźnej.
  2. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 t.j. z późń. zm.), w przypadku działania przez pełnomocnika dowód wniesienia opłaty skarbowej – 17 zł od pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwa udzielone najbliższej rodzinie, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową należy dokonać w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy urzędu.

Starostwo Powiatowe w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
95 – 200 Pabianice
55 1020 3437 0000 1102 0078 8109

W tytule płatności należy wpisać „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo – dot. zmarłej/zmarłego…..”

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż 3 dni od daty złożenia wniosku

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Pokój Nr 39 w bud. B I
Nr telefonu (42) 225 40 40
Godziny pracy:

  • poniedziałek, środa i czwartek 800 - 1600
  • wtorek 800 - 1700
  • piątek 800 - 1500

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Pabianickiego. Odwołanie składa się w Punkcie Informacyjnym Starostwa bądź bezpośrednio w Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich.

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dniu od dnia doręczenia decyzji stronie.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
starostwo_tv.jpg b86a14541ba0b7665daca6a06e4c058a
dla Ukrainy 1.png bb3f5901d211fae93f30aeac63dbf102
z życia powiatu 555.jpg 8d9d53f38d62b8ab8004f78f9449e2d7
fb1.png de393d1f0ef72bcfc8deee5b16953c40
kolejka big2.jpg 62f256ff59fc9188b61a1426dbaee051
baner_prawko1.jpg dab02524371f11aa53de08e41e660083
baner_dowod1.jpg a00866d04abcca215f310e975a2355a7
1proc.jpg f9a7816508e0fdd7dcd08d677df83c37
ban_npp.png 06ed6013c145b67c468ec4a5a776ed6d
ban-1.png 748c0ad2f50d765edeb72c3c54addc42
ban-2.png b52f1f6d202cf694ceb8c98be8b430b8
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png d0991b840081468a14b98434ca4b9bd4