Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-4.jpg c0d40d2e358b32dc04728a504c19dc3c
Gminy Powiatu Pabianickiego
Kontakt
Opublikowano: 14.05.2020, Wojciech Goss

Starostwo Powiatowe w Pabianicach

Budynek Starostwa Powiatowego w Pabianicach


ul. Piłsudskiego 2

95-200 Pabianice

tel.  (42) 225-40-00
fax. (42) 215-91-66


e-mail: 
ePuap: /powiat_pabianicki/skrytka

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych
e-mail:

Jacek Krzyżaniak

Uwaga!

W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, do odwołania wykonywanie zadań przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach podlega ograniczeniu.

Załatwianie spraw oraz udzielanie informacji, odbywać się będzie w sposób wyłączający bezpośrednia obsługę interesantów tj. telefonicznie, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz za pośrednictwem operatora pocztowego. Po odbiór dokumentów należy się umawiać telefonicznie z osobami pracującymi w wydziałach merytorycznych.

Mieszkańcy mogą składać dokumenty do specjalnych pojemników (wrzutni) przygotowanych specjalnie w tym celu, umiejscowionych tuż po wejściu do budynków lub przesłać pocztą. Wnioski te będą rozpatrywane sukcesywnie.

Od 4 maja 2020 roku do odwołania dokumenty z zakresu poszczególnych wydziałów można dostarczać:

-  do Wydziału Komunikacji i Transportu – pojemnik wystawiany jest codziennie w godzinach 8:00 – 15:00 w wejściu do budynku starostwa przy ulicy Piłsudskiego 2 w Pabianicach

- do Wydziału Architektury i Budownictwa - pojemnik wystawiany jest codziennie w godzinach 8:30 – 15:30 w wejściu do budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach

- do Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa - pojemnik wystawiany jest codziennie w godzinach 8:30 – 15:30 w wejściu do budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach

-do  Wydziału Geodezji i Kartografii - pojemnik wystawiany jest codziennie w godzinach 8:30 – 15:30 w wejściu do budynku, gdzie znajduje się kasa) przy ulicy Kościuszki 25 w Pabianicach

 

 
Godziny Pracy urzędu:
   
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek: 8.00 - 17.00
Środa: 8.00 - 16.00
Czwartek: 8.00 - 16.00
Piątek: 8.00 - 15.00

Dni i godziny przyjęć interesantów
w Wydziale Komunikacji i Transportu
oraz w innych wydziałach

   
Poniedziałek: 8.00 - 15.00
Wtorek: 9.00 - 15.00
Środa: 8.00 - 15.00
Czwartek: 8.00 - 15.00
Piątek: 8.00 - 14.00

   
Godziny pracy Wydziału Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w Pabianicach
przy ul. Kościuszki 25
   
Poniedziałek: 8.00 - 16.00
Wtorek: 8.00 - 17.00
Środa: 8.00 - 16.00
Czwartek: 8.00 - 16.00
Piątek: 8.00 - 15.00
Godziny pracy kasy:
Poniedziałek: 8.00 - 15.00
Wtorek: 8.00 - 16.00
Środa: 8.00 - 15.00
Czwartek: 8.00 - 15.00
Piątek: 8.00 - 14.00
Przerwa w pracy od poniedziałku do piątku
w godzinach 12.00 - 12.15

   

Zarząd Powiatu Pabianickiego
   
Starosta  
  Krzysztof Habura

tel: + 48 (42) 225-40-01, 225-40-04
Wicestarosta  
  Gabriela Wenne-Błazyńska

tel: +48 (42) 225-40-01, 225-40-04
Członkowie Zarządu
  Henryk Brzyszcz

tel: +48 (42) 225-40-31
  Robert Kraska

tel: +48 (42) 225-40-34
  Jacek Wróblewski

tel: +48 (42) 225-40-64
   
Skarbnik  
  Elżbieta Piekielniak

tel: +48 (42) 225-40-52
Sekretarz  
  Jacek Barasiński

tel: +48 (42) 225-40-05
   

Wydziały Starostwa Powiatowego
     
Wydział Architektury i Budownictwa
95-200 Pabianice
ul. Partyzancka 56
Piętro I, pok. nr 10, 11, 12, 13
tel. +48 (42) 208-77-01
+48 (42) 208-77-02
+48 (42) 208-77-03
+48 (42) 208-77-04
+48 (42) 208-77-05
+48 (42) 208-77-06
+48 (42) 208-77-07
+48 (42) 208-77-08
+48 (42) 208-77-09
+48 (42) 208-77-10
  fax +48 (42) 208-77-12
punkt przyjęć w Konstantynowie Łódzkim,
ul. Zgierska 2,
Budynek Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim,
piętro I, pok. 14
tel. +48 (42) 211-61-12
  fax +48 (42) 211-42-88
Wydział Dróg i Mostów
95-200 Pabianice
ul. Piłsudskiego 2
Budynek B, wejście II, pok. nr 42, 43, 44
tel. +48 (42) 225-40-48
+48 (42) 225-40-27
+48 (42) 225-77-54
  fax +48 (42) 215-91-66
Wydział Finansowy    
95-200 Pabianice
ul. Piłsudskiego 2
Budynek A, Piętro I, pok. nr 30, 31, 32, 33
tel. +48 (42) 225-40-52
+48 (42) 225-40-12
+48 (42) 225-40-13
+48 (42) 225-40-14
+48 (42) 225-40-15
  fax +48 (42) 215-91-66
Wydział Geodezji i Kartografii
95-200 Pabianice,
ul. Kościuszki 25,
   
Sekretariat

Obsługa ewidencji gruntów i budynków

Wydawanie map, obsługa geodetów

Opracowanie zgłoszeń prac geodezyjnych

Weryfikacja dokumentacji
tel. +48 (42) 215-18-20
+48 (42) 208-76-00
+48 (42) 215-31-36
+48 (42) 208-76-60
+48 (42) 215-14-04
+48 (42) 208-76-50
+48 (42) 227-18-72
+48 (42) 208-76-30
+48 (42) 227-00-19
+48 (42) 208-76-70
  fax +48 (42) 212-14-75
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
95-200 Pabianice
ul. Piłsudskiego 2
Budynek C, Piętro I, pok. nr 103, 104, 105
tel. +48 (42) 225-40-56
+48 (42) 225-40-58
+48 (42) 225-40-59
  fax +48 (42) 215-91-66
Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
95-200 Pabianice
ul. Piłsudskiego 2
Budynek B, wejście I, pok. nr 36-39
tel. +48 (42) 225-40-38
+48 (42) 225-40-25
+48 (42) 225-40-39
+48 (42) 225-40-40
  fax +48 (42) 215-91-66
Wydział Inwestycji i Funduszy
   
95-200 Pabianice
ul. Piłsudskiego 2
Budynek C, Piętro I, pok. nr 100, 101, 106
tel. +48 (42) 225-40-45
+48 (42) 225-40-28
+48 (42) 225-40-53
  fax +48 (42) 215-91-66
Wydział Komunikacji i Transportu
   
95-200 Pabianice
ul. Piłsudskiego 2
Budynek C, D, Parter
   
Prawa Jazdy
tel. +48 (42) 225-40-18
Rejestracja Pojazdów
tel. +48 (42) 225-40-23
+48 (42) 225-40-17
+48 (42) 225-40-20
+48 (42) 225-40-21
  fax +48 (42) 215-91-66

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

95-200 Pabianice
ul. Partyzancka 56
Parter, Pokój Nr 3, 4, 5, 6
tel. +48 (42) 208-77-20
+48 (42) 208-77-22
+48 (42) 208-77-23
+48 (42) 208-77-28
  fax +48 (42) 215-91-66
Wydział Oświaty i Wychowania
95-200 Pabianice
ul. Piłsudskiego 2
Budynek C, Piętro I, pok. nr 108, 109
tel. +48 (42) 225-40-36
+48 (42) 225-40-19
+48 (42) 225-40-32
  fax +48 (42) 215-91-66
     
Biura i Referaty Starostwa Powiatowego 
     
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
95-200 Pabianice
ul. Piłsudskiego 2
Budynek B, wejście II, pok. nr 46

tel.

fax

+48 (42) 225-40-30

+48 (42) 215-91-66

Biuro Rady Powiatu
   
95-200 Pabianice
ul. Piłsudskiego 2
Budynek A, Parter, pok. nr 9
tel. +48 (42) 225-40-16
+48 (42) 225-40-44
  fax +48 (42) 225-40-44
Referat Archiwum Zakładowe
   
95-200 Pabianice
ul. Piłsudskiego 2
Budynek A, Parter, pok. nr 6

tel.

fax

+48 (42) 225-40-06

+48 (42) 215-91-66

Referat Kancelaria Starosty
   
95-200 Pabianice
ul. Piłsudskiego 2
Budynek A, Piętro I, pok. nr 20
tel. +48 (42) 225-40-01
+48 (42) 225-40-04
  fax +48 (42) 215-91-66
Referat Organizacyjny    
95-200 Pabianice
ul. Piłsudskiego 2
Budynek A, Parter, pok. nr 3
tel. +48 (42) 225-40-08
+48 (42) 225-40-24
  fax +48 (42) 215-91-66
Referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
i Informacji Niejawnych
95-200 Pabianice
ul. Piłsudskiego 2
Budynek B, wejście I, pok. nr 37

tel.

fax

+48 (42) 225-40-39

+48 (42) 215-91-66

     
Zespoły, wieloosobowe i samodzielne stanowiska pracy

     
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
95-200 Pabianice
ul. Piłsudskiego 2
Budynek A, Piętro I, pok. nr 17

tel.

fax

+48 500 610 605

+48 (42) 215-91-66

Inspektor do spraw BHP i Ppoż.
95-200 Pabianice
ul. Piłsudskiego 2
Budynek A, Piętro I, pok. nr 17

tel.

fax

+48 (42) 225-40-22

+48 (42) 215-91-66

Rzecznik Prasowy
   
95-200 Pabianice
ul. Piłsudskiego 2
Budynek A, Piętro I, pok. nr 27

tel.

fax

+48 (42) 225-40-43

+48 (42) 215-91-66

Wieloosobowe Stanowisko ds. Informatyki
95-200 Pabianice
ul. Piłsudskiego 2
Budynek A, Piętro I, pok. nr 17

tel.

fax

+48 (42) 225-40-22

+48 (42) 215-91-66

Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr i Płac
95-200 Pabianice
ul. Piłsudskiego 2
Budynek A, Piętro I, pok. nr 20

tel.

fax

+48 (42) 225-40-07

+48 (42) 215-91-66

Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli i Audytu
95-200 Pabianice
ul. Partyzancka 56
Piętro II
tel. +48 (42) 208-77-40
+48 (42) 208-77-41
  fax +48 (42) 215-91-66
Zespół Obsługi Prawnej
   
95-200 Pabianice
ul. Piłsudskiego 2
Budynek B, wejście I, pok. nr 40

tel.

fax

+48 (42) 225-40-42

+48 (42) 215-91-66

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 15:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:00
kolejka.png fc20efd9cb1d0735ae1c4ab6784312f8