Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
3.jpg c5c9ef67e8aa719be11bdcd6e69935bf
Gminy Powiatu Pabianickiego
XVIII Sesja Rady Powiatu Pabianickiego
Opublikowano: 19.11.2019, Wojciech Goss
ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815), zwołuję
na dzień 26 listopada (wtorek) na godz. 10 00
w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 

XVIII Sesję Rady Powiatu Pabianickiego


Porządek obrad: 

 • 1. Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
 • 2. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
 • 3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
 • 4. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego
 • 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 • 6. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
 • 7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019 – 2025.
 • 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok.
 • 9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania: „Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych – strefa wejściowa i III piętro”.
 • 10. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania: "Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32".
 • 11. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dłutów przy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia - zakup sprzętu do działań ratowniczo - gaśniczych dla Gminy Dłutów (zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej)”.
 • 12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2019.
 • 13. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2019.
 • 14. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2019 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • 15. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok 2020.
 • 16. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego w drodze darowizny.
 • 17. Przyjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 • 18. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
 • 19. Zamknięcie obrad XVIII Sesji RPP
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
starostwo_tv.jpg 07c23c1f7f5ad85a1a95e19b5b8405c5
fb1.png 2d494e14bcfba954040fccbe6056ceb4
z życia powiatu 555.jpg 2ba0b572c5ebdde8858ca6fb9fd6443d
kolejka big2.jpg 6653f1aa821d2ab111c0ff9816f2e16b
baner_prawko1.jpg 3080d66e57546c5dcc63a4ec05d04ed2
baner_dowod1.jpg ef4e82be482b93042601013759763153
opp23.png 21348e419575051e9f539cf021f420f8
ban_npp.png 5716d0dcdd3ec9abb130825e271d9215
ban-2.png 6603d0b7088c54e531ec78ba21b25204
cyfrowy_powiat.jpg 728d9461173c714fb9c02d25e719ff8d
dla Ukrainy 1.png 7361e1577333d6cd1b83154ddac2f983
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 2a0904f7504542ccf80298a21a27785a