Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
1.jpg 08461008f523eb98772e82ca710e3335
Gminy Powiatu Pabianickiego
Nowe przepisy, wyższe kary
Opublikowano: 16.01.2024, Joanna Kupś, Ilość wyświetleń: 362

W tym roku nie ma już obowiązku zgłoszenia nabycia pojazdu, ale jest obowiązek rejestracji pojazdu. Kto tego nie dopełni w ciągu 90 dni, zapłaci 1.000 zł kary.

Jacek Wróblewski, starosta pabianicki: – W zeszłym roku za brak terminowych zgłoszeń zbycia lub nabycia pojazdu sprowadzonego z zagranicy nałożono kary w sumie w wysokości 250.236 zł. Od nowego roku kary są wyższe, bo zmieniła się ustawa o ruchu drogowym.

863 pojazdy zarejestrowano w grudniu w Wydziale Komunikacji i Transportu. Do innych powiatów ubyło i wyrejestrowano w sumie 496 pojazdów. Wydano 1.082 dowody rejestracyjne i przerejestrowano bez wymiany tablic 256 pojazdów. 19 dowodów rejestracyjnych wymieniono.

226 dłużników zalega na rzecz powiatu z opłatami z tytułu nałożenia kar za brak zgłoszenia kupna lub sprzedaży pojazdów w ciągu 30 dni. Są winni w sumie 109.408 zł. W grudniu dokonali wpłat w wysokości 11.516 zł.

Od 1 stycznia kary są wyższe, bo są zmiany w przepisach ustawy prawo o ruchu drogowym. Nie ma już obowiązku zgłoszenia nabycia pojazdu, ale jest obowiązek rejestracji pojazdu. Kto nie dopełni tego obowiązku w terminie 90 dni, skutkować to będzie karą pieniężną w wysokości 1.000 zł.

 Właściciel pojazdu jest teraz zobowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

     nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (również w drodze dziedziczenia spadku czy darowizny);

     dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;

     sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku, gdy właścicielem pojazdu (o których mowa powyżej) jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, będzie on obowiązany do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni.

W przypadku przedsiębiorców handlujących pojazdami kara za przekroczenie podstawowego terminu 90 dni wynosi 1.000 zł, a za przekroczenie 180 dni jest to 2.000 zł.

Nadal mamy obowiązek zgłoszenia sprzedaży pojazdu w terminie 30 dni.

Właściciel pojazdu dokonuje takiego zgłoszenia u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

W przypadku, gdy pojazd stanowi współwłasność, zawiadomienie o zbyciu pojazdu wystarczy, że złoży jeden ze współwłaścicieli. Jeśli się tego nie dokona, wówczas zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości 250 zł.

W przypadku, gdy pojazd stanowi współwłasność, kary finansowe w każdym przypadku nakładane są solidarnie.

 

Osoba fizyczna:

 • Czas na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu - 30 dni
 • Kara za brak złożenia wniosku o rejestrację w terminie 30 dni - 500 zł
 • Kara za brak złożenia wniosku o rejestrację w terminie 90 dni - 1000 zł
 • Czas na zgłoszenie zbycia pojazdu - 30 dni
 • Kara za brak zgłoszenia zbycia w terminie 30 dni - 250 zł

 

Przedsiębiorca mający w swojej działalności handel pojazdami:

 • Czas na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu - 90 dni
 • Kara za brak złożenia wniosku o rejestrację w terminie 90 dni -1.000 zł
 • Kara za brak złożenia wniosku o rejestrację w terminie 180 dni – 2.000 zł
 • Czas na zgłoszenie zbycia pojazdu - 30 dni
 • Kara za brak zgłoszenia zbycia w terminie 30 dni - 250 zł

 

Obowiązek zgłoszenia możemy zrobić poprzez:

 • przesłanie kopii dokumentu zakupu/sprzedaży drogą elektroniczną na adres https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zawiadomienie-o-zbyciu-pojazdu-2,
 • przesłanie kopii dokumentu zakupu/sprzedaży oraz oryginału wniosku pocztą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice.

 

Wydział Komunikacji i Transportu

Pabianice, ul. Piłsudskiego 2. Godziny przyjęć: poniedziałek 8.00 – 15.00, wtorek 9.00 – 16.30, środa 8.00 – 15.00, czwartek 8.00 – 15.00, piątek 8.00 – 14.30

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 69f4d77c8884fd288162cedb3256e08a