Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-3.jpg 8c6103b26367041e8d4d904bd5135e65
Gminy Powiatu Pabianickiego
AB-063. Odstępstwo od warunków technicznych
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

AB 063

Karta wydziału
z wykazem usług świadczonych
w Wydziale Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Odstępstwo od warunków technicznych

Podstawa prawna

art. 9 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Wymagane dokumenty

  • wniosek
  • charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy
  • szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa
  • propozycje rozwiązań zamiennych
  • pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską
  • w zależności od potrzeb – pozytywną opinię innych zainteresowanych organów


Opłata skarbowa

Podania i załączniki od podań są zwolnione od opłat skarbowych

Informacje dodatkowe

Termin załatwienia sprawy: 30 dni
Informacje udzielane są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2 w pok. nr 100a wejście C I piętro – w sprawach dot. Gminy Miejskiej Pabianice, gmin Pabianice, Dłutów , Dobroń, Ksawerów, telefon nr 225–40–00 wew. 147 oraz w Punkcie Przyjęć Starostwa Powiatowego w Pabianicach Wydział Architektury i Budownictwa w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2 budynek Urzędu Miejskiego Konstantynów Łódzki pok. nr 14 I piętro - w sprawach dot. Gminy Miejskiej Konstantynów Łódzki i Gminy Lutomiersk tel. Nr 211–61–12

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1proc.jpg 74657622fa7bd93254cc510646768882
kolejka big2.jpg 459665cb04b7590633c7f1cc866703c6
baner_prawko1.jpg f27fa2654c787f9013fa6ca2bf62cb11
baner_dowod1.jpg b64fb1b34b83ef7fd9fd0d4e9d609395
ban-1.png 82bf46106c26498cc2d609ce32b4ba7e
ban-2.png b25c64d998e1a2b6337e61cefc56050d
ban_npp.png 6e4892d6f2c3a71a4345fd9a0298fbdd
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 6e143973e5b0ece14c7e7448797bf998