Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-5.jpg a62b16619d5eb78d6279c978adadbba3
Gminy Powiatu Pabianickiego
AB-063. Odstępstwo od warunków technicznych
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

AB 063

Karta wydziału
z wykazem usług świadczonych
w Wydziale Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Odstępstwo od warunków technicznych

Podstawa prawna

art. 9 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Wymagane dokumenty

  • wniosek
  • charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy
  • szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa
  • propozycje rozwiązań zamiennych
  • pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską
  • w zależności od potrzeb – pozytywną opinię innych zainteresowanych organów


Opłata skarbowa

Podania i załączniki od podań są zwolnione od opłat skarbowych

Informacje dodatkowe

Termin załatwienia sprawy: 30 dni
Informacje udzielane są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2 w pok. nr 100a wejście C I piętro – w sprawach dot. Gminy Miejskiej Pabianice, gmin Pabianice, Dłutów , Dobroń, Ksawerów, telefon nr 225–40–00 wew. 147 oraz w Punkcie Przyjęć Starostwa Powiatowego w Pabianicach Wydział Architektury i Budownictwa w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2 budynek Urzędu Miejskiego Konstantynów Łódzki pok. nr 14 I piętro - w sprawach dot. Gminy Miejskiej Konstantynów Łódzki i Gminy Lutomiersk tel. Nr 211–61–12

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1proc.jpg 94e3f5deaa4dac7e0d964e0ea20c4018
kolejka big2.jpg 8e30bbd21882ea70db1b221cb57ab066
baner_prawko1.jpg f4900c1e126dd3e49f9ca288b7533601
baner_dowod1.jpg cda9051f52b9d8cfded6bf7215427789
ban-1.png 4bdcca616459b3bcb9240047dd06ff0d
ban-2.png 655186bb1b5d2f71c557eff2bceb1670
ban_npp.png 356206b3794533087df364918ce44316
fb1.png 9ed494b5eead12f83ed8c1f45934d029
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 15:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:00
kolejka.png cb2019b836853738df0cdccf1cf1b9f8