Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-5.jpg 5fb589046a54d8265596fb21920335ff
Gminy Powiatu Pabianickiego
AB-063. Odstępstwo od warunków technicznych
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

AB 063

Karta wydziału
z wykazem usług świadczonych
w Wydziale Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Odstępstwo od warunków technicznych

Podstawa prawna

art. 9 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Wymagane dokumenty

  • wniosek
  • charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy
  • szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa
  • propozycje rozwiązań zamiennych
  • pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską
  • w zależności od potrzeb – pozytywną opinię innych zainteresowanych organów


Opłata skarbowa

Podania i załączniki od podań są zwolnione od opłat skarbowych

Informacje dodatkowe

Termin załatwienia sprawy: 30 dni
Informacje udzielane są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 2 w pok. nr 100a wejście C I piętro – w sprawach dot. Gminy Miejskiej Pabianice, gmin Pabianice, Dłutów , Dobroń, Ksawerów, telefon nr 225–40–00 wew. 147 oraz w Punkcie Przyjęć Starostwa Powiatowego w Pabianicach Wydział Architektury i Budownictwa w Konstantynowie Łódzkim ul. Zgierska 2 budynek Urzędu Miejskiego Konstantynów Łódzki pok. nr 14 I piętro - w sprawach dot. Gminy Miejskiej Konstantynów Łódzki i Gminy Lutomiersk tel. Nr 211–61–12

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1proc.jpg d7e569c6e3f341c21cf28617a3b64dd7
kolejka big2.jpg 7553260f0cd9135a1915f438b8a18611
baner_prawko1.jpg 7d0b79d6de820dcd33843304ddc442ab
baner_dowod1.jpg 6ed20c28fee9d248ae932dc48a84fb70
ban-1.png 4e6cffbe7c8a14c44d9ad3c4e0959cd4
ban-2.png 7fce9e9dacf57f464b10c970d7d282ea
ban_npp.png bc63bbe8f4b61d652a124bebbde88476
fb1.png 067bba7c9b9a75aaf5c33a52df50c31e
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 5e687c871444c239e12c949405bb6fdf