Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
naglowek.jpg 5e25f087362fbb4e133a8cdb6e0d9068
Gminy Powiatu Pabianickiego
GK-01. Wydawanie wypisów/wypisów i wyrysów/ wyrysów z ewidencji gruntów i budynków
Opublikowano: 06.10.2017, Wojciech Goss

GK-01

Karta wydziału
Z wykazem usług świadczących
w Wydziale Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w Pabianicach

Wydawanie wypisów/wypisów i wyrysów/ wyrysów z ewidencji gruntów i budynków

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 2023 poz. 1752 z późniejszymi zmianami)
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U, 2020 poz. 1322 z późniejszymi zmianami)
  3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2024 r. poz. 219 z późniejszymi zmianami)

Miejsce załatwienia sprawy

w Wydziale Geodezji i Kartografii, ul. Kościuszki 25, na I piętrze, pokój 6

Forma wnoszenia

Złożenie wniosku w formie pisemnej lub wzór wniosku dostępny jest:

  • w siedzibie Wydziału Geodezji i Kartografii w pokoju 6
  • na stronie internetowej (forma elektroniczna) do pobrania poniżej
    • wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków (pdf)
    • wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru gruntów dla nieruchomości

Złożenie wniosku może odbywać się także drogą internetową za pomocą portalu internetowego znajdującego się pod adresem http://pabianice.geoportal2.pl/ z możliwością złożenia wniosku w postaci elektronicznej. Uruchomienie usługi wymaga rejestracji w serwisie Geoportal2, której należy dokonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem https://pabianice.geoportal2.pl/map/mat/mat postępując zgodnie z instrukcjami. Tak utworzone konto przed złożeniem wniosku musi przejść pełną autoryzację poprzez Profil Zaufany (opcja dostępna po zalogowaniu).

 

Wymagane dokumenty

Wniosek właściciela gruntów lub innych osób (wymienionych w art. 24 ust.5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne), a w przypadku wniosku o wypis i wyrys również dokumenty potwierdzające prawo własności do gruntów (akty własności ziemi, akty notarialne, odpisy z KW).

Opłata

Naliczanie na podstawie art. 40b ust.1 pkt.2) oraz art. 40d ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Dla zaświadczenia opłata skarbowa w wysokości 17 zł

Forma załatwienia sprawy

Wnioskodawca otrzymuje dokument w postaci wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty, wydaje się decyzję administracyjną.

Termin załatwienia sprawy

Wydanie dokumentu następuje w dniu złożenia wniosku, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Tryb odwoławczy

Czynność materialno-techniczna, nie służy odwołanie. W przypadku wydania decyzji administracyjnej służy odwołanie do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego.

Informacje dodatkowe

Brak

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
starostwo_tv.jpg 6659d6e99a62059c72541b79bbecefde
fb1.png 6ab599b52190ee2003d15dc77c5e1682
z życia powiatu 555.jpg db8d635ff4934195a398f896563a8021
kolejka big2.jpg 90f777c4cebfde99d8c08b0d868a3c2f
baner_prawko1.jpg 8b9798ef2a91098e3b17aa2124df5f36
baner_dowod1.jpg 7ba7fc6caa4f5d48482fe36c7001d058
opp23.png 41ceb9a671a7563b54d7dc643d113630
ban_npp.png f87f6141d752840b58d4963be8ba96c9
ban-2.png 8b5f7427fb86d521f7b14d7e6f263e33
cyfrowy_powiat.jpg 8f8c05f23abdea4ff17bdc0706fee14c
dla Ukrainy 1.png 5ffc5cdf7ccb5f9e111863be9dbd9938
ochrona_powietrza.png 56560ff1f85786bc566091b4a5f8d63b
fundusze_celowe.png ac1ad998ce8202b4161b1fbcca94f286
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 1ddab687f07df83629cb78c70c6f76ab