Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
2.jpg fe2d449938470e1474e530ffbffbb32f
Gminy Powiatu Pabianickiego
Miasto Pabianice
Opublikowano: 24.08.2015, Concept INTERMEDIA

Główne ośrodki kultury w Pabianicach: 


Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Pułaskiego 38 
95-200 Pabianice
telefon: 42 215 20 93

Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką wychowania pozaszkolnego, która pełni istotną rolę w sferze edukacji nieformalnej dzieci i młodzieży - daje możliwość i szanse odkrywania oraz rozwoju zainteresowań, talentów i pasji artystycznych młodych ludzi, promuje ich osiągnięcia. MDK pełni rolę kulturotwórczą i integrującą szkoły, rodziców i mieszkańców Powiatu Pabianickiego poprzez podejmowanie różnorodnych inicjatyw. Realizuje różnorodny i bogaty program edukacji kulturalnej, w czym uzupełnia i wspiera szkoły, współpracując z nimi w realizacji różnych przedsięwzięć kulturalnych i imprez. Celem i ambicją Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach jest, aby placówka w istotny sposób przyczyniała się do odkrywania, pielęgnowania i promocji talentów i uzdolnień dzieci i młodzieży. Corocznie ponad 700 młodych ludzi ma możliwość pielęgnowania swoich pasji oraz talentów w MDK-u pod czujnym okiem zatrudnionych w MDK-u nauczycieli – specjalistów w swoich dziedzinach dla których praca jest często życiową pasją.

Oferta edukacyjna - zajęcia stałe:

Edukacja kulturalna:

 • zespoły tańca nowoczesnego (Ganesz, Ludens)
 • zajęcia taneczno – umuzykalniające (5-7 lat)
 • fotografia
 • nauka śpiewu rozrywkowego, emisja głosu – zespoły wokalne i soliści
 • zajęcia plastyczne (grafika, rysunek, malarstwo, inne techniki plastyczne
 • nauka gry na instrumentach muzycznych (keyboard, akordeon, perkusja, gitara)

Edukacja językowa:

 • język angielski

Edukacja sportowa:

 • ośrodek gimnastyki korekcyjnej
 • zajęcia akrobatyki

Młodzieżowy Dom Kultury organizuje cykliczne imprezy o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym. Najważniejsze z nich to:

 • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - "Człowiek w ruchu"
 • Konkurs literacki – „Opowiedz mi o..."
 • Powiatowy konkurs recytacji z elementami gry aktorskiej „Porozmawiajmy poezją”
 • Ogólnopolski Konkurs Piosenki „Kumak”
 • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Kartka Świąteczna: Boże Narodzenie, Nowy Rok"
 • Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Światło wieczorową porą”
 • Turniej Recytatorski „Zwierciadło rzeczywistości”
 • konkurs piosenki „Wygraj sukces”
 • konkurs piosenki "Idolek"
 • Powiatowy Bieg Uliczny
 • Wrześniowy Bieg Przełajowy
 • Powiatowy Konkurs na miniaturę literacką w języku angielskim „Mini Saga competition”
 • koncerty, wystawy, prezentacje artystyczne naszych uczestników

MDK pełni rolę organizatora i koordynatora sportu szkolnego na terenie Powiatu Pabianickiego organizując współzawodnictwo sportowe szkół we wszystkich dyscyplinach objętych kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego dla wszystkich typów szkół (ok. 60 zawodów rocznie). 

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall uznając odkrywanie i rozwijanie zdolności, pasji oraz talentów młodych ludzi za niezwykle ważne, choć dotychczas niedoceniane zadanie systemu edukacji ogłosiła rok szkolny 2010/11 Rokiem Odkrywania Talentów. Na stworzonej przez ministerstwo mapie miejsc odkrywania talentów znalazł się również Młodzieżowy DomKultury w Pabianicach. Pismo p. minister z dnia 28.02.2011r. oraz tablica symbolizująca takie właśnie miejsca przekazane naszej placówce są tego dowodem. Tabliczka znajduje się na froncie budynku i zgodnie z zaleceniem została odsłonięta 21 marca 2011r. podczas Targów Edukacyjnych. Odsłonięcia dokonali: Łódzki Kurator Oświaty – p. Jan Kamiński, Starosta Pabianicki – p. Krzysztof Habura oraz dyrektor OKE – p. Danuta Zakrzewska. Największe osiągnięcia w festiwalach, konkursach i przeglądach osiągają uczestnicy zajęć tanecznych, wokalnych i plastycznych. Najważniejsze z nich to: 

Nazwa imprezy

Nazwa zespołu

Osiągnięcie

Ogólnopolski Konkurs fotograficzno – filmowy "Kiedy rozum śpi"

 

nagroda

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Światło wieczorową porą"

 

wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs Piosenki "Kumak"

Natalia Karpińska

wyróżnienie

17 Konkurs Piosenki Wygraj Sukces

Katarzyna Wawszczak

wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Człowiek w ruchu”

 

ZuziaTomaszewicz,
Maciej Kozak,
Julia Domaradzka,
Patryk Stachowski
Wojciech Włodarczyk
Weronika Dana
Zuzia Janus
Amelia Otto
Agata Otto
Ania Wlazło
Wojciech Gajzler
Sandra Jędrych
Ania Belica
Aurora Kubiak

wyróżnienie
wyróżnienie
III nagroda
wyróżnienie
wyróżnienie
I nagroda
I nagroda
II nagroda
wyróżnienie
wyróżnienie
nagroda
nagroda
nagroda
wyróżnienie

Wojewódzkie Konfrontacje Taneczne w Łodzi

 

wyróżnienie

Wojewódzkie Konfrontacje Taneczne w Łodzi

 

wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „W krainie mrozu i śniegu” w Częstochowie

Kinga Łagiewska
Wiktoria Buraczyńska

kwalifikacje do wystawy

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Człowiek w ruchu”

Ola Gawin
Maciej Andrzejczak
Weronika Ziętala
Weronika Książczyk
Kasia Błoch
Marysia Lewowska

II miejsce
I miejsce
wyróżnienie
III miejsce
II miejsce
wyróżnienie

V Zgierskie Spotkania Taneczne „Drgania przestrzeni”

Ganesz Urwisy
Ludens II
Ludens I

wyróżnienie
wyróżnienie
II miejsce

IX Ogólnopolski Konkurs Tańca Nowoczesnego w Pabianicach

Ganesz Urwisy
Ganesz For Fun
Ludens II

Ludens I

III miejsce
II miejsce
I miejsce i Grand Prix
I miejsce i Grand Prix

Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego we Włocławku

Ganesz For Fun mini formacja
Ganesz Kinetik
Duet (Marcin Lipiński Krystian Malinowski)

IV miejsce

VII miejsce

I miejsce

III Ogólnopolski Turniej Tańca Eudezet All Star Weekend 3

Ganesz For Fun mini formacja
Ganesz Frisky
Duet (Marta Skwierczyńska, Agnieszka Marchewczyńska)
Duet (Damian Lipiński, Karolina Rubajczyk)
Duet (Marcin Lipiński, Krystian Malinowski)
Duet (Paula Kowalska, Magdalena Michalak)
Damian Lipiński
Ganesz Crest – formacja
Ganesz Crest – mini form.
Ganesz Crest – mini form.

VI miejsce

V miejsceVI miejsce

I miejsce

IV miejsce

V miejsce
I miejsce

I miejsce

I miejsce
I miejsce

Mistrzostwa Polski w Szczecinie

Ganesz Crest – formacja
Damian Lipiński
Damian Lipiński
Duet (Kasia i Kacper Koman)

VIII miejsce
V miejsce
I miejsce
IX miejsce

III Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego „Taneczna Środa 2012” w Środzie Wielkopolskiej

Ludens II
Ludens I

IV miejsce
III miejsce 


 


 


 


Miejski Ośrodek Kultury

ul. Kościuszki 14
95-200 Pabianice
tel. 42 225 46 90

W Miejskim Ośrodku Kultury działają zespoły artystyczne i sekcje zainteresowań: Kapela Podwórkowa DOBRZANIE, Orkiestra Dęta, Big Band SMUGI BOOGIE, Młodzieżowy Zespół Instrumentów Dętych, Studio Piosenki, Chór Żeński TĘCZA, Towarzystwo Śpiewacze im. T. Kościuszki, Teatr Muzyczny RETRO, Grupa Wokalno - Taneczna PERFECTUS, Soliści Piotra Zuwalda, Dziecięcy Zespół Taneczno-Wokalny MODERICO, grupy muzyczne - BRADYKARDIA, PESTILENTJA, KOROZJA, ZGIEŁK, grupy teatralne - CIAPTAKI, AMOK, dziecięca grupa początkująca, pracownia technik medialnych, sekcja szachowa. Ponadto przy Ośrodku istnieją: Telewizja PRO-MOK, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Terenowy Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Pabianickie Towarzystwo Fotograficzne. Imprezy cykliczne to : eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Konkursu Recytatorskiego dla dzieci "Świerszczykowe wierszyki", Przeglądu Teatrów Dziecięcych - KONFRONTACJE, Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych, "Mapa i pogoda dla turysty wygoda", Konkurs Ekologiczny "Polskie Parki Narodowe", Dyktando Ekologiczne, Seminarium Ekologiczne, Przeglšd Piosenki Dziecięcej, Przeglšd Tańca Nowoczesnego, Konkurs Plastyczny "Szopka Pabianicka", wystawy, koncerty, spektakle, festyny. 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza w Pabianicach
ul. św. Jana 10
95-200 Pabianice
tel. Wypożyczalni 42 215-53-10
tel. dyrekcji, księgowości 42 215-50-31
tel. działu instrukcyjno-metodycznego 42 215-23-37
zamawianie książek:
www.mbppab.pl


Godziny otwarcia :
poniedziałki, środy, piątki 12.00 – 19.00
wtorki 8.00 – 15.30
czwartki 13.00 – 15.30

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza w Pabianicach jest największą i najstarszą biblioteką Pabianic. Oficjalnie rozpoczęła swą działalność 22 stycznia 1937 r. Po 1945 roku w skład jej zbiorów weszły duże fragmenty księgozbiorów istniejących od początku XX wieku w Pabianicach bibliotek, m.in. Polskiej Macierzy Szkolnej i firmy “Krusche i Ender”. Od lipca 2001 r. MBP pełni, na zasadzie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Pabianickim a Zarządem Miasta Pabianic, zadania powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Pabianickiego. Do tych zadań należy m.in.:

 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych mieszkańców powiatu, zwłaszcza dotyczących wiedzy o powiecie pabianickim oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego w powiecie pabianickim;
 • organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych dla mieszkańców powiatu;
 • opracowywanie i publikowanie bibliografii, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym;
 • udzielanie bibliotekom na terenie powiatu pabianickiego pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej;
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne, wchodzące w skład sieci bibliotecznej w powiecie pabianickim, zadań dotyczących gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów, sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek;
 • gromadzenie rocznej sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych w powiecie;
 • współdziałanie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Łodzi.

MBP i jej 4 filie miejskie oferują mieszkańcom powiatu około 153.000 książek i czasopism oprawnych. Udostępniają także zbiory specjalne zawierające m.in.: kasety i płyty książek mówionych, kasety i płyty do nauki języków, zbiory muzyczne, kasety wideo, dyski CD-ROM, DVD, gry komputerowe, gry planszowe i pocztówki.
Wypożyczają księgozbiór, zbiory specjalne i czasopisma na zewnątrz biblioteki oraz udostępniają je na miejscu w czytelniach.
Z pabianickich bibliotek rocznie korzysta średnio 8.700 czytelników, wypożyczających około 190.000 zbiorów na zewnątrz i 32.000 na miejscu. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
Od 01.04.2003 r. uruchomiono w MBP pierwszą komputerową wypożyczalnię książek. 
Czytelnicy mają także możliwość bezpłatnego dostępu do internetu, w tym także bezprzewodowego, elektronicznego zamawiania książek oraz uzyskiwania informacji o nowościach i bibliotekach. Mogą także korzystać z bogatej oferty działalności kulturalno-oświatowej.
Biblioteki należące do sieci MBP w Pabianicach organizują rozmaite formy tej działalności: wystawy książek, spotkania autorskie, prelekcje, pogadanki, konkursy, projekcje filmowe, wystawy plastyczne, imprezy artystyczne, lekcje biblioteczne i inne. Wiele z tych form już na stałe wpisało się w działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej. Od kilku lat trwa współpraca z Kołem Teatralnym z II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Pabianicach pod kierunkiem Przemysława Pałosza. Młodzi aktorzy prezentują w Galerii Ex Libris MBP spektakle teatralne, które spotykają się z bardzo dobrym odbiorem widzów. Dużym powodzeniem cieszą się formy cykliczne – spotkania Klubu Filmów Europejskich, Dyskusyjnych Klubów Książki oraz prelekcje organizowane w ramach Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego "Grota". W placówkach MBP powstało aż 8 Dyskusyjnych Klubów Książki skupiających osoby dorosłe, dzieci oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pabianicach. W ramach klubów, oprócz dyskusji o książkach, organizowane są także spotkania autorskie. Bardzo cenną inicjatywą są, realizowane przez filię szpitalną, zajęcia biblioterapeutyczne dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej. MBP bierze także udział w imprezach plenerowych, proponując wszystkim chętnym pabianiczanom udział w akcjach "Książka za książkę" (wymiana własnych książek na inne, zaproponowane przez MBP) oraz "Książka w drodze" (polegająca na "wypożyczeniu" książki czytelnikowi, który po jej przeczytaniu przekazuje ją innemu). W celu promocji książek i czytelnictwa organizowane są także zajęcia głośnego czytania i warsztaty czytelnicze dla dzieci i młodzieży.
Nową formą działań jest udział w projekcie „FunEnglish w bibliotece”, dzięki któremu dzieci mogą bezpłatnie uczyć się angielskiego na kursie komputerowym, który łączy naukę języka obcego z zabawą. Od marca 2012 roku wprowadzono także nową formę zajęć, tzw. konsultacje komputerowe, związaną z nauką obsługi komputera i internetu. Warsztaty prowadzone są przez bibliotekarzy i informatyków, indywidualnie według potrzeb każdego słuchacza.
Biblioteki realizują także działalność informacyjną. Polega ona na pomocy w uzyskiwaniu informacji o zbiorach bibliotecznych, udzielaniu informacji bibliograficznych i faktograficznych z różnych dziedzin, udostępnianiu informacji w formie tradycyjnej i na nośnikach elektronicznych, poszukiwaniu literatury na zgłoszony temat oraz prowadzeniu zajęć z przysposobienia bibliotecznego. MBP i filie współpracują z placówkami oświatowymi oraz instytucjami społecznymi i kulturalnymi Pabianic i powiatu.
Od 2004 r. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Lorentowicza w Pabianicach rozpoczęła opracowywanie w ramach Systemu Bibliografii Regionalnej województwa łódzkiego bibliografii o zasięgu powiatowym. Biblioteka gromadzi wszystkie dostępne materiały regionalne, w tym prace dyplomowe i magisterskie dotyczące Pabianic oraz związane z poszczególnymi miejscowościami powiatu. (Więcej na www.mbppab.pl) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi – Filia w Pabianicach

ul. Kilińskiego 37
95-200 Pabianice
tel./fax 42 215 26 70
www.pbw.lodz.pl/Pabianice.htm

Biblioteka istnieje od 1 stycznia 1957 r., pierwotnie jako Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa. W 1970 r. zmieniła nazwę na Miejską Bibliotekę Pedagogiczną, a w 1976 r. decyzją Kuratora Oświaty przekształcona została w Filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. Dziś gromadzi, opracowuje i udostępnia książki, czasopisma, a także multimedia: wideokasety oraz płyty CD/DVD o charakterze edukacyjnym. Ogółem księgozbiór stanowi około 50 tys. woluminów.
Biblioteka jest otwarta dla nauczycieli, studentów, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wszystkich innych osób zainteresowanych kształceniem się i dokształcaniem.
Na studentów czekają publikacje naukowe z różnych dziedzin wiedzy: psychologii, pedagogiki, socjologii, filozofii, historii, prawa, ekonomii, finansów i bankowości, zarządzania, medycyny, chemii, fizyki, matematyki, biologii i in. Biblioteka oferuje również szerokie spektrum czasopism fachowych, pomocnych przy pisaniu prac zaliczeniowych, dyplomowych czy licencjackich. Księgozbiór biblioteki jest sukcesywnie wzbogacany o nowości wydawnicze z różnych dziedzin. Uczniom biblioteka proponuje lektury szkolne wraz z opracowaniami / także na płytach DVD/, książki naukowe ze wszystkich dziedzin, zwłaszcza zbiory ekologiczno-przyrodnicze, a dla maturzystów materiały pomocne w tworzeniu prezentacji maturalnych oraz przygotowaniu się do egzaminu dojrzałości z języka polskiego i innych przedmiotów.
Biblioteka nie zapomina o nauczycielach. Z myślą o tej grupie czytelników gromadzony jest księgozbiór dotyczący dydaktyki i metodyki nauczania przedmiotów, profilaktyki uzależnień, problemów wychowawczych czy specjalnych potrzeb edukacyjnych. Gromadzone są też materiały repertuarowe na różne okazje i fachowe czasopisma. Księgozbiór wzbogacany jest także o multimedia. Są to filmy edukacyjne na płytach DVD/CD oraz kasetach VHS. Materiały te mogą uatrakcyjnić zajęcia lekcyjne.
Natomiast wszystkim zainteresowanym udostępniana jest prasa codzienna, prasa lokalna, tygodniki społeczno-polityczne, filmy przyrodnicze i podróżnicze. Ogólnodostępny jest również Internet / pięć stanowisk komputerowych/. Mogą z niego korzystać wszyscy: od dzieci po emerytów. Dostęp do Internetu jest bezpłatny. Natomiast odpłatnie można drukować, skanować i kserować wybrane materiały.
Poza gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów biblioteka prowadzi szeroką działalność na rzecz lokalnego środowiska. Są to: konferencje, warsztaty i spotkania metodyczne dla nauczycieli /organizowane we współpracy z PODN i DM w Pabianicach/, lekcje biblioteczne dla zorganizowanych grup szkolnych. /np. zajęcia z zakresu tworzenia bibliografii załącznikowej, historii książki, korzystania z katalogu on line, historii exlibrisu czy dotyczące wiedzy o kulturze/, projekcje filmów dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, konkursy rozwijające zainteresowania czytelniczo-bibliofilskie. Filia współpracuje ze szkołami, przedszkolami, władzami samorządowymi oraz placówkami kulturalno-oświatowymi. Efektem tej współpracy jest m. in. książka pt. „W Krainie Baśni”, wydana nakładem biblioteki, zawierająca prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie poświęconym pisaniu bajek. Od sześciu lat z dużym powodzeniem w bibliotece prowadzona jest akcja „Drzwi Otwarte dla Przedszkoli”, mająca na celu promowanie kultury czytelniczej wśród najmłodszych dzieci. Podobny cel ma głośne czytanie wierszy i bajek w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Filia popularyzuje swoje zbiory poprzez wystawy organizowane w hallu i czytelni, a także prezentacje podczas Targów Edukacyjnych. Dużym przedsięwzięciem było np. zorganizowanie wystawy elementarzy z różnych stron świata czy ekspozycja poświęcona edukacji w Japonii. Działania te mają na celu uczenie poszanowania i tolerancji wobec odmiennych kultur. Popularyzowaniu biblioteki i czytelnictwa służy zapoczątkowana w 2008 r. akcja „Mikołajki”, połączona z loterią fantową, czy akcja „Pizza i książka – ot, coś dla ducha i dla ciała”, w ramach której każdy z nowo zapisanych czytelników otrzymuje specjalny bonus do pizzerii.
Biblioteka serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Pabianic i powiatu pabianickiego od poniedziałku do soboty w godz.: 
poniedziałek 13.00-18.00
wtorek 9.00-17.00
środa 10.00-18.00
czwartek 9.00-17.00
piątek 10.00-18.00
sobota 8.00-14.00

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

ul. Grobelna 6
95-200 Pabiance
tel./fax 42 215 55 39,
www.psm.cn.pl


Państwowa Szkoła Muzyczna w Pabianicach powstała w roku, 1967 jako szkoła I stopnia a od roku 1971 działa jako szkoła I i II st. Jest szkołą artystyczną, której organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizuje podstawę programową i plan nauczania właściwy dla publicznych szkół muzycznych I i II stopnia, dzięki czemu przygotowuje adeptów do zawodu muzyk – instrumentalista. W szkole uczymy gry na instrumentach: fortepian, organy, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet, fagot, trąbka, waltornia, puzon, perkusja, akordeon, gitara. Realizujemy pełny cykl przedmiotów ogólnomuzycznych. Nauka w szkole jest bezpłatna; istnieje także możliwość wypożyczenia instrumentów do ćwiczenia w domu za niewielką odpłatnością. Staramy się o wysoki poziom nauczania, aby nasi absolwenci z dumą oświadczali, iż ukończyli szkołę muzyczną w Pabianicach a także, aby z powodzeniem mogli konkurować z wychowankami innych szkół na egzaminach wstępnych do uczelni muzycznych. Tak mierzona skuteczność nauczania jest bliska 100%. W ciągu czterdziestopięcioletniej działalności, Szkoła wykształciła wielu laureatów konkursów muzycznych krajowych i międzynarodowych. Najważniejsze konkursy, na których nasi uczniowie zdobyli czołowe nagrody: Międzynarodowe i Ogólnopolskie Spotkania Skrzypcowe w Płocku, Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. G. Ph. Telemanna w Poznaniu, „Młody Paganini” w Legnicy, Konkurs Pianistyczny im. J. Zarębskiego w Łomiankach, Międzynarodowy Festiwal Akordeonowy w Przemyślu, Konkurs Akordeonowy w Grudziądzu, Międzynarodowy Konkurs im. J. Garści w Stalowej Woli, Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy im. G. Bacewicz we Wrocławiu, Konkurs skrzypcowy „Janko Muzykant” w Sochaczewie, Konkurs Kameralny „Duettino” w Warszawie, Festiwal Akordeonowy w Mławie. Absolwenci szkoły podjęli studia w Akademiach Muzycznych w Łodzi, Warszawie, Katowicach, Poznaniu. Liderami wśród zdobywców nagród są: Patrycja Mynarska i Robert Łaguniak – skrzypce, Martyna Brzezińska – fortepian, Przemysław Czestkowski – akordeon. Z radością obserwujemy świetnie rozwijającą się karierę dyrygencką naszego absolwenta - Krzysztofa Urbańskiego. Wychowankowie pabianickiej szkoły muzycznej pracują w orkiestrach różnych europejskich miast oraz kształcą nowe pokolenia muzyków w szkołach całego kraju. Misją szkoły jest nie tylko kształcenie muzyków, ale także krzewienie kultury muzycznej w środowisku. Temu służą koncerty organizowane przez Szkołę. W pejzaż Pabianic wrosły koncerty cykliczne: „Muzyka w zacnym dworze” – comiesięczne prezentacje młodych muzyków oraz imprezy coroczne: Koncert dyplomantów, Koncert dla babci i dziadka, Koncert rodzinny, Koncert kantylenowy poświęcony pamięci Jana Pawła II, koncerty kolęd, „Dętyści i spółka”, w latach 1999 – 2008 „Koncert z jajem”. PSM I i II stopnia w Pabianicach była organizatorem projektów związanych z obchodami rocznic sławnych kompozytorów: 2006 – „Mozart i jego epoka – od teorii do praktyki”, 2010 – „Fryderyk w Pabianicach”. W ich ramach, dzięki wysiłkowi organizacyjnemu i finansowemu Szkoły, Pabianice odwiedzili wybitni artyści: Krzysztof Jakowicz, Bronisława Kawalla, Elżbieta Tarnawska, Jerzy Sterczyński, Waldemar Malicki, Kevin Kenner. Dzięki działalności Pana dr hab. Marka Głowackiego, znakomitego dyrygenta szkolnej orkiestry oraz pomocy finansowej Towarzystwa Muzycznego im. Karola Nicze, PSM I i II st. zorganizowała szereg koncertów symfonicznych i oratoryjnych z udziałem sławnych artystów. W Pabianicach zabrzmiały: J. S. Bacha – Pasja wg św. Jana i 4 kantaty wielkopostne, W.A. Mozarta – Requiem, Wielka Msza c – moll, Koncerty skrzypcowe, Symfonia C – dur „Jowiszowa”, F. Chopina Koncert fortepianowy e – moll, H. Wieniawskiego Koncert skrzypcowy d – moll, F. Schuberta Symfonia h – moll „Niedokończona”. Solistami byli m. in. Tadeusz Chmielewski, Piotr Pławner, Marta Boberska, Magdalena Chudzieczek, Urszula Kryger, Ryszard Minkiewicz, Piotr Kusiewicz, Czesław Gałka, Łukasz Rynkowski. W maju 2012 roku działające w szkole orkiestry zaprezentowały program symfoniczny, gdzie wykonały Symfonię dziecięcą J. Haydna, Uwerturę Coriolan L. van Beethovena, Symfonię g – moll W.A. Mozarta oraz I część Koncertu skrzypcowego d – moll H. Wieniawskiego. W szkole działa także orkiestra smyczkowa pod kierunkiem mgr Rafała Rydygera oraz liczne zespoły kameralne. Orkiestra smyczkowa wielokrotnie występowała na terenie Pabianic oraz w grudniu 2011 r. we Włocławku podczas inauguracji konkursu pianistycznego im. Miłosza Magina, gdzie wykonała koncert fortepianowy tego kompozytora z solistką Oliwią Różańską. Szkoła organizuje imprezy dla uczniów i nauczycieli szkół muzycznych regionu łódzkiego, a także – coraz śmielej – imprezy ogólnopolskie. Są to warsztaty i seminaria metodyczne oraz konkursy muzyczne. Wiele z tych imprez stało się cyklicznymi. Konkursy: Ogólnopolski Konkurs Puzonistów i Tubistów, Regionalne Spotkania Flecistów, Regionalne Spotkania Zespołów Kameralnych z Gitarą, Solfeż dla Najmłodszych, Konkurs Pianistyczny im. Karola Nicze. Imprezy szkoleniowe: Regionalne Warsztaty Gitarowe, sesja naukowa „Akordeon – droga do współczesności”, Seminaria dla skrzypków i kameralistów prowadzone przez wybitnego znawcę muzyki barokowej – Zbigniewa Pilcha. Wydarzeniem artystycznym roku szkolnego 2011/12 był koncert muzyki barokowej w Kościele Parafii ewangelicko-Augsburskiej św. Piotra i Pawła w wykonaniu solistów: Zbigniewa Pilcha, Rafała Rydygera i Roberta Łaguniaka oraz Młodzieżowej Orkiestry Smyczkowej. Koncerty i szkolenia są okazją do spotkania naszego środowiska z wybitnymi artystami. Wszystkie imprezy artystyczne organizowane przez Państwową Szkołę Muzyczną w Pabianicach służą lokalnej społeczności. Ich znaczenie jest jednak szersze, bowiem promują nasze miasto w kraju i świecie. Każdy współpracujący z nami artysta, każdy uczestnik konkursu czy seminarium metodycznego zachowuje w pamięci wspomnienia z pobytu w naszej szkole i w mieście. Staramy się, aby wrażenia wywiezione z Pabianic były wyłącznie pozytywne. 

Muzeum Miasta Pabianic

ul. Stary Rynek 1/2
95-200 Pabianice
tel. (42) 215 39 82, 215 54 87
www.muzeum.pabianice.prv.pl
e-mail:


Godziny otwarcia: 

wtorek w godz. 10.oo – 15.oo
środa 10.oo – 18.oo
czwartek 10.oo – 15.oo
piątek 10.oo – 18.oo
sobota 10.oo – 14.oo
oraz w pierwszą niedzielę miesiąc 10.oo – 14.oo

W poniedziałek muzeum nieczynne. 

Cennik (wybrane elementy)
Wstęp do muzeum

Bilet normalny – 3,- zł.
Bilet ulgowy – 1,50 zł.
Rodzinny (opiekunowie + dzieci, max. 6 osób) – 6 zł.

1. Oprowadzanie – Przewodnik Muzealny:

 • Dwór: wtorek, środa, czwartek, piątek – 30 zł.
  sobota, niedziela – 50 zł.
  plus wykupienie biletu wstępu
 • Ekspozycje stałe i czasowe:
  min. 10 zł. Dokładne ustalenie ceny po określeniu tematyki, czasu trwania, terminu.
 • Poza terenem muzeum:
  ustalenie ceny po określeniu tematyki, zakresu, miejsca, czasu trwania, terminu.

1. Oprowadzanie dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży:

 • opłata jak za lekcję muzealną

2. Lekcje muzealne na terenie muzeum

 • dla grup zorganizowanych dzieci i młodzieży – 1 zł. od osoby
 • dla pozostałych – 15 zł (do 10 uczestników) + 2 zł od każdej osoby pow. 10
Krótka historiaPoczątki muzealnictwa w Pabianicach sięgają 1907 r., kiedy to przy Polskiej Macierzy Szkolnej powstała sekcja muzealna. Jej założycielem był dr Witold Eichler (1874-1960) – lekarz, z zamiłowania entomolog i etnograf oraz aktywny działacz społeczno-polityczny.
Po wojnie, w 1945 r. na potrzeby muzeum władze miasta przekazały XVI-wieczny dawny dwór kapituły krakowskiej, zwany potocznie Zamkiem. Obiekt ten, znajdujący się przy Starym Rynku 1, wybudowano w latach 1566-1571 w stylu renesansowym z inicjatywy kanonika krakowskiego Stanisława Dąbrowskiego, zarządcy dóbr pabianickich. Jego budowniczym był Wawrzyniec Lorek. W latach 1833-1945 Zamek funkcjonował jako magistrat. W maju 1948 r. w murach dworu otwarto muzeum, zaś w 1971 r. pozyskano budynek dawnej szkoły powszechnej nr 3, zbudowany w 1886 r. Od 1990 r. placówka jest samorządową instytucją kultury finansowaną przez Gminę Miejską Pabianice.
Muzeum Miasta Pabianic posiada strukturę wielodziałową. Każdy z działów charakteryzuje się odrębną specyfiką i różnorodną problematyką, służącą wspólnemu celowi – poznaniu przeszłości i kultury Pabianic oraz okolic.

Charakterystyka zbiorówarcheologiczne - zabytki z badań własnych na stanowiskach z epoki żelaza w rejonie Siemiechowa, m. in. jedyny w Polsce hełm późnoceltycki wraz z pełnym wyposażeniem wojownika oraz unikatowy komplet miniaturowych narzędzi i przyborów żelaznych, a także dwie miniatury tarcz z okresu wczesnorzymskiego; ponadto pradziejowe, średniowieczne i nowożytne zabytki z terenu Pabianic (w tym "skarb" monet XVI-XVIII w. z dworu renesansowego - siedziby Muzeum);
historyczne - kolekcja starych pocztówek i fotografii, pieczęci cechowych (najstarsza pochodzi z 1548 r.), sztandarów (m.in. sztandar powstańców z 1863 r.); zabytki dotyczące przemysłu włókienniczego (firmy Krusche i Ender oraz R. Kindlera); ponadto wydawnictwa poświęcone Pabianicom, prasa lokalna z XX w., plany miasta, archiwalia, starodruki i militaria;
etnograficzne - zabytki kultury materialnej Pabianic i regionu, sztuka ludowa, przedmioty domowego użytku, kompletne wyposażenie kuźni pochodzące z terenu miasta, warsztatu szewskiego, kolekcja ręcznie haftowanych i drukowanych makatek ściennych oraz sztuka Afryki Środkowo-Wschodniej pochodząca z kolekcji dr W. Eichlera obejmująca: sprzęty domowe, narzędzia, unikatowy, kompletny strój czarownika szczepowego, ozdoby, broń, instrumenty muzyczne, kolekcję masek oraz rzeźby;
sztuka - grafika, malarstwo, rysunek, tkanina artystyczna, dzieła artystów związane tematycznie bądź przez osobę twórcy z Pabianicami oraz rzemiosło artystyczne stanowiące wyposażenie zabytkowych wnętrz dworskich;
przyrodnicze - kolekcja owadów egzotycznych (dar dr W. Eichlera), kolekcja ptaków i ssaków Europy Środkowej (bardzo szeroko reprezentowane są zwłaszcza gatunki drapieżne), kolekcja poroży, jaj ptasich, stały depozyt wywodzący się z kolekcji księcia Leona Sapiehy, obejmujący m.in. eksponaty pochodzące z Afryki (ciosy słoniowe, skóry i rogi antylop), kolekcja geologiczna.

Działalność muzeumMuzeum Miasta Pabianic prowadzi różnorodną działalność. Oprócz zadań związanych bezpośrednio ze zbiorami /pozyskiwanie, opracowywanie, itp./ zajmujemy się działalnością:
- wystawienniczą – wystawy stałe i czasowe
- koncertową – m.in. comiesięczne w okresie wrzesień-czerwiec z cyklu „Muzyka w zacnym dworze” realizowane we współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną w Pabianicach,
- naukową – badania dotyczące głównie zagadnień „pabianickich”
- edukacyjną - własny Program Edukacji Muzealnej /tzw. lekcje muzealne, warsztaty, gry –wykaz poniżej/ oraz konkursy a także specjalna oferta na ferie i wakacje.
Organizowane są ponadto pokazy filmów, spotkania, odczyty, prelekcje a także Noc Muzeów.
Wnętrza renesansowego dworu stały się także miejscem działań realizowanych przez Urząd Miejski w Pabianicach, Starostwo Powiatowe oraz inne instytucje i stowarzyszenia – są to m.in. sesje Rady Miasta, spotkania i posiedzenia, odczyty, koncerty, wieczory poezji, małe formy teatralne, obietnice zuchowe/przyrzeczenia harcerskie, punkty rajdów PTTK…
Prowadzony jest także wynajem sal m.in. na śluby, sesje fotograficzne, spotkania.

Aktualne wystawy
 • „Pozdrowienia z Pabianic. Miasto na starej pocztówce”
 • „Kowalstwo - ginący zawód”
 • „Henryk Debich - dyrygent, kompozytor, muzyk, kolekcjoner, pabianiczanin”
 • „Symbol miasta. Oblicza dworu”
 • „Alkierz Jana Szulca”
 • „Fauna Polski”
 • „Historyczne wnętrza dworu” – meble i malarstwo
 • „W chłopskiej zagrodzie. Kultura materialna w tradycyjnej społeczności wiejskiej z okolic Pabianic”
A&A Europejski Park Rzeźby, 
ul. Grota-Roweckiego 8A, 
95-200 Pabianice 

W sercu Pabianic, w 2011 roku powstał A&A Europejski Park Rzeźby. Europejski Park Rzeźby jest częścią A&A Arkadii – miejskiego pola golfowego w Pabianicach. 

Muzeum sztuki współczesnej pod otwartym niebem, artystyczna przestrzeń, w której artyści z całego świata mogą przedstawić swoje prace w naturalnym otoczeniu przyrody.
Europejski Park Rzeźby jest wyjątkową inicjatywą powołaną w celu promocji sztuki i udostępnianiu jej szerokiemu gronu. Poza plenerami, podczas których tworzone są rzeźby, Park angażuje się w szereg innych inicjatyw związanych z propagowaniem sztuki organizując plenery rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży, lekcje sztuki dla uczniów, seminaria oraz wystawy czasowe. Wystawa rzeźb artystów pochodzących z różnych stron świata dostępna jest dla zwiedzających przez cały rok.
Jak co roku na plenery, których efektem są dzieła zgromadzone na wystawie Wówczas na pierwszy plener rzeźbiarski zaproszeni zostali:

Hugo Arquimedes z Meksyku - "Kolumna grzechotnika"
Alfonso Narvaez z Meksyku - "Jestem wolnym człowiekiem"
Ion Zderciuc z Mołdawii - "Siedząca kobieta"; "Wąż"
Elżbieta Olszewska ze Szwecji - "Fortuna"
Georgij Labunin z Włoch - "Adam i Ewa"; "Flora"
Iwona Kulągowska z Polski - "Wyjście z matni"
Zdzisław Liszewski z Polski - "Victoria"
Bastian Dexter z Polski - "Niedokończona gra"
 

Artyści pochodzący z różnych stron świata stworzyli łącznie 10 rzeźb, które zostały udostępnione zwiedzającym 5 czerwca 2012 podczas uroczystego otwarcia parku. 
Każda z rzeźb niesie za sobą szczególny przekaz. 

Częścią inicjatywy edukacyjnej jest Projekt Abakanowicz – stała wystawa rzeźb Magdaleny Abakanowicz (cykl Mutanty i Głowa)

Rzeźba „Głowa”, to monument z aluminium ważący 300 kg, który powstał w 2008r, „ Mutanty” to grupa ze stali nierdzewnej powstała 2000 r.

Prace Magdaleny Abakanowicz znajduje się w stałej kolekcji w wielu miejscach na świecie: Europos Parkas na Litwie, Shanghai Sculpture Park w Chinach, Nasher Sculpture Center w Dallas w Terasie, Storm King Art Center w Mountainville w Nowym Yorku i innych. 
Poza tym w Parku można oglądać rzeźby Miguel Angel Velit z Peru - „Matematyczna Rzeźba”, Yellow Sculpture, czyli żółta rzeźba , reprezentuje radość życia, a także amtematyczną logikę , która rządzi światem. Jest żółtym poematem form. Joni Younkins-Herzog z USA- „Talking Tubes” z USA”, „ Talking Tubes” to dzieło, które ukazuje dynamikę w związku, gdzie dwoje zgadza się być jednością. Kształty mogą kojarzyć się z uszami, metaforą konwersacji, instrumentami muzycznymi, a nawet kwiatami. Odbiorca dzieła będzie mógł wysłać dźwięk w podróż od jednego końca tuby do drugiego. Craig Usher z USA- „The Wave” . „The Wave” czyli fala, ma sprawiać wrażenie linii horyzontu. Celem jest wykreowanie naturalnego zjawiska pojawiającego się na d ziemią, uczucia zmiany, która mknie przez czas i przestrzeń. Tomasz Koclęgą- „Wtulony”. Wtulony to część grupy dzieł pt „ Wtuleni”. Rzeźba figuratywna przedstawiająca białą postać ludzką wtulona w drzewo. Artysta koncentruje się na człowieku, interesuje się analiza ludzkich postaw, zachowań, emocji. W poetyckich formach szuka obszarów ludzkiej wrażliwości, pragnień, trosk czy energii, które na niego oddziałują. Projekt przedstawia silną relację dzieła z otoczeniem. Park otwarty jest codziennie od 7.00 do 22.00, wstęp wolny. Więcej na www.park-rzezby.pl

„Umieszczone powyżej informacje uzyskano od w/w podmiotów”

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
starostwo_tv.jpg b3e93685eff55ad61562b6503f892c40
fb1.png 2c2a1ac90dfd93d5ce030fd78b787216
z życia powiatu 555.jpg 16809e8fb2f0aea8c845fbabe02b8fb9
kolejka big2.jpg 05d63d4e1691a23deef636d980d80266
baner_prawko1.jpg 442e7086e555809c7e9fa8cecd362e94
baner_dowod1.jpg 8ae1dd1ac69a3f22cdee1003f216662d
opp23.png 7a5ea0972e4799b1e9623156d9b577d4
ban_npp.png 8fdf8d9e7546317b1b5c9972b4fe98d2
ban-2.png cfa2647e8d4e11fceb437a5961855b8a
cyfrowy_powiat.jpg ad30a8a5c3df3b221c850a9a24d12538
dla Ukrainy 1.png 1147aced5a96f623fdab105d2ea4630d
ochrona_powietrza.png 3c89e5cbd2bba186d7aa124ec32c0c11
fundusze_celowe.png f3c769608eebc1eaf2fe55051ff6e4fc
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 6dcac63a20b8b46768d20cfd8c87763f