Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
3.jpg 1b49a570ec059c9845cb955f1b914d64
Gminy Powiatu Pabianickiego
OŚ-06 1. Rejestrowanie zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej.
Opublikowano: 24.08.2015, Concept INTERMEDIA

OS 06 1

Karta wydziału
ze szczegółowym opisem podusługi świadczonej
w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Rejestrowanie zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej 

Obowiązek zgłoszenia do rejestru powstaje z dniem nabycia, wwozu do kraju, wejścia w posiadanie zwierzęcia. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. 

Podstawy prawne 

 • art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 142),
 • Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1320/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996, w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi,

Wymagane dokumenty 

Rejestracji podlegają zwierzęta z załącznika A i B rozporządzenia Rady (WE) nr. 338/97 

Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru powinien zawierać:

 1. datę dokonania wpisu, zmiany wpisu bądź wykreślenia z rejestru;
 2. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę;
 3. adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli;
 4. liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych;
 5. nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;
 6. datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia;
 7. datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia;
 8. płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia;
 9. opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane;
 10. cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia;
 11. numer i datę wydania:
  • zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo
  • zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
  • dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo
  • innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.

Do wniosku o wpisanie do rejestru załącza się kopię dokumentu, o którym mowa w pkt 11. 

Opłaty 

Opłata od dokonania wpisu do rejestru - 26 zł od gatunku należy wnieść
na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Pabianicach:
Bank PKO BP 55 10203437 0000110200788109
lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach.Termin załatwiania: 

niezwłocznie, nie dłużej niż 1 miesiąc 

Informacje dodatkowe: 

Sprawa załatwiana jest w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Partyzancka 56 w Pabianicach. Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału, pokój nr 6.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
starostwo_tv.jpg d426d2ab4bed47d2396b0b498a64a65f
fb1.png 6dc05ee9c39b044431091399f5def2aa
z życia powiatu 555.jpg 3773432db13824678830d8bb8cdcd319
kolejka big2.jpg 752b3273a7ad6e667c4c0107cd4ce79b
baner_prawko1.jpg af4daff78b3e01be1025b396c9357a75
baner_dowod1.jpg b4ed8fbb51ced10623baab3e9b6140a4
opp23.png 2a05f19f53317238cf88a50b27ac6baf
ban_npp.png ed357f1bf98ad80c46aba84a29e92123
ban-2.png 151a322ad7ce9cb87375781b00ec3329
cyfrowy_powiat.jpg 0ba3ef1d30217e47aec51c6185905076
dla Ukrainy 1.png 95934e8fd02d3c3a32f04963f52a1a50
ochrona_powietrza.png 41abf04c4e770c2f0d2fab2fddbeab2b
fundusze_celowe.png 3aaf5351660a60cc56f063e6c86c43fe
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png f1747b5f4d062c420410e935a98594b1