Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
naglowek.jpg 3aa1e13e5304ca60d997f479cd6c6b15
Gminy Powiatu Pabianickiego
KT-063. Międzynarodowe prawo jazdy
Opublikowano: 21.08.2015, Concept INTERMEDIA

KT 063

Karta wydziału
ze szczegółowym opisem podusługi świadczonej
Wydziale Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Wydanie międzynarodowego prawa jazdy, określonego w Konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 września 1949r. (Dz. U. z 1959, poz. 321 i 322) oraz określone w Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1969r. (Dz. U. z 1988r. Poz. 40 i 44) 

Miejsce załatwienia sprawy 

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek C, pokój nr 5 

Wymagane dokumenty

  • wniosek
  • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 511, z późn. zm.). Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy;


Do wglądu 

Dokument tożsamości oraz zaświadczenie o zameldowaniu w przypadku zmiany adresu zameldowania; 

Opłaty

  • 35,00 zł – opłata komunikacyjna.

Opłaty należy dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub na konto bankowe:

Opłaty komunikacyjne: 83102034370000130200180869

W tytule operacji należy wskazać osobę, której opłata dotyczy. W przypadku opłaty przelewem należy przedstawić potwierdzenie dokonania opłaty osobiście, na nr faxu 42 215-19-41 lub adres mailowy:

 

Podstawa prawna 

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. 2017, poz. 978 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016, poz. 231);
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2013, poz. 83),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1044);
  • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U 2018, poz. 2096 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy: 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Starosty Pabianickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Załączniki:
1proc.jpg a67f2f9899985ba2f9774336b0222541
kolejka big2.jpg 2ffd27c26f5e03bebb32671986d70c76
baner_prawko1.jpg 79bb601e4aa76b301ce69636f37ab4ea
baner_dowod1.jpg cf31899bd0bac8ef19fd235bbeb11b46
ban-1.png 86a731ed36fb84a7f9a975a53638bf43
ban-2.png bd84875de7b936e4c31b648693959339
ban_npp.png 81d4bc42ec2fec1f625b4932da12ea7d
fb1.png b3053b378094aa188932a6a2d902726c
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png f7c5dd16903bc1ca72aaa8c0c0762791