Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
naglowek.jpg 7b9a7766aa83c2536d7ce1214fce2061
Gminy Powiatu Pabianickiego
KT-062. Wymiana prawa jazdy
Opublikowano: 21.08.2015, Concept INTERMEDIA

KT 062

Karta wydziału
ze szczegółowym opisem podusługi świadczonej
Wydziale Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Wymiana posiadanego prawa jazdy w wyniku:

 • utraty dokumentu,
 • zmiana danych,
 • zniszczenie w stopniu powodującym jego nieczytelnośćMiejsce załatwienia sprawy 

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek C, pokój nr 5 

Wymagane dokumenty

 • wniosek
 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 511, z późn. zm.). Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, o ile jest ono wymagane - jeżeli zmiana dotyczy ważności wydanego uprawnienia.;
 • Kserokopia posiadanego prawa jazdy, jeżeli wydanie dokumentu następuje w wyniku zmiany danych.


Do wglądu 

Dokument tożsamości oraz zaświadczenie o zameldowaniu w przypadku zmiany adresu zameldowania; 

Opłaty

 • 100,00 zł (opłata komunikacyjna) + 0,50 zł (opłata ewidencyjna).

Opłaty należy dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub na konta bankowe:

Opłaty komunikacyjne: 83102034370000130200180869

Opłaty ewidencyjne i skarbowe: 55102034370000110200788109 

W tytule operacji należy wskazać osobę, której opłata dotyczy. W przypadku opłaty przelewem należy przedstawić potwierdzenie dokonania opłaty osobiście, na nr faxu 42 215-19-41 lub adres mailowy:

 

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. 2017, poz.978 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016, poz. 231);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2013, poz. 83),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1044);
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U 2018, poz. 2096 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy: 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Starosty Pabianickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Załączniki:
1proc.jpg cd93a5606df44d26c8071eee8a980396
kolejka big2.jpg bfc01ed48317af8b38d3547ea2d1107c
baner_prawko1.jpg fe61912145304d4b6367bd15b46a286c
baner_dowod1.jpg 6bb49bf531bdddbe127991334f796f6d
ban-1.png 6f2b87d696ab71e833f15340571be21e
ban-2.png 082e2b7f5cec4080aa7f5032af5e96fb
ban_npp.png 4370278ace17e1e0b47a1981558f3369
fb1.png 509592815a1c5549d3c1bece6324ee06
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png cfaa0de7ecfbadf165faca0d0883767d