Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
naglowek.jpg 6b33eec93564d3a8feeff6a2c68c31ca
Gminy Powiatu Pabianickiego
KT-045. Zmiana danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym - zmiana rodzaju pojazdu
Opublikowano: 21.08.2015, Concept INTERMEDIA

KT 045

Karta wydziału
ze szczegółowym opisem podusługi świadczonej
Wydziale Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Zmiana adresu zamieszkania właściciela pojazdu nie powodująca zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego 

Miejsce załatwienia sprawy 

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek D. 

Wymagane dokumenty

 • wniosek
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu (jeśli była wydana),
 • dokument potwierdzający (faktura lub oświadczenie), że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu wykonane zostały przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 66 ust.4 pkt. 6 lit b ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • zaświadczenie z przeglądu technicznego potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami;


Do wglądu 

Oryginał dowodu osobistego lub/i zaświadczenia o zameldowaniu; 

Opłaty 

 • 67,50 zł (opłata komunikacyjna) + 1,00 zł (opłata ewidencyjna)

Opłaty należy dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub na konta bankowe:
Opłaty komunikacyjne: 83102034370000130200180869
Opłaty ewidencyjne i skarbowe: 55102034370000110200788109 

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. z 2012 poz. 1137 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów - (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. 2007 r., Nr 137 poz. 968 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. 2013, poz. 617),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (t.j. Dz. u. 2003 Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. 2012, poz. 1282);
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U 2013, poz. 267).
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Załączniki:
1proc.jpg 5ee8b75ec40e7a7f7d3e63e8dacb42a5
kolejka big2.jpg 512f1a66783a10316668fdb3d9bad106
baner_prawko1.jpg e37fd53652f2e0b5dacc2cdfe3162765
baner_dowod1.jpg 9f565bf4c412aec9c3151f4bcf98011e
ban-1.png 6aac2f489c3d25a5efe0a6805915d234
ban-2.png 1846a4abe8edcd339d2247f04c946833
ban_npp.png 27561115d4e460094c6b15e1d075c3c9
fb1.png 733625b6afad1617f1daca7e09dde44f
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 62a5cb762c141c67831228575a5c30cc