Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-4.jpg e70a4b44027b059780bb06891d8e2bc3
Gminy Powiatu Pabianickiego
KT-034. Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych (utrata, kradzież, zniszczenie)
Opublikowano: 21.08.2015, Concept INTERMEDIA

KT 034

Karta wydziału
ze szczegółowym opisem podusługi świadczonej
Wydziale Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych (utrata, kradzież, zniszczenie) 

Miejsce załatwienia sprawy 

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek D. 

Wymagane dokumenty

 • wniosek
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu (jeśli była wydana),
 • oświadczenie złożone przez właściciela pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań – w przypadku zagubienia tablic rejestracyjnych,
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzający kradzież tablic – w przypadku kradzieży tablic rejestracyjnych,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne – w przypadku wydania wtórnika tablic ze wzg na ich zniszczenie

Wydanie wtórnika tablicy lub tablic rejestracyjnych jest możliwe tylko w przypadku, kiedy pojazd był dotychczas zarejestrowany na tablicach nowego typu (białych), przy czym w przypadku pojazdów samochodowych wyposażonych w dwie tablice, które nie posiadały jeszcze oznaczenia tablic unijnych w postaci flagi Unii Europejskiej po lewej stronie tablicy, a jedynie oznaczenie z flagą Polski, to nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie wtórnika tylko jednej z takich tablic (właściciel pojazdu jest w takim wypadku zobowiązany o złożenie wniosku o wydanie wtórników obu tablic).

Do wglądu 

Oryginał dowodu osobistego lub/i zaświadczenia o zameldowaniu; 

Opłaty

 • wtórnik jednej tablicy rejestracyjnej - 52,50 zł (opłata komunikacyjna),
 • wtórnik dwóch tablic rejestracyjnych – 92,50 zł (opłata komunikacyjna),
 • wtórnik tablicy motorowerowej – 42,50 zł (opłata komunikacyjna).

Opłaty należy dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub na konta bankowe:
Opłaty komunikacyjne: 83102034370000130200180869 

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. z 2012 poz. 1137 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów - (Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. 2007 r., Nr 137 poz. 968 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. 2013, poz. 617),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (t.j. Dz. u. 2003 Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. 2012, poz. 1282);
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U 2013, poz. 267).
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Załączniki:
1proc.jpg c00ac79742938460e5fa09815de95222
kolejka big2.jpg 93e618c11cec2cb8d699179f6d008e6c
baner_prawko1.jpg 0b3630bf11f3843228a7d5bc288b751b
baner_dowod1.jpg 545f8d0a9d5ed2c814e7653bd1d24b40
ban-1.png 50d7872959628a3746e812987500958c
ban-2.png 91e03ce06f4d72164f3dd90bf532fac0
ban_npp.png a20787ffb50b9b9d694ae8795324e013
fb1.png 627419ea2196db4009c4c1b7eb5dfbc6
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 007749215c0f8d9da1d552f4ea8d3e74