Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
naglowek.jpg c8138dcd683c1b5b569f98210a535c5b
Gminy Powiatu Pabianickiego
KT-0215. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

KT 0215

Karta wydziału
ze szczegółowym opisem podusługi świadczonej
Wydziale Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu 

Dotyczy:

 • samochodów ciężarowych i przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
 • ciągników samochodowych,
 • pojazdów specjalnych,
 • autobusów,
 • samochodów osobowych.

Miejsce załatwienia sprawy 

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek D. 

Wymagane dokumenty

 • wniosek
 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablice rejestracyjne,
 • oświadczenie (dotyczy samochodów osobowych).


Do wglądu 

Oryginał dowodu osobistego lub/i zaświadczenia o zameldowaniu; 

Opłaty

 • samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t., ciągniki samochodowe, pojazdy specjalne, autobusy:
  • Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu z ruchu na okres 2 miesięcy wynosi 80 zł (opłata komunikacyjna),
  • w przypadku wycofania na okres dłuższy niż 2 miesiące, ale nie dłuższy niż 48 miesięcy opłata jest następująca: 4 zł – od 3 do 12 miesiąca, 2 zł – od 13 do 24 miesiąca, 0.25 zł – od 25 do 48 miesiąca.
 • Samochody osobowe:
  • Opłata za decyzję o czasowym wycofaniu z ruchu na okres 3 miesięcy wynosi 80 zł, a każdy kolejny miesiąc 4 zł (opłata komunikacyjna).

Opłaty należy dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub na konta bankowe:
Opłaty komunikacyjne: 83102034370000130200180869 

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. z 2012 poz. 1137 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów - (Dz. U. 2014, poz. 1522),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1727),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2005 Nr 151, poz. 1266 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2015, poz. 783);
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U 2013, poz. 267).


Tryb odwoławczy: 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Starosty Pabianickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

Samochód osobowy można czasowo wycofać na okres od 3 do 12  miesięcy
bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Załączniki:
starostwo_tv.jpg eaf1bf1d3058626819f2880c60982186
fb1.png 90fa710533e014a791745d245c73a571
z życia powiatu 555.jpg ed3f0b080c524bc30f56421887147594
kolejka big2.jpg 70bb45bf4e6792e0fdba524fa0654ba6
baner_prawko1.jpg 763d6ca838211ed6e87ea04929cd3043
baner_dowod1.jpg 9df6cff184a4cbd2d90b8f5246d51b0f
opp23.png 53e0323ead5f98816f7d8297d221fb7e
ban_npp.png 31b2d9c47dd95a126e8223e9622e3ca1
ban-2.png 1fdca4bf45a71117826d4133c81311c8
cyfrowy_powiat.jpg dc969f1527443228d62ad2a69ce451f3
dla Ukrainy 1.png c93f2d46196b4e690a6fb2241370d65b
ochrona_powietrza.png ee6ac010767900f12cdb6a739bf8da6b
fundusze_celowe.png e621feab2c0b9f4ae19b1c49d75fb7dd
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 58ede9b66296fa8cfaf8a18c963d1d79