Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
3.jpg 99396990126f32b3b29ea59782948c49
Gminy Powiatu Pabianickiego
KT-0212. Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

KT 0212

Karta wydziału
ze szczegółowym opisem podusługi świadczonej
Wydziale Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży 

Miejsce załatwienia sprawy 

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek D. 

Wymagane dokumenty

  • wniosek
  • oryginał oświadczenia dotyczącego kradzieży pojazdu pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
  • oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży pojazdu albo oryginał postanowienia o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawionego przez właściwy organ,
  • oryginał dotychczasowego dowodu rejestracyjnego.


Do wglądu 

Oryginał dowodu osobistego lub/i zaświadczenia o zameldowaniu; 

Opłaty

  • 10,00 zł – opłata skarbowa

Opłaty należy dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub na konta bankowe:
Opłaty ewidencyjne i skarbowe: 55102034370000110200788109 

Podstawa prawna 

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. z 2012 poz. 1137 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów - (Dz. U. 2014, poz. 1522),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1727),
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2015, poz. 783);
  • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U 2013, poz. 267).


Tryb odwoławczy: 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Starosty Pabianickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
starostwo_tv.jpg dede77992168e7edd760a14cb79f8b20
fb1.png d9a2f9270eda4b4f03dd2e85c6ccd764
z życia powiatu 555.jpg 8fecb0e14cb3f7215e563e421c3489e3
kolejka big2.jpg 83f1030f597796dbd6d53adc306260fe
baner_prawko1.jpg 21c185b19e47a8d8b40b377f5a993bf9
baner_dowod1.jpg 09f9df792e895ceb95b874a29bb9c4c7
opp23.png a88088b89cb7520680ff0f96f726b22f
ban_npp.png 50a5f64375052bb7a4df7bd6993eaf12
ban-2.png 97af2a275979518727c2d57aee53c53a
cyfrowy_powiat.jpg aa41515d271ed5fe4c9229af11af0d36
dla Ukrainy 1.png 9650e8a19d02dfb4f787235d19614c7e
ochrona_powietrza.png f1075391ca88aabdeb8cdf79a53d5314
fundusze_celowe.png 35384da906a0082adaa639da36ba0543
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 2e29f3f629a3ebdc7f7705dae71bb899