Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
3.jpg 4bc595e207ab1c68942e8f5d3508935f
Gminy Powiatu Pabianickiego
KT-0212. Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

KT 0212

Karta wydziału
ze szczegółowym opisem podusługi świadczonej
Wydziale Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Wyrejestrowanie pojazdu z powodu kradzieży 

Miejsce załatwienia sprawy 

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek D. 

Wymagane dokumenty

 • wniosek
 • oryginał oświadczenia dotyczącego kradzieży pojazdu pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań,
 • oryginał zaświadczenia wydanego przez właściwy organ Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży pojazdu albo oryginał postanowienia o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawionego przez właściwy organ,
 • oryginał dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
 • oryginał karty pojazdu jeżeli była wydana.


Do wglądu 

Oryginał dowodu osobistego lub/i zaświadczenia o zameldowaniu; 

Opłaty

 • 10,00 zł – opłata skarbowa

Opłaty należy dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub na konta bankowe:
Opłaty ewidencyjne i skarbowe: 55102034370000110200788109 

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. z 2012 poz. 1137 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów - (Dz. U. 2014, poz. 1522),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1727),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2015, poz. 783);
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U 2013, poz. 267).


Tryb odwoławczy: 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Starosty Pabianickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
starostwo_tv.jpg 4b6718834341ead3f6d214dcef320d54
dla Ukrainy 1.png fc66851c4e7a138b943e1379122971db
z życia powiatu 555.jpg 9aacc51281ffb4c4669b1ac25c22af1e
fb1.png f43c61ab6ebb2ac51dcaac35daca6557
kolejka big2.jpg acf22e04821869f0d47e0091f0eb968e
baner_prawko1.jpg 6cc032052228d767f0ef02816d6ddea1
baner_dowod1.jpg a531ef717d1fb8627d2ce3ae7c89656d
1proc.jpg 6a29232e5915ff6e9fcf88597aadf70e
ban_npp.png 61a11b54a38f4a910cca7f208af4d774
ban-1.png e65f6b382009cc4c5a11d64afdc37542
ban-2.png 99ae384f8e87cf8b254541ea12f2c0b3
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png bcdeaef09a9f635f0fe6bb9cb31d4b8f