Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
2.jpg 2779aa5e4b5801c676c9ca23329750e9
Gminy Powiatu Pabianickiego
KT-016. Rejestracja pojazdu unikatowego
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

KT 016

Karta wydziału
ze szczegółowym opisem podusługi świadczonej
Wydziale Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Rejestracja pojazdu unikatowego 

Miejsce załatwienia sprawy 

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek D. 

Wymagane dokumenty

 • wniosek
 • dowód własności pojazdu (oryginał),
 • dowód rejestracyjny jeśli pojazd był zarejestrowany,
 • tablice rejestracyjne jeśli pojazd był zarejestrowany,
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu (oryginał),
 • opinia rzeczoznawcy samochodowego stwierdzająca iż pojazd przynajmniej od 15 lat nie jest produkowany i ma przynajmniej 25 lat.


Do wglądu 

Oryginał dowodu osobistego lub/i zaświadczenia o zameldowaniu; 

Opłaty 

 • 160.00 zł (opłata komunikacyjna) - w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 120.00 zł (opłata komunikacyjna) - w przypadku motocykli, naczep, przyczep, ciągników rolniczych;
 • 110.00 zł (opłata komunikacyjna) - w przypadku motorowerów;

Opłaty należy dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub na konta bankowe:
Opłaty komunikacyjne: 83102034370000130200180869
Opłaty skarbowe: 55102034370000110200788109 

Uwagi 

Rejestracji pojazdu dokonuje osobiście właściciel lub wszyscy właściciele pojazdu z dowodami osobistymi, lub osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo od właściciela/i.
Składając pełnomocnictwo należy dołączyć do niego dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, od każdego pełnomocnictwa.
Z opłaty skarbowej zwolnione jest pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

W tytule wpłaty dokonanej przelewem prosimy o podanie marki oraz numeru VIN pojazdu, za który jest dokonana opłata.

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. z 2012 poz. 1137 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów - (Dz. U. 2014, poz. 1522),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. 2014, poz. 172),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. 2013, poz. 617),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (t.j. Dz. u. 2003 Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. 2015, poz. 783);
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U 2013, poz. 267).


Tryb odwoławczy: 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Starosty Pabianickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Załączniki:
starostwo_tv.jpg c113704796103f17ab85cd74dc274ffc
fb1.png 195795ed8c30748136b3a4ead7366bed
z życia powiatu 555.jpg 20c3dd7490107aa74e0d416757b5bc9c
kolejka big2.jpg 4a05c4f09a72f23ee5597ee7d2f745a9
baner_prawko1.jpg e75e3b7e6fb09832ab8a75db1ed46543
baner_dowod1.jpg b6ad746936601dbc9ac44574c8141f19
opp23.png 6d3e110ec78378c732dca5d2442ca850
ban_npp.png 6f4f9eb9b515bfc05432c33ce44456c4
ban-2.png 15df2074011b01e847aa95098faeef57
cyfrowy_powiat.jpg d4cc4cc0cf11f283e17f71a00b019fde
dla Ukrainy 1.png 9a069f65d212208eb59d7e633347e118
ochrona_powietrza.png 2d51c524fe921eb4a7f3070af13ba49c
fundusze_celowe.png b4bb70c527b55d1f6bfb9c54206f7a65
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 93c70b2a83d64d622ef1b698ddd3bf5e