Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
3.jpg af3103ef801667dfccc8850c08d6ac0a
Gminy Powiatu Pabianickiego
KT-014. Rejestracja pojazdu złożonego samodzielnie, określanego jako "SAM"
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

KT 014

Karta wydziału
ze szczegółowym opisem podusługi świadczonej
Wydziale Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Rejestracja pojazdu złożonego samodzielnie, określanego jako „SAM” 

Miejsce załatwienia sprawy 

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek D. 

Wymagane dokumenty

 • wniosek
 • wyciąg ze świadectwa homologacji WE,
 • dokument w zakresie dopuszczenia jednostkowego pojazdu,
 • dokument w zakresie dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,
 • oryginał zaświadczenia z przeprowadzonego badania co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu typu SAM,
 • oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że wnioskodawca jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania pojazdu marki SAM,
  Jednostki do przeprowadzania badań homologacyjnych w przypadku pojazdu maki SAM:
 1. Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie
  ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa
 2. Instytut Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie
  ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa


Do wglądu 

Oryginał dowodu osobistego lub/i zaświadczenia o zameldowaniu; 

Opłaty 

 • 160.00 zł (opłata komunikacyjna) - w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 120.00 zł (opłata komunikacyjna) - w przypadku motocykli, naczep, przyczep, ciągników rolniczych;
 • 110.00 zł (opłata komunikacyjna) - w przypadku motorowerów;

Opłaty należy dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub na konta bankowe:
Opłaty komunikacyjne: 83102034370000130200180869
Opłaty skarbowe: 55102034370000110200788109 

Uwagi 

Rejestracji pojazdu dokonuje osobiście właściciel lub wszyscy właściciele pojazdu z dowodami osobistymi, lub osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo od właściciela/i.
Składając pełnomocnictwo należy dołączyć do niego dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, od każdego pełnomocnictwa.
Z opłaty skarbowej zwolnione jest pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

W tytule wpłaty dokonanej przelewem prosimy o podanie marki oraz numeru VIN pojazdu, za który jest dokonana opłata.

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. z 2012 poz. 1137 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów - (Dz. U. 2014, poz. 1522),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. 2014, poz. 172),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. 2013, poz. 617),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (t.j. Dz. u. 2003 Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. 2015, poz. 783);
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U 2013, poz. 267).


Tryb odwoławczy: 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Starosty Pabianickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Załączniki:
starostwo_tv.jpg d1e1e3418e3e9ca1df1488f43b771c24
fb1.png decd00eac91e9699422b1b5093918674
z życia powiatu 555.jpg cae0d3343dd304270b261b3cf1233e2e
kolejka big2.jpg e6054ef9c89a77009b1f772832aeb7f0
baner_prawko1.jpg 30059473bde92016b87a1fbfb6cf648c
baner_dowod1.jpg ae786ed341c2c85f71eca13025afa7de
opp23.png 78292f499be9866ef70af2f96cca132f
ban_npp.png 76b917cb77d3daa5b8ebe83cfe67cdd6
ban-2.png be54671ff2fb1274aff404c5ef776ab3
cyfrowy_powiat.jpg 4b3d4c07353efecddfba9f2dbe268093
dla Ukrainy 1.png 7a0e915803d4c082fe5dbfaac3c6d462
ochrona_powietrza.png 5ec541d6ffc78721f235fc949825947e
fundusze_celowe.png 394ac2c17526fd9ab6a560443df15810
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 6bcb1a34789090ce408ebce095bb8b2b