Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
2.jpg 54f1db074875fb4540ba5b5673d3af0a
Gminy Powiatu Pabianickiego
KT-013. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

KT 013

Karta wydziału
ze szczegółowym opisem podusługi świadczonej
Wydziale Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 

Miejsce załatwienia sprawy 

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek D. 

Wymagane dokumenty

 • wniosek
 • oryginał dowodu własności pojazdu,
 • oryginał zagranicznego dowodu rejestracyjnego, jeśli pojazd był zarejestrowany,
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów sporządzonych w języku obcym,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy wystawionego przez Urząd Celny (dotyczy samochodu osobowego),
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
 • dowód wpłaty o którym mowa art. 12 ust.2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, dokonanej przez importera, który sprowadził pojazd do kraju.
 • oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli jest wymagane,
 • tablice rejestracyjne lub stosowne oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych.


Do wglądu 

Oryginał dowodu osobistego lub/i zaświadczenia o zameldowaniu; 

Opłaty 

 • 160 zł (opłata komunikacyjna) - w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 120.00 zł (opłata komunikacyjna) - w przypadku motocykli, naczep, przyczep, ciągników rolniczych,
 • 110.00 zł (opłata komunikacyjna) - w przypadku motorowerów.

Opłaty należy dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub na konta bankowe:
Opłaty komunikacyjne: 83102034370000130200180869
Opłaty skarbowe: 55102034370000110200788109 

Uwagi 

Rejestracji pojazdu dokonuje osobiście właściciel lub wszyscy właściciele pojazdu z dowodami osobistymi, lub osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo od właściciela/i.
Składając pełnomocnictwo należy dołączyć do niego dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, od każdego pełnomocnictwa.
Z opłaty skarbowej zwolnione jest pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

W tytule wpłaty dokonanej przelewem prosimy o podanie marki oraz numeru VIN pojazdu, za który jest dokonana opłata.

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. z 2012 poz. 1137 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów - (Dz. U. 2014, poz. 1522),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. 2014, poz. 172),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. 2013, poz. 617),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (t.j. Dz. u. 2003 Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. 2015, poz. 783);
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U 2013, poz. 267).


Tryb odwoławczy: 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Starosty Pabianickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
starostwo_tv.jpg f5788556a2d7c0b752ea35dfd196be9a
fb1.png 20389a8c3b347cc423ee67982fd1d198
z życia powiatu 555.jpg fedb8207efa3c5bb3aac7482c7825e83
kolejka big2.jpg 275b107413b5c27b6e4b1da81a6bfd23
baner_prawko1.jpg fe0d6f00e7ca04729d0c0286e5ba5851
baner_dowod1.jpg 9b4466e9b7723352162b6ec765da1845
opp23.png 6994324f5444a74f98703ad738618728
ban_npp.png 9cd02d3b37814f883293937879c97e78
ban-2.png 4e44ae6b0c833a3ece1b3da13a61dff6
cyfrowy_powiat.jpg 238984abf54b95950883523639fb0f89
dla Ukrainy 1.png b2d5d2e8e1c4b105c6ebea03f872baf4
ochrona_powietrza.png 982fa345cc65d009c16489d4495ff797
fundusze_celowe.png fe2d6edeced01442a7b09a66e5d805b0
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png ab121d7a6c0ad1b41f9c0bf6cd871b7e