Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-5.jpg 34c492c0fa19d11d7e6f3dd4b956bf47
Gminy Powiatu Pabianickiego
KT-013. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

KT 013

Karta wydziału
ze szczegółowym opisem podusługi świadczonej
Wydziale Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy 

Miejsce załatwienia sprawy 

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek D. 

Wymagane dokumenty

 • wniosek
 • oryginał dowodu własności pojazdu,
 • oryginał zagranicznego dowodu rejestracyjnego, jeśli pojazd był zarejestrowany,
 • tłumaczenia przysięgłe dokumentów sporządzonych w języku obcym,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy wystawionego przez Urząd Celny (dotyczy samochodu osobowego),
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy,
 • dowód wpłaty o którym mowa art. 12 ust.2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, dokonanej przez importera, który sprowadził pojazd do kraju.
 • oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli jest wymagane,
 • tablice rejestracyjne lub stosowne oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych.


Do wglądu 

Oryginał dowodu osobistego lub/i zaświadczenia o zameldowaniu; 

Opłaty 

 • 253.50 zł (opłata komunikacyjna) + 2,50 zł (opłata ewidencyjna) - w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 195.00 zł (opłata komunikacyjna) + 2,00 zł (opłata ewidencyjna) - w przypadku motocykli,
 • 120.00 zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna) - w przypadku naczep, przyczep, ciągników rolniczych,
 • 110.00 zł (opłata komunikacyjna) + 1,50 zł (opłata ewidencyjna) - w przypadku motorowerów.

Opłaty należy dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub na konta bankowe:
Opłaty komunikacyjne: 83102034370000130200180869
Opłaty ewidencyjne i skarbowe: 55102034370000110200788109 

Uwagi 

Rejestracji pojazdu dokonuje osobiście właściciel lub wszyscy właściciele pojazdu z dowodami osobistymi, lub osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo od właściciela/i.
Składając pełnomocnictwo należy dołączyć do niego dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, od każdego pełnomocnictwa.
Z opłaty skarbowej zwolnione jest pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

W tytule wpłaty dokonanej przelewem prosimy o podanie marki oraz numeru VIN pojazdu, za który jest dokonana opłata.

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. z 2012 poz. 1137 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów - (Dz. U. 2014, poz. 1522),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. 2014, poz. 172),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. 2013, poz. 617),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (t.j. Dz. u. 2003 Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. 2015, poz. 783);
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U 2013, poz. 267).


Tryb odwoławczy: 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Starosty Pabianickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
starostwo_tv.jpg 554ba10e513265b43395da575e129908
dla Ukrainy 1.png bba8653b6f3b4d3590e626ea09ce41c2
z życia powiatu 555.jpg 478b0c93b9b987db9c78096cb205f102
fb1.png 098d0d963254a2fa11a934af4d293994
kolejka big2.jpg e5cf031a426b27c144f3a6e76d471f5a
baner_prawko1.jpg f538af68439ba61e3c071b2dcf81537e
baner_dowod1.jpg 10d4e7f4377a1004e8716213a71988df
1proc.jpg 85a7f0c0fc2d83986500ec2d9d4a0c3f
ban_npp.png c8a6296ac6ab0f5c14c298d3b8e5acdf
ban-1.png 2ee6e8851ade714ad286957cb1b02279
ban-2.png 666eb04e69ea1ae98c168fffeac6533e
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 35aafae7d21f51b37e6836bea9289d2c