Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-5.jpg 0ff3d0e698edf03c292e3f8ca33392dc
Gminy Powiatu Pabianickiego
KT-012. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

KT 012

Karta wydziału
ze szczegółowym opisem podusługi świadczonej
Wydziale Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium Polski 

Miejsce załatwienia sprawy 

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek D. 

Wymagane dokumenty

 • wniosek
 • oryginał dowodu własności pojazdu (mogą to być m.in.: umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, o dożywocie, faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności). W przypadku, kiedy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się oryginały wszystkich wcześniejszych dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
 • oryginał dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,
 • tablice rejestracyjne.


Do wglądu 

Oryginał dowodu osobistego lub/i zaświadczenia o zameldowaniu; 

Opłaty

 • 66.50 zł (opłata komunikacyjna) - w przypadku wszystkich pojazdów z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego;
 • 160.00 zł (opłata komunikacyjna) - w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - przy zmianie na numer rejestracyjny z wyróżnikiem EPA;
 • 120.00 zł (opłata komunikacyjna) - w przypadku motocykli, naczep, przyczep, ciągników rolniczych - przy zmianie na numer rejestracyjny z wyróżnikiem EPA;
 • 110.00 zł (opłata komunikacyjna) - w przypadku motorowerów - przy zmianie na numer rejestracyjny z wyróżnikiem EPA.

Opłaty należy dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub na konta bankowe:
Opłaty komunikacyjne: 83102034370000130200180869
Opłaty skarbowe: 55102034370000110200788109 

Uwagi 

Rejestracji pojazdu dokonuje osobiście właściciel lub wszyscy właściciele pojazdu z dowodami osobistymi, lub osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo od właściciela/i.
Składając pełnomocnictwo należy dołączyć do niego dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, od każdego pełnomocnictwa.
Z opłaty skarbowej zwolnione jest pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

W tytule wpłaty dokonanej przelewem prosimy o podanie marki oraz numeru VIN pojazdu, za który jest dokonana opłata.

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. z 2012 poz. 1137 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów - (Dz. U. 2014, poz. 1522),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. 2014, poz. 172),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. 2013, poz. 617),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (t.j. Dz. u. 2003 Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. 2015, poz. 783);
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U 2013, poz. 267).


Tryb odwoławczy: 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Starosty Pabianickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
starostwo_tv.jpg c42dc87b41c6d9f73149f35295c6e712
fb1.png 56d56a496cebbacfb620f02ef15f464e
z życia powiatu 555.jpg 1e851f336cde0240861502b75a87164c
kolejka big2.jpg ec1b7ab2d5a5a328083101ec756af1a2
baner_prawko1.jpg e7e8e21c27d495f69dfff81c4ddb0e59
baner_dowod1.jpg 354b9fbd6e72669d8c8c1907e2820ea9
opp23.png b974fa81eae7bc850a365d895058ac9c
ban_npp.png ba49ff99864bda68ffd1ca7b58485762
ban-2.png 1196cdfde3636a2901e72c03ae0c4cad
cyfrowy_powiat.jpg 87895ff107361525d566e0da30056e3f
dla Ukrainy 1.png daf6f7446e6f6821a0395dbb6ea298fe
ochrona_powietrza.png 1486be2ede648a68a9ae96bb0ec0d253
fundusze_celowe.png 09abfcc4a40589506fd35e42933e87a9
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 24f20ff6f5962bad71c97ce684dc829f