Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-5.jpg 6b95dc1eeadccf0a72edc2d7d00b1b3e
Gminy Powiatu Pabianickiego
KT-011. Rejestracja nowego pojazdu
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

KT 011

Karta wydziału
ze szczegółowym opisem podusługi świadczonej
Wydziale Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Rejestracja nowego pojazdu 

Miejsce załatwienia sprawy 

Starostwo Powiatowe w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, budynek D. 

Wymagane dokumenty

 • wniosek
 • oryginał dowodu własności pojazdu,
 • oryginał oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewnienia sieci zbierania pojazdów albo takie oświadczenie na fakturze zakupu pojazdu,
 • oryginał wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji (dotyczy wyciągu wydanego do dnia 22 czerwca 2013r.),
 • oryginał świadectwa zgodności WE albo świadectwa zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, decyzji o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu – jeżeli są wymagane,
 • oryginał dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju samochodu osobowego nabytego wewnątrz wspólnotowego lub braku obowiązku zapłaty tej akcyzy,


Do wglądu 

Oryginał dowodu osobistego lub/i zaświadczenia o zameldowaniu; 

Opłaty

 • 160 zł (opłata komunikacyjna) - w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
 • 120.00 zł (opłata komunikacyjna) - w przypadku motocykli, naczep, przyczep, ciągników rolniczych;
 • 110.00 zł (opłata komunikacyjna) - w przypadku motorowerów;

Opłaty należy dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub na konta bankowe:
Opłaty komunikacyjne: 83102034370000130200180869
Opłaty skarbowe: 55102034370000110200788109 

Uwagi 

Rejestracji pojazdu dokonuje osobiście właściciel lub wszyscy właściciele pojazdu z dowodami osobistymi, lub osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo od właściciela/i.
Składając pełnomocnictwo należy dołączyć do niego dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, od każdego pełnomocnictwa.
Z opłaty skarbowej zwolnione jest pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.

W tytule wpłaty dokonanej przelewem prosimy o podanie marki oraz numeru VIN pojazdu, za który jest dokonana opłata.

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. z 2012 poz. 1137 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów - (Dz. U. 2014, poz. 1522),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. 2014, poz. 172),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. 2013, poz. 617),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (t.j. Dz. u. 2003 Nr 230, poz. 2302 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. 2015, poz. 783);
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U 2013, poz. 267).


Tryb odwoławczy: 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Starosty Pabianickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
starostwo_tv.jpg 48f4ee6ff58709c0e44cc30e93e6db44
fb1.png 2d78fb5972cf52bd64984d3703f21c30
z życia powiatu 555.jpg a9ac41214f9d59f2cac057c63e4a2731
kolejka big2.jpg e0d1084e280e61e431340d3ed00bc403
baner_prawko1.jpg 7e195d6b02fd69bf207ebf99175ab64f
baner_dowod1.jpg e770b218cfa958cca3d6953fee9b6bde
opp23.png 061fec5613de6a7c48c855928dd30c58
ban_npp.png aa84ccd12b59d5627596d96ae771e051
ban-2.png a6fdd2ddeb1a2f9b4eaeb8b5260f2e50
cyfrowy_powiat.jpg e9e530d8fdb9e79c08284d25b1ea0f82
dla Ukrainy 1.png f5c4f9fe7e5bc81164e960c1d9d5e4a6
ochrona_powietrza.png 239cc939d2f1f1dc22c6a976e9d71187
fundusze_celowe.png dae06c76af994f86e4684b3eef8dbf1f
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png ef77385e66134aab2cfc7c38608a3610