Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-4.jpg a57bb9c12521d6c0b8a88dd140d90c24
Gminy Powiatu Pabianickiego
IS-014 - Nadzór nad fundacjami
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

IS - 05

Karta wydziału 
z wykazem usług świadczonych
Wydziale Infrastruktury Społecznej 
i Spraw Obywatelskich

Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Nadzór nad fundacjami

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 40, z późn.zm.).


O wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia ministra właściwego ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji, zwanego dalej „właściwym ministrem”, oraz właściwego ze względu na siedzibę fundacji starostę, przesyłając jednocześnie statut.

O zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz z celem, w jakim fundacja została ustanowiona, orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek właściwego ministra lub starosty. Właściwy minister lub starosta może wystąpić do sądu o uchylenie uchwały zarządu fundacji, pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo z postanowieniami statutu fundacji lub z przepisami prawa. Organ ten może jednocześnie zwrócić się do sądu o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

Jeżeli działanie zarządu fundacji w istotny sposób narusza przepisy prawa lub postanowienia jej statutu albo jest niezgodne z jej celem, starosta może wyznaczyć odpowiedni termin do usunięcia tych uchybień w działalności zarządu albo może żądać dokonania w wyznaczonym terminie zmiany zarządu fundacji.  

Po bezskutecznym upływie tego terminu albo w razie dalszego uporczywego działania zarządu fundacji w sposób niezgodny z prawem, statutem lub celem fundacji, starosta może wystąpić do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1proc.jpg 2321b11d3f1af5f9609bce924f091ffa
kolejka big2.jpg 696f0d97d853783d975551dad18e0915
baner_prawko1.jpg b747e8b3cbea86e57f0ac38716a6ce3c
baner_dowod1.jpg f0ff46f739f5793b7833728f66d105ea
ban-1.png 26e67760e0c8bbf63026cf231c6b6954
ban-2.png 75cb63cdfe5500c3d604373f243bdc01
ban_npp.png 0db3f43b4aee760dc34aea66b1e4cda1
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 29c4db03835928f220eaa5810624abb4