Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-3.jpg 0033600b83dc3fceff48514f7a7ffc7a
Gminy Powiatu Pabianickiego
IS-014 - Nadzór nad fundacjami
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

IS - 05

Karta wydziału 
z wykazem usług świadczonych
Wydziale Infrastruktury Społecznej 
i Spraw Obywatelskich

Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Nadzór nad fundacjami

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 40, z późn.zm.).


O wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia ministra właściwego ze względu na zakres jego działania oraz cele fundacji, zwanego dalej „właściwym ministrem”, oraz właściwego ze względu na siedzibę fundacji starostę, przesyłając jednocześnie statut.

O zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz z celem, w jakim fundacja została ustanowiona, orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek właściwego ministra lub starosty. Właściwy minister lub starosta może wystąpić do sądu o uchylenie uchwały zarządu fundacji, pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo z postanowieniami statutu fundacji lub z przepisami prawa. Organ ten może jednocześnie zwrócić się do sądu o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

Jeżeli działanie zarządu fundacji w istotny sposób narusza przepisy prawa lub postanowienia jej statutu albo jest niezgodne z jej celem, starosta może wyznaczyć odpowiedni termin do usunięcia tych uchybień w działalności zarządu albo może żądać dokonania w wyznaczonym terminie zmiany zarządu fundacji.  

Po bezskutecznym upływie tego terminu albo w razie dalszego uporczywego działania zarządu fundacji w sposób niezgodny z prawem, statutem lub celem fundacji, starosta może wystąpić do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1proc.jpg 35d1401911cf1c49096c83f6b690e1c3
kolejka big2.jpg 0c07de2ad75d5c8104454270dda9cf54
baner_prawko1.jpg 29fce479b43c6319eae1da524b14af4b
baner_dowod1.jpg 62cbc3df63103bd0c67410c244dd05af
ban-1.png 4a150f472f8a948b54a4fa9edcee9bfe
ban-2.png 5d857db8cd28a5c5b247c9bc0c72c5b8
ban-5.png 12ab222c619f1cdc9266e3a8382a9778
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png ab7219ff02712b3919374795e6b399a8