Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-4.jpg 301c4a00399164e669c2ef830025cad6
Gminy Powiatu Pabianickiego
GG-051. aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

GG-051

Karta wydziału
z wykazem podusług świadczonych
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Podstawa prawna:

Art. 77 i 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 

Wymagane dokumenty:

operat szacunkowy, wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego, określający wartość nieruchomości. 

Opłaty:

Postępowanie w sprawach z zakresu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego zwolnione są z opłaty skarbowej. 

Informacje dodatkowe:

opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, których właścicielem jest Skarb Państwa, wnosi się bez wezwania z góry za dany rok w terminie do dnia 31 marca na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pabianicach: 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A.
Oddział w Pabianicach
72 1020 3437 0000 1702 0078 8091


wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.
aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego następuje w formie wypowiedzenia dotychczasowej opłaty z jednoczesną ofertą przyjęcia jej nowej wysokości, 
organem odwoławczym w sprawie aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi,
wniosek, że wypowiedzenie opłaty jest nieuzasadnione lub uzasadnione w mniejszej wysokości wnosi się w dwóch egzemplarzach bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. 

Sprawa załatwiana w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, wejście C, I piętro, pokój nr 102, telefon: 42 225-40-59.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1proc.jpg c9f4a168207b886e9c5f85f6dbbd853e
kolejka big2.jpg 043afad820b00d1fcfca063952670a92
baner_prawko1.jpg 72c8c4806660b8f847b5611094191334
baner_dowod1.jpg c461d3723b0368080820e306f52c7176
ban-1.png bb7cf806e7ac5c1e52949d115c28d7d8
ban-2.png fd5283ac2a9e1661feee022aed8912d1
ban-5.png 1624d0cf2dc3ec741c18c2cabf406bf2
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 7ef8ab582f995fe5d6c6b960691e641b