Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
naglowek.jpg 070df7bc9b958531185bd8ff702e255f
Gminy Powiatu Pabianickiego
GG-032. odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa, zajęte pod drogi publiczne, powstałe w wyniku podziału – art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

GG-032

Karta wydziału
z wykazem podusług świadczonych
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Ustalanie odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa, zajęte pod drogi publiczne, powstałe w wyniku podziału nieruchomości zatwierdzonego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego.

Podstawa prawna:

Art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o ustalenie odszkodowania, który powinien zawierać dane dotyczące nieruchomości: adres, numer działki, powierzchnia,
  • tytuł własności do nieruchomości,
  • ostateczna decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości wraz z mapą podziału stanowiącą załącznik do w/w decyzji.

Opłaty:

Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania zwolnione jest z opłaty skarbowej. 

Informacje dodatkowe: 

za działki gruntu, wydzielone pod drogi publiczne, powstałe z podziału nieruchomości przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym organem,
w ramach odszkodowania właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu może być przyznana, za jego zgodą, odpowiednia nieruchomość zamienna,
dopiero w przypadku gdy nie dojdzie do w/w uzgodnienia, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości

organem odwoławczym od decyzji o ustaleniu odszkodowania, wydanej przez Starostę Pabianickiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej , jest Wojewoda Łódzki. 

Sprawa załatwiana w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, wejście C, I piętro, pokój nr 103 (telefon: 42 225-40-58). 

Wzór wniosku: GG. – 0321

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Załączniki:
1proc.jpg 81f35355c44e96d746d4867a61cdaf0c
kolejka big2.jpg 7357a42d75b0319316b8db4b775c21b7
baner_prawko1.jpg a288136f4c498e536e2cce7a6a7c171f
baner_dowod1.jpg 5898fd5dd3d05d6fe53aae0bb89c3a9c
ban-1.png 4c1405b3b1719e4d1e548405227e1674
ban-2.png 27d5729c96e492bfe1192bad5d89cc33
ban-5.png 24aa53f0db4f00608effe4aa0712548d
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png f620d433228a0c06c820914e7064abcf