Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-5.jpg 9459be2023dcb5f3802f007ce805655e
Gminy Powiatu Pabianickiego
GG-031. odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa, zajęte pod drogi publiczne – art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

GG-031

Karta wydziału
z wykazem podusług świadczonych
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Ustalanie odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r., zajęte pod drogi publiczne (gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe).

Podstawa prawna:

Art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o ustalenie odszkodowania, który powinien zawierać dane dotyczące nieruchomości: adres, numer działki, powierzchnia,
  • tytuł własności do nieruchomości na dzień 31 grudnia 1998 r.

Opłaty:

Postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania zwolnione jest z opłaty skarbowej. 

Informacje dodatkowe:

termin składania wniosków o ustalenie odszkodowania upływa 31 grudnia 2005 r. Po upływie tego okresu roszczenie wygasa,
odszkodowanie jest ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, tj. w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości,
podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość nieruchomości według stanu z dnia wejścia w życie ustawy (tj. 29 października 1998 r.), przy czym nie uwzględnia się wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego trwałymi nakładami poczynionymi po utracie przez osobę uprawnioną prawa do władania gruntem,
zgodnie z art. 73 ust. 2 w/w ustawy odszkodowanie wypłaca:

  • gmina – w odniesieniu do dróg będących w dniu 31 grudnia 1998 r. drogami gminnymi,
  • Skarb Państwa – w odniesieniu do pozostałych dróg,

organem odwoławczym od decyzji o ustaleniu odszkodowania, wydanej przez Starostę Pabianickiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, jest Wojewoda Łódzki. 

Sprawa załatwiana w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, wejście C, I piętro, pokój nr 103 (telefon: 42 225 40 58). 

Wzór wniosku: GG – 0311

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1proc.jpg b0b89f9e367be34a72cee500b6d9cc70
kolejka big2.jpg c9e1e2ff607f27422f506d6d95eacae3
baner_prawko1.jpg 44831bda9417af7c6f026f23a9db0743
baner_dowod1.jpg a6f9fc40b3dcc42ee34adabfeab48aa3
ban-1.png f502426552c922419a515688f758ce78
ban-2.png e074ab61d6a0a6d9eaafae82fb8287bd
ban_npp.png 5702ee8af28f97aa17f9da50c9eee1ab
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png ba67c9c8a3573d1aa5e5dfa2e3f95cd5