Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-3.jpg 04e8bb5c5e117cd6cfeb1853f76fa3ee
Gminy Powiatu Pabianickiego
GG-022. ograniczanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

GG-022

Karta wydziału
z wykazem podusług świadczonych
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Wywłaszczanie nieruchomości polegające na ograniczeniu prawa własności, prawa użytkowania wieczystego.

Podstawa prawna:

Art. 124 – 135 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o ograniczenie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, który powinien zawierać informacje określone w art. 116 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • dokumenty z przebiegu rokowań pomiędzy starostą wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, a także osobą, której przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe,


Opłaty:

Postępowanie w sprawie ograniczenia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego zwolnione jest z opłaty skarbowej. 

Informacje dodatkowe:

Ograniczenie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego może polegać na:

  • udzieleniu zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • udzieleniu zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, wydobywaniu lub składowaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą odkrywkową, na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy – art. 125 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

W obu w/w przypadkach zezwolenie może być udzielone z urzędu albo na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej.

  • udzieleniu zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuży niż 6 miesięcy, w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody – art. 126 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Tutaj zezwolenie udzielane jest bez konieczności przeprowadzenia rokowań z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym

  • zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody – art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  • organem odwoławczym od decyzji o ograniczeniu prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, wydanej przez Starostę Pabianickiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, jest Wojewoda Łódzki.Sprawa załatwiana w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, wejście C, I piętro, pokój nr 103, telefon: 42 225-40-58.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1proc.jpg 7243ca95d281de5b00548adea3cd320e
kolejka big2.jpg 284b747b94d2f851b8fe6d0795cd1934
baner_prawko1.jpg 366b682dd1f90a1eae03ab871056bbc5
baner_dowod1.jpg ffe1a6368c14562ffa1599a38164cc5d
ban-1.png 81741280663cabc8706170102ec57a20
ban-2.png b27abca16d389590f8caf66994924cd5
ban_npp.png 1d7f9083c9707f6c00ffc88b6251eec0
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 085f5c169e03e52fb8ba8a5b5a216cae