Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-4.jpg b78dd9f7b8903ea30cb70ffb350624f8
Gminy Powiatu Pabianickiego
GG-022. ograniczanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

GG-022

Karta wydziału
z wykazem podusług świadczonych
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Wywłaszczanie nieruchomości polegające na ograniczeniu prawa własności, prawa użytkowania wieczystego.

Podstawa prawna:

Art. 124 – 135 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o ograniczenie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, który powinien zawierać informacje określone w art. 116 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • dokumenty z przebiegu rokowań pomiędzy starostą wykonującym zadanie z zakresu administracji rządowej a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, a także osobą, której przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe,


Opłaty:

Postępowanie w sprawie ograniczenia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego zwolnione jest z opłaty skarbowej. 

Informacje dodatkowe:

Ograniczenie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego może polegać na:

  • udzieleniu zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • udzieleniu zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, wydobywaniu lub składowaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą odkrywkową, na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy – art. 125 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

W obu w/w przypadkach zezwolenie może być udzielone z urzędu albo na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej.

  • udzieleniu zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości na okres nie dłuży niż 6 miesięcy, w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody – art. 126 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Tutaj zezwolenie udzielane jest bez konieczności przeprowadzenia rokowań z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym

  • zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody – art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  • organem odwoławczym od decyzji o ograniczeniu prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, wydanej przez Starostę Pabianickiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, jest Wojewoda Łódzki.Sprawa załatwiana w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, wejście C, I piętro, pokój nr 103, telefon: 42 225-40-58.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1proc.jpg f8a652d22fa0eb15c76de1faa467f62c
kolejka big2.jpg 2a20ecb91bc6a487618cb8f0e57c8922
baner_prawko1.jpg c0669db77791da78aa8cc3fa028aed90
baner_dowod1.jpg b26a131931a8da09cd58ec1246dce3d2
ban-1.png 4b262a4b8c3295b72e0b512160ca1ad2
ban-2.png db1897b0074e29e7ba5855fb7bc3390c
ban_npp.png d89817f04443393423bc768eb678586e
fb1.png 635020639b81ccb89075729e1b70b1ff
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 1fc0d3a8eb5d71276f388c212fbf7c97