Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-5.jpg 4c260956a8196def65125e684b074ccf
Gminy Powiatu Pabianickiego
GG-021. pozbawianie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

GG-021

Karta wydziału
z wykazem podusług świadczonych
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Wywłaszczanie nieruchomości polegające na pozbawieniu prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości

Podstawa prawna:

Art. 112 – 123 oraz 128 – 135 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 

Wymagane dokumenty:

wniosek o wywłaszczenie nieruchomości, który powinien zawierać informacje i załączniki określone w art. 116 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

Opłaty: 

Postępowanie w sprawie wywłaszczenia nieruchomości zwolnione jest z opłaty skarbowej. 

Informacje dodatkowe: 

nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu i samorządu wojewódzkiego), wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne, określone w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy, wywłaszczenie prawa własności nieruchomości lub innego prawa rzeczowego następuje za odszkodowaniem wypłacanym odpowiednio, przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, jako wnioskodawcę wywłaszczenia, na rzecz osoby wywłaszczonej, odpowiadającym wartości wywłaszczonej nieruchomości lub wartości tego prawa. Jeżeli na wywłaszczonej nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości ustanowione są inne prawa rzeczowe, odszkodowanie zmniejsza się o kwotę równą wartości tych praw, tzn. właścicielowi wypłaca się odszkodowanie pomniejszone o wartość praw rzeczowych obciążających nieruchomość, a pozostałą część odszkodowania wypłaca się poszczególnym podmiotom tych praw rzeczowych w wysokości odpowiadającej ich wartości, organem odwoławczym od decyzji o wywłaszczeniu, wydanej przez Starostę Pabianickigo wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, jest Wojewoda Łódzki. 

Sprawa załatwiana w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, wejście C, I piętro, pokój nr 103 (telefon: 42 225-40-58).

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1proc.jpg b689ca1821c4091b50df6c9b0e24104b
kolejka big2.jpg af92ddeef17ec04fc5b939953f64cd2e
baner_prawko1.jpg 00b41c7a55e3ddcbea5d576fba99b2ae
baner_dowod1.jpg f9f9aaf8dff614080cfa19d10bc46f54
ban-1.png 78ab0d207b98b5162e2adbd0af083438
ban-2.png aa37d14566345bb6b285606e96969110
ban_npp.png f762b71338e446093bb3ce465edd285a
fb1.png 3acb233c9a4fbec450a164aa26cb8b43
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 28fb5d548ddbb71dc2296d3d048cc741