Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-3.jpg 8f521939d6b74ab2d87d0e71ada8e2d9
Gminy Powiatu Pabianickiego
GG-021. pozbawianie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

GG-021

Karta wydziału
z wykazem podusług świadczonych
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Wywłaszczanie nieruchomości polegające na pozbawieniu prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości

Podstawa prawna:

Art. 112 – 123 oraz 128 – 135 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 

Wymagane dokumenty:

wniosek o wywłaszczenie nieruchomości, który powinien zawierać informacje i załączniki określone w art. 116 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

Opłaty: 

Postępowanie w sprawie wywłaszczenia nieruchomości zwolnione jest z opłaty skarbowej. 

Informacje dodatkowe: 

nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu i samorządu wojewódzkiego), wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne, określone w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy, wywłaszczenie prawa własności nieruchomości lub innego prawa rzeczowego następuje za odszkodowaniem wypłacanym odpowiednio, przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, jako wnioskodawcę wywłaszczenia, na rzecz osoby wywłaszczonej, odpowiadającym wartości wywłaszczonej nieruchomości lub wartości tego prawa. Jeżeli na wywłaszczonej nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości ustanowione są inne prawa rzeczowe, odszkodowanie zmniejsza się o kwotę równą wartości tych praw, tzn. właścicielowi wypłaca się odszkodowanie pomniejszone o wartość praw rzeczowych obciążających nieruchomość, a pozostałą część odszkodowania wypłaca się poszczególnym podmiotom tych praw rzeczowych w wysokości odpowiadającej ich wartości, organem odwoławczym od decyzji o wywłaszczeniu, wydanej przez Starostę Pabianickigo wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, jest Wojewoda Łódzki. 

Sprawa załatwiana w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, wejście C, I piętro, pokój nr 103 (telefon: 42 225-40-58).

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1proc.jpg 8b2f5df357d45627f65502c05b633fae
kolejka big2.jpg 87eb78ec6e04456d4c49c3a93be79a4b
baner_prawko1.jpg eb7b62fc3fc52c399674ff09dbe4a420
baner_dowod1.jpg 427cae2b399419c611069d36b23c78dd
ban-1.png de2074f27cad0105f990f05edaa98647
ban-2.png a6b36085d19aa74bcab5cc557996c67d
ban_npp.png 05847e7630e880bb69e45d042c50f76e
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 58deb0addf6fe8749cb3665978f9e755