Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-5.jpg 18151c149ae642ecc491e925a9761a3f
Gminy Powiatu Pabianickiego
GG-021. pozbawianie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

GG-021

Karta wydziału
z wykazem podusług świadczonych
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Wywłaszczanie nieruchomości polegające na pozbawieniu prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości

Podstawa prawna:

Art. 112 – 123 oraz 128 – 135 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 

Wymagane dokumenty:

wniosek o wywłaszczenie nieruchomości, który powinien zawierać informacje i załączniki określone w art. 116 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

Opłaty: 

Postępowanie w sprawie wywłaszczenia nieruchomości zwolnione jest z opłaty skarbowej. 

Informacje dodatkowe: 

nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu i samorządu wojewódzkiego), wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne, określone w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy, wywłaszczenie prawa własności nieruchomości lub innego prawa rzeczowego następuje za odszkodowaniem wypłacanym odpowiednio, przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, jako wnioskodawcę wywłaszczenia, na rzecz osoby wywłaszczonej, odpowiadającym wartości wywłaszczonej nieruchomości lub wartości tego prawa. Jeżeli na wywłaszczonej nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości ustanowione są inne prawa rzeczowe, odszkodowanie zmniejsza się o kwotę równą wartości tych praw, tzn. właścicielowi wypłaca się odszkodowanie pomniejszone o wartość praw rzeczowych obciążających nieruchomość, a pozostałą część odszkodowania wypłaca się poszczególnym podmiotom tych praw rzeczowych w wysokości odpowiadającej ich wartości, organem odwoławczym od decyzji o wywłaszczeniu, wydanej przez Starostę Pabianickigo wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, jest Wojewoda Łódzki. 

Sprawa załatwiana w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, wejście C, I piętro, pokój nr 103 (telefon: 42 225-40-58).

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1proc.jpg 0c1263fa6b53b9c41f23c817f8df53bc
kolejka big2.jpg 768f2ef9654e35de44d5e1da8a77aba6
baner_prawko1.jpg 2c3e7befb64e9c6200f8da8d00b7538f
baner_dowod1.jpg 1ca0c583dd5fe4fbe7eac43096287f2a
ban-1.png 0323cccea105a702bc604bde60282ed5
ban-2.png 3405ce0ce97ccee122793c2ce06f744e
ban-5.png 4ebed1df0c057145e0e35b2ddb36b18b
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 61b1c615f3deb32c0ee2d39cc547074e