Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-5.jpg c9f24435a5dfd39ce9f92066c6697af0
Gminy Powiatu Pabianickiego
FN-02. Rachunek podstawowy powiatu pabianickiego
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

FN 02

Starostwo Powiatowe w Pabianicach
Wydział Finansowy

zakres usług świadczonych w Wydziale Finansowym

Rachunek podstawowy powiatu pabianickiego


PKO Bank Polski S.A. O/ Pabianice
83 1020 3437 0000 1302 0018 0869 

dotyczy:

 • wpłaty za faktury wystawione przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Pabianicach
 • przyjmowanie opłat związanych z rejestracją pojazdu oraz wydawaniem praw jazdy,
 • przyjmowanie wpłat za karty wędkarskie oraz opłat za udostępnianie danych o środowisku,
 • wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z w/w tytułów
 • wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich

Informacji dot. w/w opłat można uzyskać w budynek A Starostwa - I piętro, pokój 31, bądź też pod numerem telefonu: 213-01-00 wew. 113

 • wpłaty wynikające z wystawionych decyzji za zajęcie pasa drogowego
 • wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z w/w tytułu

Informacji dot. w/w opłat można uzyskać w budynek A Starostwa - I piętro, pokój 33, bądź też pod numerem telefonu: 213-01-00 wew. 115 

Podstawa prawna

 • art.75 ust. 2 i art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2003 r. Nr. 58, poz. 515 z późn. zm ) - podstawa prawna dotyczy opłat związanych z rejestracją pojazdu.
 • art. 97 ust. 1ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2003 r., poz. 58, poz.515) - podstawa prawna dotyczy opłat związanych z wydaniem prawa jazdy
 • §5, §6, §14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami ( Dz. U. Nr 150 z 24 grudnia 2001 r. poz. 1680 ) - podstawa prawna dotyczy opłat związanych z wydawaniem prawa jazdy.
 • rozdz. 5, art. 23-31 ustawy o prawie łowieckim z dnia 13 października 1995 r. ( Dz. U. Nr 147, poz.713 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 28 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad wydzierżawiania obwodów łowieckich i ustalania czynszu dzierżawnego, udziału przez dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną oraz wzoru umowy dzierżawnej( Dz. U. Nr 34, poz. 210 ) - podstawy prawne dotyczą wpłaty z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich )
 • art. 19 - art. 24 ustawy z 27 kwietnia 2001 r., Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) - podstawy prawne dotyczą przyjmowania opłat za udostępnianie danych o środowisku
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 25 lutego 2003r. - w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz. U. Nr 50 poz. 435 z późn. zm. ) - podstawy prawne dotyczą przyjmowania opłat za udostępnianie danych o środowisku.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywieniowej z dnia 15 marca 1999r. w sprawie połowu ryb w wodach śródlądowych (Dz. U. Nr 38, poz. 370) - podstawa prawna dotyczy przyjmowania wpłat za karty wędkarskie.
 • art. 40, ust. 3-11 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr. 19, poz.115 z późn. zm) - podstawy prawne dotyczą wpłat wynikających z wystawionych decyzji za zajęcie pasa drogowego
 • art. 40 ust.12-13, art. 40a i art. 40b i art. 40c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r., Nr. 19, poz. 115 z późn. zm.) - podstawy prawne dotyczą wpłat odsetek od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogowego.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1proc.jpg d52c62e0685d928ad8c1afb819dd2bbd
kolejka big2.jpg 0f28c9267b3fea15805d167ac03cdf60
baner_prawko1.jpg 008b8a12c6c4f6f46bdb60cbaa0e8002
baner_dowod1.jpg 9aa642010c07cf33d4a9d82614ebaa00
ban-1.png abad0ff9b5ac1ea5c9b726a9772b5747
ban-2.png ab99f6f7d8f1356d2621766698e78d86
ban_npp.png c33baa26fb757385f33101a5cd4f59bd
fb1.png 63270e82168f36f914b2c57284bd91e5
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png ac5f3a99141e58d8ea592c301b7a258a