Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-3.jpg d34b707815c6a3a4e6375e259de50dcc
Gminy Powiatu Pabianickiego
Treść uzgodnień wynikających z umowy o współadministrowanie, które zostaną przekazane podmiotom danych
Opublikowano: 04.06.2019, Wojciech Goss

Strony wspólnie ustalają, że podmiotom danych zostaną przekazana treść uzgodnień w następującej postaci:

Uprzejmie informujemy, że pomiędzy:

Zarządem Powiatu Pabianickiego z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2; 95-200 Pabianice,  reprezentowanym przez Krzysztofa Haburę – Starostę Powiatu Pabianickiego,

Administratora Danych Osobowych zwanym dalej „Współadministratorem 1”,

a

Młodzieżowym Domem Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38 reprezentowanym przez Grażynę Wójcik – Dyrektora,

zwanym odrębnie „Współadministratorem 2”,

zostały zawarte umowy o współadministrowanie Pana/Pani danymi osobowymi. Oznacza to, że każdy z tych podmiotów przetwarza Pana/Pani dane osobowe w uzgodnionym zakresie.

Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za:

  1. przetwarzanie danych osobowych osób (podmioty danych)  biorących udział w imprezach, konkurach, zawodach współorganizowanych przez obu Współadministratorów zgodnie z procedurami ustanowionymi w związku z RODO oraz polityką ochrony danych osobowych przyjętą u obu współadministratorów,
  2. zamieszczenie na stronie internetowej informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
  3. realizację praw podmiotu danych,
  4. pełnienie roli punktu kontaktowego dla podmiotów danych,
  5. zawiadamianie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i podmiotów danych o naruszeniach ochrony danych osobowych,
  6. dokonywanie czynności we wszelkich postępowaniach wszczętych na podstawie przepisów prawa.

Współadministrator 2 jest odpowiedzialny za:

  1. przetwarzanie danych osobowych osób (podmioty danych) biorących udział w imprezach, konkurach, zawodach współorganizowanych przez obu Współadministratorów zgodnie z procedurami ustanowionymi w związku z RODO oraz polityką ochrony danych osobowych przyjętą u obu współadministratorów,
  2. zamieszczenie na stronie internetowej informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

Niezależnie od powyższego podziału obowiązków, każdy ze Współadministratorów odpowiada wobec Pana/Pani tak za samo za należyte i zgodne z prawem przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.

Swoje prawa związane z Pana/Pani danymi osobowymi może Pan/Pani zrealizować osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną. Aby ułatwić Panu/Pani wykonanie praw, wyznaczyliśmy punkt kontaktowy w odniesieniu do każdego Współadministratora — siedziba Współadministratora 1 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2; 95-200 Pabianice, email; tel. 500-610-605

siedziba Współadministratora 2 ul. Pułaskiego 38; 95-200 Pabianice, email  tel. 693337954

Niezależnie jednak od tych ustaleń i wyznaczenia punktu kontaktowego, może Pan/Pani zrealizować swoje prawa wobec każdego z nas (wtedy we własnym zakresie przekażemy Pana/Pani żądanie do właściwego podmiotu).

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1proc.jpg 0d5f5198cc9142e5edb468d527bdcda3
kolejka big2.jpg b23e64d6eb18b4775e93ae3bb0103251
baner_prawko1.jpg 054c88b0d84225408600a514aa04956d
baner_dowod1.jpg 9e48f57f460ca773399b1122be0bc3bf
ban-1.png 181e0669408570f544ec3162009f64b7
ban-2.png 57da525935e0ca692d1bc9e87fb5c023
ban_npp.png 9135b92d399829269aac24a74069e016
fb1.png b3fd35644e4ab35589ce42e522490f65
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 9bfb5166269c97b8dee85e439b19ff40