Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
naglowek.jpg acf22e8e2b5450bce32541d069a4a8a8
Gminy Powiatu Pabianickiego
Treść uzgodnień wynikających z umowy o współadministrowanie, które zostaną przekazane podmiotom danych
Opublikowano: 04.06.2019, Wojciech Goss

Strony wspólnie ustalają, że podmiotom danych zostaną przekazana treść uzgodnień w następującej postaci:

Uprzejmie informujemy, że pomiędzy:

Zarządem Powiatu Pabianickiego z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2; 95-200 Pabianice,  reprezentowanym przez Krzysztofa Haburę – Starostę Powiatu Pabianickiego,

Administratora Danych Osobowych zwanym dalej „Współadministratorem 1”,

a

Młodzieżowym Domem Kultury im. Heleny Salskiej w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Pułaskiego 38 reprezentowanym przez Grażynę Wójcik – Dyrektora,

zwanym odrębnie „Współadministratorem 2”,

zostały zawarte umowy o współadministrowanie Pana/Pani danymi osobowymi. Oznacza to, że każdy z tych podmiotów przetwarza Pana/Pani dane osobowe w uzgodnionym zakresie.

Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za:

  1. przetwarzanie danych osobowych osób (podmioty danych)  biorących udział w imprezach, konkurach, zawodach współorganizowanych przez obu Współadministratorów zgodnie z procedurami ustanowionymi w związku z RODO oraz polityką ochrony danych osobowych przyjętą u obu współadministratorów,
  2. zamieszczenie na stronie internetowej informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
  3. realizację praw podmiotu danych,
  4. pełnienie roli punktu kontaktowego dla podmiotów danych,
  5. zawiadamianie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i podmiotów danych o naruszeniach ochrony danych osobowych,
  6. dokonywanie czynności we wszelkich postępowaniach wszczętych na podstawie przepisów prawa.

Współadministrator 2 jest odpowiedzialny za:

  1. przetwarzanie danych osobowych osób (podmioty danych) biorących udział w imprezach, konkurach, zawodach współorganizowanych przez obu Współadministratorów zgodnie z procedurami ustanowionymi w związku z RODO oraz polityką ochrony danych osobowych przyjętą u obu współadministratorów,
  2. zamieszczenie na stronie internetowej informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych;

Niezależnie od powyższego podziału obowiązków, każdy ze Współadministratorów odpowiada wobec Pana/Pani tak za samo za należyte i zgodne z prawem przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.

Swoje prawa związane z Pana/Pani danymi osobowymi może Pan/Pani zrealizować osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną. Aby ułatwić Panu/Pani wykonanie praw, wyznaczyliśmy punkt kontaktowy w odniesieniu do każdego Współadministratora — siedziba Współadministratora 1 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2; 95-200 Pabianice, email; tel. 500-610-605

siedziba Współadministratora 2 ul. Pułaskiego 38; 95-200 Pabianice, email  tel. 693337954

Niezależnie jednak od tych ustaleń i wyznaczenia punktu kontaktowego, może Pan/Pani zrealizować swoje prawa wobec każdego z nas (wtedy we własnym zakresie przekażemy Pana/Pani żądanie do właściwego podmiotu).

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
starostwo_tv.jpg a43ea27d4aee55ca4dbabdd056832cd6
dla Ukrainy 1.png 836167a0da06f1d2bed61c618c8d50b7
z życia powiatu 555.jpg 56eb310b3671a3d7f55a75a28ac38b4f
fb1.png e22e2431269df2ea7810cf95b74d232e
kolejka big2.jpg 01595e4a66fb51bfe8cd187c8ca72a1d
baner_prawko1.jpg 64d5540bc7b91d57ec94af849aad51d5
baner_dowod1.jpg e581d99abd5fc6637c371a018b4fd6c0
1proc.jpg a3220876438c002421d134a2a672d423
ban_npp.png d733ba73449544347d884b3b71463cde
ban-1.png f3b119f6275e645c826e81442a7eab0f
ban-2.png 246606a2241169b7b99255a64cf6699f
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png bd003f86fd3e9e5bd72ca184348c75e1