Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-3.jpg 21df27804629de48b146a0e75e97ac74
Gminy Powiatu Pabianickiego
DM-08. Decyzja dot. zezwolenia na przeprowadzenie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów i innych imprez
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

DM 08

Karta wydziału
ze szczegółowym opisem podusługi świadczonej
Wydziale Dróg i Mostów
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Decyzja dot. zezwolenia na przeprowadzenie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów i innych imprez 

Na podstawie art. 65b ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018 r. poz. 1990) omawianą decyzję wydaje zarządca ruchu drogi o najwyższej kategorii spośród tych na których ma zostać zorganizowana impreza.

  1. Dokumenty niezbędne, które należy złożyć ubiegając się o wydanie decyzji:
   1. wniosek (nie istnieją ustalone wzory wniosków)
   2. szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
   3. wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach szczególnego zabezpieczenia;
   4. program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
   5. plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust.3 pkt 3 omawianej ustawy;
   6. zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw.
   7. pełnomocnictwo, jeżeli wniosku nie składa organizator, a osoba przez niego upoważniona

   Wniosek powinien zawierać w szczególności:
   1. imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;
   2. rodzaj i nazwę imprezy;
   3. informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończeniu imprezy;
   4. informację o przewidywanej liczbie uczestników;
   5. wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw;
   6. podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

   Powyższy wykaz nie dotyczy organizowania imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach po uzgodnieniu ich z zarządcą danej drogi, co jest zapisane w ustawach dot. stosunku Państwa do odpowiednich kościołów (np. art. 15 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej – Dz. U. 2013 r. poz. 1169)

  2. Opłaty skarbowe:

   za wydanie decyzji - 48 zł   Na podst. załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r. poz. 1282 z póżn. zm.) – cz. III, ust. 13 pkt. 2   w przypadku pełnomocnictwa – 17,00 zł    Na podstawie załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2012 r., poz. 1282 z póżń. zm.)  1. Termin załatwienia sprawy: do 30 dni od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów

  zgodnie z art. 65b ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018 r. poz. 1990)
Wniosek winien złożyć organizator lub inna osoba działająca na podstawie właściwego pełnomocnictwa udzielonego przez organizatoraStosowanie do postanowień art. 127 § 1, § 2 oraz art. 129 § 1, § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096) od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Łodzi za naszym pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

Siedziba wydziału:
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
ul. Piłsudskiego 2
budynek B wejście 2
pokój: 41

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1proc.jpg 7a73ad77952344933fff990f13c92d5b
kolejka big2.jpg f42adbd615c43311c4e682a02cd5a0b8
baner_prawko1.jpg c94c90b358c26b68494c0c34092a4bfb
baner_dowod1.jpg b10939928c26e557eaff00dc9123fe84
ban-1.png 7493d6e02bfe48d1e5f831f1d025cc60
ban-2.png 21cd95fae57b3775ac788bf243e7274b
ban_npp.png 2ed5433cc5472a240294a9f06b68f2e9
fb1.png 04f1b6e9d6f001d986601d3eb3fb4f42
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 9f274dbfd3ee922770ed555bb403cd51