Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
1.jpg 40571a395f5f705ad19bd448b64e30fa
Gminy Powiatu Pabianickiego
Nowe przepisy to wyższe kary
Opublikowano: 19.04.2024, Joanna Kupś, Ilość wyświetleń: 278

62.810 zł kar nałożono od początku roku za brak terminowych zgłoszeń zbycia, nabycia lub rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy.

 

Jacek Wróblewski, starosta pabianicki: – Nie zapominajmy, że choć nie ma już obowiązku zgłoszenia nabycia pojazdu, to mamy teraz obowiązek rejestracji pojazdu. Wydział Komunikacji jest zmuszony ustawą do nakładania kar jeśli o tym zapomnimy.

 

     59.200 zł to decyzje wydane w marcu o zapłacie kosztów za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatu pabianickiego. Od początku roku wydano decyzje o zapłacie kar w sumie na 77.594 zł.

 

     62.810 zł kar nałożono od początku roku za brak terminowych zgłoszeń zbycia, nabycia lub rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy. Tylko w marcu kar było na kwotę 22.810 zł. Od początku roku kary są wyższe, bo są zmiany w przepisach ustawy prawo o ruchu drogowym. Nie ma już obowiązku zgłoszenia nabycia pojazdu, ale jest obowiązek rejestracji pojazdu. Kto nie dopełni tego obowiązku w terminie 90 dni, skutkować to będzie karą pieniężną w wysokości 1.000 zł.

     1.328 pojazdów zarejestrowano w marcu w Wydziale Komunikacji i Transport. Do innych powiatów ubyło i wyrejestrowano w sumie 724 pojazdów. Wydano 1.475 dowodów rejestracyjnych i przerejestrowano bez wymiany tablic 470 pojazdów.

     269 praw jazdy wydano w marcu, 7 uprawnień do kierowania pojazdów uprzywilejowanych i 12 międzynarodowych praw jazdy.

     10 praw jazdy cofnięto w związku z zakazem prowadzenia pojazdów za jazdę pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie. Zatrzymano 5 praw jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym.

 

 

      Właściciel pojazdu jest teraz zobowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

    • nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (również w drodze dziedziczenia spadku czy darowizny);

    • dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;

    • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 

     W przypadku, gdy właścicielem pojazdu (o których mowa powyżej) jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, będzie on obowiązany do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni.

 

     W przypadku przedsiębiorców handlujących pojazdami kara za przekroczenie podstawowego terminu 90 dni wynosi 1.000 zł, a za przekroczenie 180 dni jest to 2.000 zł.

     Nadal mamy obowiązek zgłoszenia sprzedaży pojazdu w terminie 30 dni.

     Właściciel pojazdu dokonuje takiego zgłoszenia u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

     W przypadku, gdy pojazd stanowi współwłasność, zawiadomienie o zbyciu pojazdu wystarczy, że złoży jeden ze współwłaścicieli. Jeśli się tego nie dokona, wówczas zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości 250 zł.

     W przypadku, gdy pojazd stanowi współwłasność, kary finansowe w każdym przypadku nakładane są solidarnie.

 

Osoba fizyczna:

 • Czas na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu - 30 dni
 • Kara za brak złożenia wniosku o rejestrację w terminie 30 dni - 500 zł
 • Kara za brak złożenia wniosku o rejestrację w terminie 90 dni - 1000 zł
 • Czas na zgłoszenie zbycia pojazdu - 30 dni
 • Kara za brak zgłoszenia zbycia w terminie 30 dni - 250 zł

 

Przedsiębiorca mający w swojej działalności handel pojazdami:

 • Czas na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu - 90 dni
 • Kara za brak złożenia wniosku o rejestrację w terminie 90 dni -1.000 zł
 • Kara za brak złożenia wniosku o rejestrację w terminie 180 dni – 2.000 zł
 • Czas na zgłoszenie zbycia pojazdu - 30 dni
 • Kara za brak zgłoszenia zbycia w terminie 30 dni - 250 zł

 

Obowiązek zgłoszenia możemy zrobić poprzez:

 • przesłanie kopii dokumentu zakupu/sprzedaży drogą elektroniczną na adres https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zawiadomienie-o-zbyciu-pojazdu-2,
 • przesłanie kopii dokumentu zakupu/sprzedaży oraz oryginału wniosku pocztą do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice.

 

Wydział Komunikacji i Transportu

Pabianice, ul. Piłsudskiego 2. Godziny przyjęć: poniedziałek 8.00 – 15.00, wtorek 9.00 – 16.30, środa 8.00 – 15.00, czwartek 8.00 – 15.00, piątek 8.00 – 14.30

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 6f6f322b570aa6b11a06da1db799ee56