Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
3.jpg 1b3080fe83cb8d1de77fe64a5a1510a2
Gminy Powiatu Pabianickiego
Są pieniądze na walkę z bezrobociem
Opublikowano: 18.03.2024, Joanna Kupś, Ilość wyświetleń: 341

Ogólna kwota przeznaczona na aktywizację bezrobotnych w 2024 roku to 11.277.358 zł. Stopa bezrobocia w powiecie pabianickim wynosi 5,7 proc.    

Jacek Wróblewski, starosta pabianicki: - Pierwszy nabór wniosków odbył się w połowie lutego. Kolejne nabory wniosków będą pod koniec marca. Terminy dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy.

      W 2024 roku powiat pabianicki na działania związane z finansowaniem kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków KFS ma do dyspozycji kwotę 1.965.491 zł z podstawowego limitu. W styczniu do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 219 ofert pracy i aktywizacji zawodowej na różne stanowiska. W lutym ofert pracy było 214.

Henryk Brzyszcz, członek Zarządu Powiatu Pabianickiego: - W marcu były przyjmowane wnioski na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Obecnie trwa rozpatrywanie wniosków.

     W celu promocji tej formy wsparcia w styczniu i w lutym PUP zorganizował Dni Otwarte KFS. Lokalni pracodawcy mogli uzyskać więcej informacji, m.in. w zakresie: czym jest KFS i kto może skorzystać z dofinansowania, priorytetów wydatkowania KFS w 2024 roku, zasad oceny wniosków, zawarcia i rozliczenia umów. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

   Formy pomocy:

 • roboty publiczne
 • prace społecznie użyteczne
 • staże
 • prace interwencyjne
 • szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych
 • bony na zasiedlenie - nabór ciągły do wyczerpania środków finansowych
 • doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

     W drugiej połowie stycznia rozpoczął się nabór wniosków na roboty publiczne, prace społecznie użyteczne oraz staże. W lutym przyjmowane były wnioski na staże, prace interwencyjne, szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych, doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

     Od 5 lutego trwa nabór ciągły na bony na zasiedlenie. Potrwa do wyczerpania środków finansowych.

     Nabór wniosków o organizację staży 18-20 marca (poniedziałek, wtorek, środa). Wnioski wraz z załącznikami można składać w postaci papierowej lub elektronicznej.

     Dokumenty w postaci papierowej należy składać w siedzibie PUP w Pabianicach w godz. od 8.00 do 12.00 w Sali Informacji (wejście od ul. Waryńskiego). Pracodawcy z terenu Konstantynowa Łódzkiego lub Lutomierska wnioski składają w filii Urzędu w Konstantynowie Łódzkim w godz. 8.00-12.00.

     Dokumenty w postaci elektronicznej należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej, a następnie przesłać na adres: '); //]]> lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /PUPPABIANICE/SkrytkaESP

     Za datę złożenia wniosku uznaje się faktyczny dzień wpływu wniosku do siedziby Urzędu. Preferowane będą wnioski pracodawców posiadających kandydata na staż.

     Wnioski są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce: „Dokumenty do pobrania”.

     Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, w szczególności osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby młode (w wieku 18-29 lat),
 • osoby starsze (w wieku 55 lat i więcej),
 • osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, policealnym).

     Nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych 18–20 marca (poniedziałek, wtorek, środa). Wnioski należy składać osobiście u swojego doradcy klienta. Wnioski są dostępne na stronie internetowej w zakładce: „Dokumenty do pobrania”.

     Nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych 18–20 marca (poniedziałek, wtorek, środa). Wnioski wraz z załącznikami można składać w postaci papierowej lub elektronicznej. Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach, w szczególności osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby młode (w wieku 18-29 lat),
 • osoby starsze (w wieku 55 lat i więcej),
 • osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • kobiety,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, policealnym).

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.pabianice.praca.gov.pl.

Powiatowy Urząd Pracy, Pabianice, ul. Waryńskiego 11,    

centrala, tel. 48 42 22 54 200

sekretariat, tel. 48 42 215 70 71

mail: '); //]]>

Przyjmowanie interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–14.00

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 16:30
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 8f11510f21be9056695d65e54b83e53b