Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-3.jpg 53af087cb5dbcdc42f6dd92e2daf7a86
Gminy Powiatu Pabianickiego
Informacja z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Opublikowano: 14.05.2018, Joanna Kupś, Ilość wyświetleń: 682

Do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w kwietniu 2018 r. wpłynęło:

a) 132 wniosków i pism,

b) 22 pisma stanowiące odpowiedzi na wnioski Wydziału (wypisy z tekstów planów, odpisy z ksiąg wieczystych i odpisy dokumentów z ksiąg wieczystych).

Wydano:

a) 4 decyzje:

- decyzję o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Giewont,

- decyzję o odmowie wypłacenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej,

- decyzję o odmowie wszczęcia postepowania o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Konstantynowie Ł.,

- decyzję o czasowym zajęciu nieruchomości położonej w gm. Ksawerów, Nowa Gadka,

b) w toku było 38 postępowań administracyjnych,

c) w toku postępowań administracyjnych podjęto 86 czynności (m.in.: postanowienia w toku postępowań, oględziny nieruchomości, pisma do stron).

3.  przygotowano.:

a) roczne sprawozdanie z gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa dla Wojewody Łódzkiego,

b) sprawozdanie dla Wydziału Finansowego z wykonania wydatków Skarbu Państwa i Powiatu Pabianickiego za I kw. 2018 r.,

c) korektę deklaracji podatku od nieruchomości dot. nieruchomości położonych w Pabianicach,

d) wniosek do Wojewody Łódzkiego o wyrażenie zgody na darowiznę nieruchomości położonej w Konstantynowie Ł., ulica Bema na rzecz Gminy Konstantynów Ł.

e) opublikowano 5 wykazów nieruchomości:

- przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Konstantynowie Ł. przy ul. Lutomierskiej (nieruchomość powiatowa),

- przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Konstantynowie Ł. przy ul. Kolejowej (nieruchomość skarbowa),

- przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Pabianicach. przy ul. Zaradzyńskiej (nieruchomość skarbowa),

- przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Pabianicach przy ul. Lutomierskiej (nieruchomość skarbowa),

- przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony 3 lat, położonej w gm. Pabianice, obręb Piątkowisko,

f) opublikowano ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości skarbowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej,

g) przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego i zawarto umowę z rzeczoznawcą majątkowym Robertem Kołodziejczykiem na wykonanie opinii w formie operatu szacunkowego dot. określenia wartości nieruchomości Powiatu Pabianickiego, położonej w Pabianicach przy ul. Św. Jana 33,

h) przygotowano 15 pism dot. użytkowania wieczystego (informacja o opłacie, udzielenie bonifikaty, przesunięcie terminu płatności),

i) 20 odpowiedzi na pisma (m.in. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych, sądów powszechnych, ministerstw itp.),

j) 24 inne pisma i wnioski (m.in. o udostępnienie danych osobowych, o wypisy z tekstów planów, o odpisy z ksiąg wieczystych i o odpisy dokumentów z ksiąg wieczystych, pisma do innych Wydziałów Starostwa).

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 4385b8f0f8557ef82ff42f306a3d12bb