Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-4.jpg 856ee9eca1693e07099aca560a5a8072
Gminy Powiatu Pabianickiego
Informacja na temat bieżącej sytuacji na rynku pracy w powiecie pabianickim
Opublikowano: 10.04.2018, Joanna Kupś, Ilość wyświetleń: 535

Liczba bezrobotnych figurujących w ewidencji PUP w Pabianicach w marcu wyniosła 3.480 osób. W odniesieniu do lutego nastąpił spadek o 59 osób i był to pierwszy spadek w tym roku – w styczniu i lutym liczba zarejestrowanych utrzymywała się na niemalże identycznym poziomie. Rok temu w rejestrach były 4.504 osoby, czyli aż o 1.024 więcej niż aktualnie.

W marcu do rejestrów napłynęło 520 osób, natomiast status bezrobotnego utraciło 579 osób, w tym 292 osoby podjęły pracę, a 82 odmówiły bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy.

W minionym miesiącu do PUP w Pabianicach napłynęło 525 ofert zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Dodatkowo urząd dysponował ofertami odbycia stażu i prac społecznie użytecznych w łącznej liczbie 52 miejsc.

Od początku roku udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu rozpoczęły 382 osoby, w tym najwięcej osób rozpoczęło staże – 163 osoby i prace społecznie użyteczne – 137.   

Aktualnie prowadzone są nabory wniosków o zorganizowanie robót publicznych oraz staży dla osób po 50 roku życia i niepełnosprawnych. Osoby bezrobotne mogą ubiegać się również o skierowanie na szkolenia zawodowe. Bezrobotni zainteresowani uzyskaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą zapisywać się u swoich doradców klienta na obowiązkowe spotkanie konsultacyjne, na których zostaną omówione zasady przyznawania wsparcia oraz sposób wypełnienia wniosku.

Rekrutacja będzie prowadzona w ramach projektu RPO WŁ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (IV)”

 W marcu zakończyła się IV edycja naboru formularzy rekrutacyjnych do projektu „Siła biznesu – dotacje na start firmy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łącznie w całym naborze, który trwał od lutego, do urzędu wpłynęło 50 formularzy od osób zainteresowanych uruchomieniem działalności gospodarczej. Spośród wszystkich aplikacji wybrano 25 najlepiej rokujących pomysłów na biznes.  Łącznie w IV edycji zaplanowano wypłatę dotacji dla 20 osób, po 10 w każdej grupie.

20 marca odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, podczas którego zostało zaprezentowane sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy wraz z informacją o sytuacji w powiecie. Podczas posiedzenia członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali Program na 2018 rok, który następnie 29 marca został zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu.

23 marca PUP otrzymał decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu dodatkowych środków w wysokości 229.700 zł na realizację Programu Regionalnego Program Regionalny "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat". Z oferowanego wsparcia w postaci szkoleń, prac interwencyjnych, robót publicznych, środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundację wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy oraz staży będzie mogło skorzystać łącznie 28 osób.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 65f6f7fbdeac01db590d5c488751d3be