Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
naglowek.jpg c5ed464b4441156529912a2c244e8615
Gminy Powiatu Pabianickiego
Informacja z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - wrzesień
Opublikowano: 04.10.2017, Joanna Kupś, Ilość wyświetleń: 434

1. Do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami we wrześniu 2017 r. wpłynęło:

a) 304 wnioski i pism oraz

b) 16 pism stanowiących odpowiedzi na wnioski Wydziału (wypisy z tekstów planów, odpisy z ksiąg wieczystych i odpisy dokumentów z ksiąg wieczystych)

2. We wrześniu 2017 r.:

a) wydano 4 decyzje:

- 2 decyzje o ustaleniu odszkodowania za nieruchomości położone w Łodzi: przy ul. Wólczańskiej i przy ul. Tuwima,

- 2 decyzje o ustanowieniu trwałego zarządu: na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dot. nieruchomości położonej w Górce Pabianickiej, w gm. Pabianice oraz na rzecz Zespołu Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic dot. nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5,

b) w toku były 103 postępowania administracyjne

c) w toku postępowań administracyjnych podjęto 128 czynności (m.in.: postanowienia w toku postępowań, pisma do stron, wnioski o odpisy z ksiąg wieczystych i odpisy dokumentów z ksiąg wieczystych) 

3. 25 września br. Powiat Pabianicki nabył od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nieruchomość zabudowaną położoną w Pabianicach przy ul. Gdańskiej 3/5, oznaczoną jako działka nr 246/1, w której działalność statutową prowadzi  Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic.

4. We wrześniu 2017 r. przygotowano:

a) informacje do Wojewody Łódzkiego – sprawozdania:

- z gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w latach 2012 – 2017,

- liczby czynności zaplanowanych do wykonania do końca 2017 r. dot. zadań z zakresu administracji rządowej,

b) opublikowano 3 wykazy:

- lokali użytkowych znajdujących się w budynku na nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Zamkowej 6, stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego, przeznaczonych do oddania w najem,

- nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. Grabowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę,

- położonej w gm. Dobroń, obręb Chechło Drugie, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w dzierżawę,

c) przygotowano 6 umów:

- 3 umowy najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku na nieruchomości powiatowej położonej w Pabianicach ul. Zamkowej 6 w Pabianicach z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach i z Hanną Skowrońską Biuro Rachunkowe „AWERS”,

- 3 umowy dzierżawy nieruchomości skarbowych dot. nieruchomości położonych w Pabianicach przy ul. Grabowej z osobą fizyczną, w gm. Dobroń, obręb Chechło Drugie z Polkomtel Sp. z o.o. i w gm. Lutomiersk, obręb Zofiówka z osoba fizyczną,

d) 2 waloryzacje opłat dot. rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

e) 1 zezwolenie na wykreślenie hipoteki,

f) 1 odmowę wydania zaświadczenia o żądanej treści,

g) 69 wniosków do Sądu Rejonowego w Pabianicach V Wydziału Ksiąg Wieczystych w wykonaniu decyzji Wojewody Łódzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-14 – zachodniej obwodnicy Łodzi,

h) 19 odpowiedzi na pisma (m.in. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych, sądów powszechnych itp.),

i) 16 innych pism i wniosków (m.in. o wypisy z tekstów planów, o odpisy z ksiąg wieczystych i o odpisy dokumentów z ksiąg wieczystych, pisma do innych Wydziałów Starostwa).

 5. Ponadto we wrześniu 2017 r.:

a) wystawiono 5 faktur,

b) przekazano 19 opisanych faktur dot. wydatków Skarbu Państwa i Powiatu do Wydziału Finansowego,

c) wysłano 398 szt. korespondencji.

 

 

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png b4ac87dc74bfef8e078fb8d9215b67ed