Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-3.jpg 5a9bbd78050b5442017abb7fe2775b63
Gminy Powiatu Pabianickiego
INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DROGI
Opublikowano: 03.01.2017, Joanna Kupś, Ilość wyświetleń: 569

Zgodnie z zapisami art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) nieodebranie pojazdu z parkingu w terminie
3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi spowoduje, wystąpienie do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu.

Koszty związane z usunięciem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu do zakończenia postępowania poniesie osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu.

W przypadku podejrzenia, iż usunięto Państwu pojazd w pierwszej kolejności należy skontaktować się ze Strażą Miejską lub jednostką Policji w Pabianicach w celu ustalenia, czy rzeczywiście usunięcie miało miejsce i na jakiej podstawie usunięto Państwa pojazd.

Telefony:

–   Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach – 42 22 53 300;

–   Straż Miejska w Pabianicach – 42 225 46 00.

Odwołania/zastrzeżenia itp. co do okoliczności będących podstawą wydania dyspozycji usunięcia pojazdu winny być kierowane do podmiotów, które taką dyspozycję wydały, to jest odpowiednio do Straży Miejskiej w Pabianicach lub do Policji.

Na terenie Powiatu Pabianickiego odholowania pojazdu na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu dokonuje firma:

 

Pomoc Drogowa i Parking Strzeżony Przemysław Boczkiewicz

95-054 Ksawerów, ul. Łódzka 28

telefon: 422158280, 42 213 84 99

Pojazdy usunięte z drogi w trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu drogowym umieszczane są na parkingu strzeżonym zlokalizowanym w Ksawerowie przy ulicy Łódzkiej 28.

 

Odbiór pojazdu z parkingu.

1. Odbiór pojazdu odholowanego na parking strzeżony na podstawie dyspozycji Policji / Straży Miejskiej możliwy jest dopiero po uiszczeniu opłaty za jego usunięcie z drogi (holowanie) i przechowywanie na parkingu strzeżonym.

2. Stawki opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym podane są w Uchwale Nr XXVIII/205/16 Rady Powiatu Pabianickiego z 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi obowiązujących w 2017 roku -

http://powiat.pabianice.bip.info.pl/dokument.php?iddok=12681&idmp=1078&r=r

3. Opłata za przechowywanie naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym, natomiast opłata za usunięcie pojazdu (holowanie) ma charakter jednorazowy.

4. Opłaty należy dokonać:

            a) na konto bankowe Powiatu Pabianickiego -  83102034370000130200180869

Tytułem: opłata za usuniecie i przechowywanie pojazdu o nr rej. ............./ DMC …...............wraz z podaniem danych osobowych (imię, nazwisko, adres) właściciela poj. i daty usunięcia pojazdu na parking.

Podanie nr rej. pojazdu i danych osobowych jest konieczne do weryfikacji wpłaty.

Podanie Dopuszczalnej Masy Całkowitej pojazdu jest konieczne dla weryfikacji wysokości opłaty.

            b) w kasie Starostwa Powiatowego w Pabianicach – Wydział Komunikacji i Transportu po otrzymaniu kwitu. Należy okazać dyspozycję usunięcia pojazdu, dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) oraz zezwolenie do odbioru pojazdu.

6. Po uiszczeniu opłaty należy udać się na parking strzeżony w celu odbioru pojazdu.

7. Pojazd z parkingu odbiera właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe).

8. Warunkami odbioru pojazdu z w/w parkingu jest okazanie przez osobę uprawnioną:

- dowodu zapłaty za całkowite koszty usunięcia i przechowywania pojazdu;

- zezwolenia wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (Policja, Straż Miejska);

- dokumentu tożsamości;

- dokumentu upoważniającego do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe).

Uwaga! Za każdy dzień przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym naliczane są opłaty z tego tytułu. Odbiór pojazdu z parkingu powinien być dokonany w tym samym dniu do godz. 18:00.

Nie ma możliwości rozłożenia tej płatności na raty, czy też jej umorzenie przed wydaniem pojazdu.

 Podstawa Prawna:

- art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 1137 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z 2011, Nr. 143, poz. 846)

- Uchwała Nr XXVIII/205/16 Rady Powiatu Pabianickiego z 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi obowiązujących w 2017 roku.

 

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 50a4219dd8734ed71d5329fae8f5e74d