Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-6.jpg 0552cc11f26fbec85a3672b32ea76b03
Gminy Powiatu Pabianickiego
XVIII Sesja Rady Powiatu Pabianickiego
Opublikowano: 21.11.2019, Joanna Kupś, Ilość wyświetleń: 355

26 listopada (wtorek) o godz. 10:00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się XVIII Sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Porządek obrad:

 Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.

2. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.

3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.

4. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.

7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019 –2025.

8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok.

9. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania: „Przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych – strefa wejściowa i III piętro”.

10. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na aplikowanie o dofinansowanie zadania: "Modernizacja boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32".

11. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dłutów przy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Niesienie pomocy środowisku i ludziom w stanie nagłego zagrożenia -zakup sprzętu do działań ratowniczo -gaśniczych dla Gminy Dłutów (zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej)”.

12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2019.

13. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/19 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Pabianickiego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Konstantynowie Łódzkim i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2019.

14. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2019 roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

15. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pabianickiego na rok 2020.

16. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Pabianickiego w drodze darowizny.

17. Przyjęcie uchwały w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pabianickiego z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

18. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.

19. Zamknięcie obrad XVIII Sesji RPP

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 322c3e54b1124ccc735e05e6fbf524bc