Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-3.jpg ed9cffc1ffa46ef8982b38d786d3ef9a
Gminy Powiatu Pabianickiego
Realizowane projekty
Opublikowano: 11.04.2019, Joanna Kupś, Ilość wyświetleń: 196

„Utworzenie ekopracowni „Bądź z naturą za pan brat” w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 im. Marii Grzegorzewskiej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 10”wniosek złożony przez Powiat Pabianicki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Łodzi z dziedziny Edukacja Ekologiczna w ramach konkursu „Ekopracownia pod chmurką”.

Całkowita wartość zadania: 50 000,00 zł

Dofinansowanie z WFOSiGW: 45 000,00 zł

Wkład własny: 5 000,00 zł

Okres realizacji: 03.09.2018-31.05.2019 r.

Umowa podpisana 27.12.2018 r.

Realizacja projektu.

„Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu zawodowego na europejskim rynku pracy” wniosek złożony przez Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach w ramach Programu ERASMUS + do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+
w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna. Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Całkowita wartość zadania: 140 990,00 Euro

Okres realizacji: 01.09.2018 -  31.08.2019 r.

Umowa podpisana 23 października 2018 roku.

Realizacja projektu.

„Dobry zawód – dobra praca” wniosek złożony  przez  Zespół  Szkół  Nr 1 w Pabianicach
w ramach Programu ERASMUS + do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus + w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna. Kształcenie
i szkolenie zawodowe..

Całkowita wartość zadania: 109 580,00 Euro

Okres realizacji: 01.09.2018 -  31.08.2019 r.

Umowa podpisana 5.10.2018 r.

Realizacja projektu.

„Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (V)

 Umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 4 840 760,00 zł

Okres realizacji: 01.01.2019 -  31.12.2023 r.

Umowa podpisana 21.12.2018 r.

Realizacja projektu.

 „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach” zadanie wpisane  do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT.

Powiat Pabianicki wystąpił o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w trybie        pozakonkursowym o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego obszaru objętego realizacją ZIT. Projekt został również wskazany w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.

Całkowita wartość zadania – 2 026 925,70 zł.

Zadanie planowane do dofinansowania w kwocie – 1 274 998,19 zł.

Wkład własny: 751 927,51 zł

Szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych – 1 499 997,87 zł. 

Okres realizacji zadania: 2017-2018.

Umowa podpisana 14 września 2018 r.

Realizacja projektu.

Aneks podpisany 16 listopada 2018 roku w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu do 31 lipca 2019 roku

 „Staż zagraniczny drogą rozwoju kompetencji zawodowych uczniów Zespołu Szkół
Nr 3”
wniosek złożony przez Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach w ramach Programu ERASMUS + do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus + w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna. Kształcenie i szkolenie zawodowe.

Całkowita wartość zadania: 150 000,00 Euro

Okres realizacji: 01.09.2018 -  31.08.2019 r.

Umowa podpisana 4 września 2018 roku.

Realizacja projektu

 „Jutro należy do zawodowców” wniosek złożony w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach,

Całkowita wartość projektu:   1 645 395,22 zł

Wnioskowana dotacja:            1 480 855,69 zł

Wkład własny:    164 539,53 zł

Termin realizacji: 01.09.2018-31.08.2020 r.

Umowa podpisana 27 sierpnia 2018 roku.

Realizacja projektu.

 „Nowoczesne technologie gwarancją sukcesu w kształceniu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach” wniosek złożony w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  dla Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach,

Całkowita wartość projektu:        1 266 682,80 zł

Wnioskowana dotacja:                1 140 014,52 zł

Wkład własny:     126 668,28 zł

Termin realizacji: 01.09.2018-31.08.2020 r.

Umowa podpisana 27 sierpnia 2018 roku.

Realizacja projektu.

 „Staże zawodowe drogą do kariery” wniosek złożony w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach,

Całkowita wartość projektu:        1 014 850,18 zł

Wnioskowana dotacja:                    913 365,16 zł

Wkład własny:                                  101 485,02 zł

Termin realizacji: 01.09.2018-31.08.2020 r.

Umowa podpisana 27 sierpnia 2018 roku.

Realizacja projektu.

 

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 3928e46e2aa9adf62e0d37fd296cef92