Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-6.jpg 0082fcf7f036a91338275046b8167404
Gminy Powiatu Pabianickiego
Informacja z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami- wrzesień
Opublikowano: 01.10.2018, Joanna Kupś, Ilość wyświetleń: 558

1. Do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami we wrześniu 2018 r. wpłynęło:

a) 134 wnioski i pisma oraz

b) 22 pisma stanowiące odpowiedzi na wnioski Wydziału (wypisy z tekstów planów, odpisy z ksiąg wieczystych i odpisy dokumentów z ksiąg wieczystych)

2. We wrześniu 2018 r.:

a) wydano 3  decyzje:

- o ograniczeniu prawa własności nieruchomości położonej w gm. Pabianice, obr. Petrykozy,

- o odmowie wypłacenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Pabianicach przy ul. Rzgowskiej,

- o wygaśnięciu trwałego zarządu dot. nieruchomości położonej w gm. Ksawerów, przy ul. Szkolnej,

b) w toku było 46  postępowań administracyjnych,

c) w toku postępowań administracyjnych podjęto 51czynności (m.in.: przeprowadzenie rozpraw administracyjnych, postanowienia w toku postępowań, pisma do stron, wnioski o odpisy z ksiąg wieczystych i odpisy dokumentów z ksiąg wieczystych).

3. We wrześniu 2018 r. przygotowano:

a) protokół dot. przekazania do Krajowego Zasobu Nieruchomości nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Pabianicach przy ul. Zaradzyńskiej,

b) projekt uchwały Rady Powiatu Pabianickiego dot. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym najemcą (Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach) lokalu użytkowego w budynku przy ul. Zamkowej 6,

c) wniosek do Wojewody Łódzkiego o wyrażenie zgody na nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa od Gminy Pabianice nieruchomości położonej w Hermanowie, z przeznaczeniem na posterunek Policji,

d) ustanowiono 3 służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna (dot. nieruchomości powiatowej i nieruchomości skarbowych położonych w gm. Ksawerów przy ul. Szkolnej),

e) ) przeprowadzono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Konstantynowie Ł. przy ul. Kolejowej,

f) przeprowadzono 2 postępowania mające na celu wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego i zawarto  umowy z rzeczoznawcą majątkowym Beatą Flaherty na wykonanie opinii w formie operatu szacunkowego dot. określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości przejętych pod poszerzenie dróg powiatowych,

g) 2 protokoły rokowań dot. odszkodowań za nieruchomości przejęte pod poszerzenia dróg powiatowych i skarbowych,

h) 13 wniosków do Sądu Rejonowego w Pabianicach V Wydziału Ksiąg Wieczystych - ujawnianie Powiatu Pabianickiego jako właściciela (dot. nieruchomości przejętych z mocy prawa pod poszerzenia dróg powiatowych),

i) 13 wypowiedzeń opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w gm. Ksawerów,

j) 43 odpowiedzi na pisma (m.in. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych, sądów powszechnych itp.),

k) 28 innych pism i wniosków (m.in. o wypisy z tekstów planów, o odpisy z ksiąg wieczystych i o odpisy dokumentów z ksiąg wieczystych, pisma do innych Wydziałów Starostwa).

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 6b28f6aaf180f00ef8c7211b18d48c8b