Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-3.jpg 28053e459caadeb5ae31b4a6dbcb5854
Gminy Powiatu Pabianickiego
Informacja z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
Opublikowano: 14.09.2018, Joanna Kupś, Ilość wyświetleń: 523

Do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w sierpniu wpłynęło:

a)  163 wnioski i pisma oraz

b)  14 pism stanowiących odpowiedzi na wnioski Wydziału (wypisy z tekstów planów, odpisy z ksiąg wieczystych i odpisy dokumentów z ksiąg wieczystych)

2. W sierpniu 2018 r.:

a) wydano 2 decyzje:

- o odmowie zwrotu udziałów w nieruchomościach położonych w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej,

- o stwierdzeniu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa mienia podmiotu wykreślonego z Krajowego Rejestru Sądowego,

b) w toku było 40 postępowań administracyjnych,

c) w toku postępowań administracyjnych podjęto 47czynności (m.in.: przeprowadzenie rozpraw administracyjnych, postanowienia w toku postępowań, pisma do stron, wnioski o odpisy z ksiąg wieczystych i odpisy dokumentów z ksiąg wieczystych).

3.  przygotowano:

a) projekt 2 protokołów dot. przekazania do Krajowego Zasobu Nieruchomości 2 nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Pabianicach przy ul. Zaradzyńskiej i przy ul. Szpitalnej,

b) sprawozdanie dot. obrotu nieruchomościami powiatowymi za I półrocze 2018 r. dla Rady Powiatu Pabianickiego,

c) wniosek do Wojewody Łódzkiego o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości skarbowej położonej w gm. Dobroń, obr. Chechło Drugie,

d) opublikowano:

- ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości powiatowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej,

- ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości skarbowej położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Kolejowej,

- wykaz nieruchomości skarbowej, położonej w Konstantynowie Ł. ul. Bema, przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny Gminie Konstantynów Ł.

e) przygotowano umowę użyczenia Miastu Pabianice części nieruchomości skarbowej o pow. 30 m² na czas oznaczony 6 lat, położonej w Pabianicach przy ul. Grota Roweckiego (pod stację roweru publicznego),

f) przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie rzeczoznawcy majątkowego i zawarto  umowę z rzeczoznawcą majątkowym Iwoną Stępień na wykonanie opinii w formie operatu szacunkowego dot. określenia wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Pabianicach przy ul. P. Skargi przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego,

g) 28 odpowiedzi na pisma (m.in. do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych, sądów powszechnych itp.),

h) 34 inne pisma i wnioski (m.in. o wypisy z tekstów planów, o odpisy z ksiąg wieczystych i o odpisy dokumentów z ksiąg wieczystych, pisma do innych Wydziałów Starostwa).

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 9879eed98305b613226fa51457876b97