Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
naglowek.jpg f705e2a0eb66c412d349a80fb69d4118
Gminy Powiatu Pabianickiego
Informacja na temat bieżącej sytuacji na rynku pracy w powiecie pabianickim Czerwiec 2018
Opublikowano: 03.07.2018, Joanna Kupś, Ilość wyświetleń: 570

W końcu I półrocza w PUP w Pabianicach zarejestrowanych było 3.258 osób bezrobotnych. W ujęciu miesięcznym nastąpił spadek o 66 osób, natomiast od początku roku liczba zarejestrowanych zmalała o 280 osób. W czerwcu 2017 roku w ewidencji urzędu figurowało 3.676 bezrobotnych, a zatem o 418 osób więcej niż obecnie.  

Zmiany w liczbie zarejestrowanych spowodowały spadek stopy bezrobocia. W czerwcu ubiegłego roku w powiecie pabianickim wynosiła ona 8,1%. Aktualnie, zgodnie z najnowszymi  danymi opublikowanymi przez GUS wskaźnik ten wynosi 7,2%. Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy w województwie łódzkim nastąpił spadek stopy bezrobocia z 7,4% do 6,4%, natomiast w Polsce z 7,0% do 6,1%.  

W czerwcu do bezrobocia napłynęło 311 osób, natomiast 377 zostało wyłączonych
z rejestrów. Najczęstszym powodem utraty statusu bezrobotnego było podjęcie pracy, które zgłosiły 204 osoby. 67 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy. Zarówno napływ, jak i odpływ z bezrobocia zmalał w porównaniu z poprzednimi miesiącami, wyhamowało również tempo spadku poziomu bezrobocia, co jest charakterystyczne dla sezonu letniego, w którym mniej osób decyduje się na rejestrację w urzędzie. Z nieco inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku pracodawców, którzy zgłaszają coraz więcej ofert pracy.

W ciągu ostatniego miesiąca do urzędu napłynęło 139 ofert zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w ramach których pracodawcy zgłosili aż 829 wolnych stanowisk pracy. Najwięcej z nich napłynęło z sektorów budowlanego i przetwórstwa przemysłowego. Pracodawcy poszukują również szwaczek, sprzedawców i kasjerów, sprzątaczek i pokojowych, a także pracowników ochrony oraz portierów.

Na wysoką liczbę dostępnych stanowisk pracy stosunkowo duży wpływ mają oferty na kilkadziesiąt, a czasami nawet kilkaset stanowisk pracy wpływające od agencji zatrudnienia, które zgłaszają ofertę do PUP w celu uzyskania informacji starosty na temat braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W przypadku braku możliwości zrealizowania oferty, pracodawcy ci sięgają po cudzoziemców.

Duże zapotrzebowanie na pracowników potwierdzają dane dotyczące rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom – od stycznia w PUP zarejestrowano 913 takich oświadczeń, a w 58 przypadkach odmówiono dokonania wpisu. Ponadto wydano 174 opinie starosty dotyczące możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych. W pierwszym półroczu tego roku pracodawcy złożyli do PUP 84 wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców, z których 66 rozpatrzono pozytywnie. W 6 przypadkach umorzono postępowanie w sprawie wydania zezwolenia, a w 1 uchylono wcześniej wydaną decyzję. Dla porównania - na przestrzeni całego ubiegłego roku zarejestrowano 1.848 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom i wydano 244 opinie. Wiele wskazuje na to, że w tym roku zainteresowanie zatrudnieniem cudzoziemców będzie podobne.

W ciągu ostatniego półrocza udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu rozpoczęły 594 osoby, w tym najwięcej rozpoczęło staże – 182 osoby i prace społecznie użyteczne – 169.   

W czerwcu zakończono etap zawierania umów o udzielenie wsparcia finansowego
w ramach projektu „Siła biznesu – dotacje na start firmy” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach ostatniego już naboru do projektu otrzymało 20 osób. Projekt będzie realizowany jeszcze do połowy przyszłego roku, ponieważ na realizatorze spoczywa obowiązek monitorowania powstałych mikroprzedsiębiorstw przez pierwsze 12 miesięcy ich funkcjonowania.

25 czerwca, w odpowiedzi na złożony wniosek, otrzymaliśmy decyzję Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu 360.000 zł z tzw. rezerwy.  W ramach tych środków zostaną zorganizowane dodatkowe staże, prace interwencyjne oraz roboty publiczne. Osoby bezrobotne będą mogły starać się o dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, a pracodawcy o refundację wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy. Ponadto w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w łącznej kwocie 245.100 zł.


22 czerwca rozpoczęto nabór wniosków pracodawców, który potrwa do 11 lipca. Pracodawcy mogą ubiegać się o wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w powiecie pabianickim lub województwie łódzkim zawodach deficytowych lub o sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników po 45 roku życia.

W minionym miesiącu wznowiono również nabory wniosków w ramach prac interwencyjnych
i szkoleń oraz staży dla osób do 30 roku życia.  

5 czerwca odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
w Pabianicach. Obrady poświęcone były podjęciu uchwał w sprawie zaopiniowania wniosku
o umorzenie odsetek od należności z tytułu zwrotu zrefundowanych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 7d13cde94dbe19d376fca542c5454ada