Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-5.jpg 79df28a89deeb448a45da6802af7311c
Gminy Powiatu Pabianickiego
Realizowane projekty przez Wydział Inwestycji i Funduszy
Opublikowano: 13.02.2018, Joanna Kupś, Ilość wyświetleń: 543

„Poprawa jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej – wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej” wniosek złożony do Kuratorium Oświaty w Łodzi 
o dofinansowanie wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole gdzie podmiot wykonujący działalność leczniczą udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej.

Wniosek złożono dla:

II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach – kwota dofinansowania 5 130,00 zł

Zespół Szkół Nr 2 w Pabianicach – kwota dofinansowania 2 850,00 zł

Zespół Szkół Nr 3 w Pabianicach – kwota dofinansowania 3 110,00 zł

 

„Rozbudowa i doposażenie pracowni szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach – pracownia mechaniki samochodowej”umowa o dofinansowanie podpisana w ramach
Osi Priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Realizacja projektu przekazana do Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach

Całkowity koszt zadania: 141 445,08 zł

Wkład własny: 43 729,43 zł

Kwota dofinansowania (do 85% kosztów kwalifikowalnych): 97 715,65 zł

Przedłużono termin realizacji zadania do czerwca 2018 r. Aktualizacja wniosku

 

„Przebudowa DPS w Pabianicach ul. Łaska 86 w kierunku poprawy funkcjonalności obiektu ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych”podpisana została umowa z Regionalnym Centrum  Polityki Społecznej w Łodzi o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektu służącemu rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych (dofinansowanie ze środków PFRON)

Całkowita wartość w/w zadania: 476 129,51 zł

Własne środki przeznaczone na realizację zadania: 316 129,51 zł

Kwota dofinansowania: 160 000,00 zł

Termin rozpoczęcia: czerwiec 2017 r.    

Rozliczenie zadania

 

„Chcę być najlepszy w swoim zawodzie” umowa o dofinansowanie podpisana
w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Zespołu Szkół Nr 1 w Pabianicach,

Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 9 czerwca 2016 roku

Całkowita wartość projektu:  942 970,78 zł

Wnioskowana dotacja: 862 818,26 zł

Wkład własny: 80 152,52 zł

Termin realizacji: 01.09.2016-31.08.2018 r.

Realizacja zadania

 

„Zaprogramuj się na przyszłość - program podnoszący kwalifikacje zawodowe uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach” umowa o dofinansowanie podpisana w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach,

Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 9 czerwca 2016 roku

Całkowita wartość projektu:  893 201,75 zł

Wnioskowana dotacja: 817 279,60 zł

Wkład własny:  75 922,15 zł

Termin realizacji: 01.09.2016-31.08.2018 r.

Realizacja zadania

 

„Staże zawodowe – drogowskazem sukcesu” umowa o dofinansowanie podpisana
w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach,

Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 9 czerwca 2016 roku

Całkowita wartość projektu:       795 904,23 zł

Wnioskowana dotacja:                 728 252,37zł

Wkład własny:                                  67 651,86 zł

Termin realizacji: 01.09.2016-31.08.2018 r.

Realizacja zadania

 

„Przebudowa i termomodernizacja budynku ORLĘTA przy Centrum Administracyjnym do   obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach” wniosek złożony doWFOŚiGW w Łodzi w ramach programu priorytetowego racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych należących do jednostek samorządu terytorialnego w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - II edycja

Całkowita wartość projektu: 421 575,05 zł

Wnioskowana dotacja: 119 226,52 zł

Wnioskowana pożyczka: 119 227,89 zł

Wkład własny: 183 120,64 zł

Rozliczenie zadania

 

7. „Krok ku Europie” wniosek złożony przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach w ramach Programu ERASMUS + do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus + w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna. Kształcenie i szkolenie zawodowe..

Całkowita wartość zadania: 58 388,00 Euro (kurs Euro stan na 02.06.2017 r. 4,18 zł, wartość zadania 244 061,84 zł)

Okres realizacji: 01.09.2017 -  31.08.2018 r.

Realizacja zadania

 

8. „Zagraniczny Staż drogą rozwoju kompetencji kluczowych” wniosek złożony przez Zespół Szkół Nr 1 w Pabianicach w ramach Programu ERASMUS + do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus + w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna. Kształcenie i szkolenie zawodowe..

Całkowita wartość zadania: 92 290,00 Euro tj. 397 446,89 zł

Okres realizacji: 01.06.2017 -  31.07.2018 r.

Realizacja zadania

 

9. „Termomodernizacja budynku przy ulicy Partyzanckiej 56 w Pabianicach” zadanie wpisane  do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT.

Powiat Pabianicki wystąpił o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w trybie            pozakonkursowym o strategicznym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego obszaru objętego realizacją ZIT. Projekt został również wskazany w Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.

Całkowita wartość zadania – 3 730 708,38 zł.

Zadanie planowane do dofinansowania w kwocie - 1 400 000,00 zł.

Wkład własny: 2 330 708,38 zł

Szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych – 2 101 065,85 zł. 

Okres realizacji zadania: 2016-2018.

Wyłonienie Wykonawcy prac budowlanych

 

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 197d4ed35dbe24550f2473b287a18610