Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-3.jpg 1dd025d228913ff1f397fc815513f72f
Gminy Powiatu Pabianickiego
Informacja na temat bieżącej sytuacji na rynku pracy w powiecie pabianickim - grudzień 2017
Opublikowano: 14.01.2018, Joanna Kupś, Ilość wyświetleń: 380

31 grudnia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach zarejestrowanych było 3.559 osób bezrobotnych. W porównaniu z listopadem nastąpił wzrost o 155 osób. Czynnikiem, który miał znaczący wpływ na ten wzrost były powroty do ewidencji osób, które zakończyły udział w pracach społecznie użytecznych oraz stażach. W odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba zarejestrowanych zmalała o 810 osób.

W grudniu do rejestrów PUP napłynęło 568 bezrobotnych, jednocześnie z ewidencji wyłączono 411 osób. Głównym powodem utraty statusu bezrobotnego było podjęcie pracy – fakt ten zgłosiło 251 osób. Jedynie 49 osób odmówiło przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy.

Stopa bezrobocia w listopadzie w powiecie pabianickim osiągnęła poziom 7,5%. Wskaźnik ten na przestrzeni roku zmalał o 2,1 punktu procentowego. Stopa bezrobocia w województwie łódzkim wynosi aktualnie 6,7%, a w Polsce 6,5%. Dane za grudzień będą dostępne na przełomie stycznia i lutego. Wstępnie jednak prognozujemy, że stopa bezrobocia w powiecie pabianickim ulegnie nieznacznemu wzrostowi w stosunku do listopada - o 0,1 lub 0,2 punktu procentowego.  

Z końcem grudnia zamknęto realizację Powiatowego programu promocji zatrudnienia
i aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2017 roku. W minionym roku programami rynku pracy objęliśmy 2.023 osoby – o 328 więcej niż pierwotnie planowaliśmy, w tym na przestrzeni całego roku:

-        843 osoby skorzystały ze staży,

-        331 bezrobotnych zostało objętych zatrudnieniem w ramach robót publicznych,

-        226 osób skierowano do odbywania prac społecznie użytecznych,

-        191 osobom wypłacono dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,

-        90 bezrobotnych skorzystało ze wsparcia w ramach refundacji kosztów zatrudnienia osób młodych do 30 roku,

-        119 osób podjęło pracę na stanowiskach wyposażonych przez pracodawców
w ramach refundacji,

-        zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych objęliśmy 123 bezrobotnych,

-        92 osoby wzięły udział w szkoleniach zawodowych, w tym 12 w ramach bonów szkoleniowych,

-        zrealizowaliśmy również 4 bony na zasiedlenie i 3 bony zatrudnieniowe.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 2f71c2f5ab9c18ec57f1488e2576b69e