Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-5.jpg 4b0cac556d11022f2e3f1e1e0c60a642
Gminy Powiatu Pabianickiego
Informacja na temat bieżącej sytuacji na rynku pracy w powiecie pabianickim listopad 2017
Opublikowano: 05.12.2017, Joanna Kupś, Ilość wyświetleń: 279

W listopadzie w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach figurowało 3.397 bezrobotnych. W odniesieniu do października nie nastąpiły znaczące zmiany – liczba bezrobotnych zmalała o 12 osób. W porównaniu z 2016 rokiem nastąpił spadek o 902 osoby. Aktualnie obserwujemy wyhamowanie spadku poziomu bezrobocia – maleje liczba osób wyłączanych z ewidencji,
w tym z powodu uczestnictwa w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu. W listopadzie do PUP w Pabianicach napłynęło 469 osób, natomiast z rejestrów wyłączono 481 bezrobotnych, z których 264 podjęły pracę. 87 osób odmówiło bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy. Pracodawcy zgłosili 457 wolnych stanowisk pracy, w 85% były to oferty niesubsydiowane. Zarejestrowaliśmy 77 oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi – w październiku były to 144 oświadczenia.

Stopa bezrobocia w powiecie pabianickim w październiku tego roku wyniosła 7,9%, natomiast średnia wojewódzka to 6,8%, a krajowa 6,6%. Powiat obecnie zajmuje 3 miejsce w województwie pod względem wysokości tego wskaźnika, ex aequo z powiatami łęczyckim i łódzkim wschodnim. Wyższy wskaźnik bezrobocia niż u nas odnotowano w powiatach kutnowskim i łaskim.

Od początku roku aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu objęliśmy 1.957 osób. Najwięcej osób skorzystało ze staży – 842, w tym 166 osób kontynuowało udział rozpoczęty w 2016 roku. 321 osób zostało objętych robotami publicznymi, 121 pracami interwencyjnymi. 223 osoby rozpoczęły prace społecznie użyteczne. Sfinansowaliśmy również 19 bonów dla osób do 30 roku życia, w tym 12 bonów szkoleniowych, 4 na zasiedlenie i 3 zatrudnieniowe.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png d872d18f365f9934dd322d30871e6ce4