Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-4.jpg 6b3d6adab4fb9a277b7d3bf5303874e7
Gminy Powiatu Pabianickiego
Informator edukacyjny – oferta na rok szkolny 2021/2022
Opublikowano: 26.02.2021, Joanna Kupś, Ilość wyświetleń: 266

Informator edukacyjny – oferta na rok szkolny 2021/2022 – szkoły ogólnodostępne

 

 I Liceum Ogólnokształcące im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pabianicach

Lp.

Przedmioty z rozszerzonym programem   nauczania                               

Symbol oddziału                                              

Języki obce

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji                                                                        

1.

język angielski, matematyka, geografia

1a

I- angielski

II- niemiecki lub francuski            

język polski, język angielski, matematyka, geografia

2.

biologia, chemia,                    język angielski

1 b

I- angielski

II- niemiecki lub francuski

język polski, matematyka, biologia lub chemia, język angielski

3.

biologia, chemia, matematyka

1 c

I- angielski

II- niemiecki lub francuski

język polski, biologia, chemia, matematyka

4.

matematyka, fizyka,            język angielski

1 f

I- angielski

II- niemiecki lub francuski

język polski, matematyka, język angielski, fizyka

5.

język polski, język angielski, historia

1 h

I- angielski

II- niemiecki lub francuski

język polski, matematyka, język angielski, historia

 

 II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Pabianicach

 

Lp.

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania                               

Symbol oddziału 

Języki obce                        

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji                                                                      

1.

matematyka

fizyka

j. angielski

A

j. angielski

j. niemiecki

j. rosyjski**

j. francuski**

j. włoski**

j. polski

matematyka

chemia

fizyka

2.

biologia

chemia

matematyka

B

j. angielski

j. niemiecki

j. rosyjski**

j. francuski**

j. włoski**

j. polski

biologia

chemia

matematyka

3.

j. angielski/j. niemiecki**

matematyka

geografia

C

j. angielski

j. niemiecki

j. rosyjski**

j. francuski**

j. włoski**

j. polski

j. obcy*

matematyka

geografia

4.

j. polski

historia

wos

H

j. angielski

j. niemiecki

j. rosyjski**

j. francuski**

j. włoski**

j. polski

matematyka

historia

wos

5.

biologia

chemia

j. angielski

P

j. angielski

j. niemiecki

j. rosyjski**

j. francuski**

j. włoski**

j. polski

j. obcy*

matematyka

biologia

* - wybiera uczeń spośród języków obcych, których uczył się w szkole podstawowej

** - grupy powstaną w przypadku zgłoszenia się odpowiedniej liczby osób

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach

 

Lp.

Typ szkoły

Symbol oddziału

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania /profil/ zawód             

Języki obce                    

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji                                                                      

1.

Technikum mechaniczne 311504

TM

matematyka

fizyka

/technik mechanik

j. niemiecki

j. angielski

j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy

2.

Technikum mechatroniczne

311410

TMT

matematyka

informatyka

/technik mechatronik

j. niemiecki

j. angielski

j. polski, matematyka, informatyka, j. obcy

3.

Technikum mechatroniczne

(z innowacją e-sport)

311410

TMT-e

matematyka

informatyka

/technik mechatronik

j. niemiecki

j. angielski

j. polski, matematyka, informatyka, j. obcy

4.

Technikum budownictwa i architektury wnętrz

311204

TB

matematyka,

chemia

/technik budownictwa

j. niemiecki

j. angielski

j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy

5.

Technikum pojazdów samochodowych

311513

TPS

matematyka

fizyka

/technik pojazdów samochodowych

j. niemiecki

j. angielski

j. polski, matematyka, fizyka, j. obcy

6.

Branżowa Szkoła I stopnia

Wa

Mechanik pojazdów samochodowych

 

Blacharz samochodowy

 

j. niemiecki

j. polski, matematyka,

j. obcy, zajęcia techniczne

7.

Branżowa Szkoła I stopnia

Wb

Fryzjer

Cukiernik

Piekarz

Sprzedawca

Kucharz

j. angielski

j. polski, matematyka,

j. obcy, zajęcia techniczne

8.

Branżowa Szkoła I stopnia

Wc

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

Monter sieci, i  instalacji sanitarnych

 

Stolarz   

 

Mechatronik

Tapicer

Operator obrabiarek skrawających CNC

j. angielski

j. polski, matematyka,

j. obcy, zajęcia techniczne

 

 Zespół Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach

 

Lp.

Typ szkoły

Symbol oddziału

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania /profil/ zawód                          

Języki obce                        

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji                                                           

1.

Liceum Ogólnokształcące

LOp

profil ogólny (tzw. klasa policyjna)

biologia, j. polski, wiedza o społeczeństwie

j. angielski

j. niemiecki

j. polski, j. obcy, matematyka, wychowanie fizyczne

2.

Liceum Ogólnokształcące

LOw

profil ogólny (tzw. klasa wojskowa)

geografia, j. polski, wiedza o społeczeństwie

j. angielski

j. niemiecki

j. polski, j. obcy, matematyka, wychowanie fizyczne

3.

Liceum Ogólnokształcące

LOs

oddział sportowy

biologia, j. polski, wiedza o społeczeństwie

j. angielski

j. niemiecki

j. polski, j. obcy, matematyka, wychowanie fizyczne

4.

Technikum

Ta

technik analityk

chemia lub biologia

j. angielski

j. hiszpański

j. niemiecki

j. rosyjski

j. polski, j. obcy, matematyka, chemia

5.

Technikum

Te

technik elektryk

j. angielski lub j. niemiecki

j. angielski

j. hiszpański

j. niemiecki

j. rosyjski

. polski, j. obcy, matematyka, fizyka

6.

Technikum

Tel

technik elektronik

matematyka lub fizyka

j. angielski

j. hiszpański

j. niemiecki

j. rosyjski

j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka

7.

Technikum

Ti

technik informatyk

j. obcy lub informatyka

j. angielski

j. hiszpański

j. niemiecki

j. rosyjski

j. polski, j. obcy, matematyka, informatyka

8.

Technikum

technik technologii żywności

biologia lub chemia

j. angielski

j. hiszpański

j. niemiecki

j. rosyjski

j. polski, j. obcy, matematyka, biologia

9.

Technikum

Tc

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

j. obcy lub geografia

j. angielski

j. hiszpański

j. niemiecki

j. rosyjski

j. polski, j. obcy, matematyka, technika

10.

Technikum

Tn

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

fizyka lub geografia

j. angielski

j. hiszpański

j. niemiecki

j. rosyjski

j. polski, j. obcy,

matematyka, geografia

11.

Technikum

Tau

technik automatyk

matematyka lub fizyka

j. angielski

j. hiszpański

j. niemiecki

j. rosyjski

j. polski, j. obcy, matematyka, fizyka

12.

Technikum

To

technik ochrony środowiska

biologia lub geografia

j. angielski

j. hiszpański

j. niemiecki

j. rosyjski

j. polski, j. obcy, matematyka, geografia

13.

Szkoła Policealna

SP

technik informatyk

j. angielski, j. niemiecki

(zawodowe)

ukończona szkoła średnia

14.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

LOD

matematyka, j. angielski

j. angielski, j. niemiecki

ukończona Szkoła Branżowa I Stopnia                         

 

  Zespół Szkół Nr 3 im. Legionistów Miasta Pabianic w Pabianicach

 

Lp

Typ szkoły

Symbol oddziału

Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania /profil/ zawód                              

Języki obce                                   

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji                                                                   

1.

Technikum

TFo

j. angielski/

technik fotografii i multimediów

j. angielski,

język niemiecki

język polski, język

angielski, matematyka,

chemia

2.

Technikum

TF

j. angielski/

technik usług fryzjerskich

j. angielski,

język niemiecki

język polski, język

angielski, matematyka,

chemia

3.

Technikum

THo

j. angielski

/technik hotelarstwa

j. angielski,

język niemiecki

język polski, język

angielski, matematyka,

geografia

4.

Technikum

TE

j. angielski/

technik ekonomista

j. angielski,

język niemiecki

język polski, język

angielski, matematyka,

geografia

5.

Technikum

TH

j. angielski/

technik handlowiec

j. angielski,

język niemiecki

język polski, język

angielski, matematyka,

geografia

6.

Technikum

TL

matematyka /

technik logistyk

j. angielski,

język niemiecki

język polski, język

angielski, matematyka,

geografia

7.

Technikum

TS

matematyka/

technik spedytor

j. angielski,

język niemiecki

język polski, język

angielski, matematyka,

geografia

8.

Technikum

TR

J .angielski/

technik reklamy

j. angielski,

język niemiecki

język polski, język

angielski, matematyka,

geografia

9.

Technik

TOT

geografia/

technik organizacji turystyki

j. angielski,

język niemiecki

język polski, język

angielski, matematyka,

geografia

10

Technik

TRA

j. angielski

/technik rachunkowości

j. angielski,

język niemiecki

język polski, język

angielski, matematyka,

geografia

11

Liceum

LOs

j. polski, j.  angielski

/profil socjalny

j. angielski,

język niemiecki

język polski, język

angielski, matematyka,

historia

12

Liceum

LOm

j. polski ,j. angielski/

profil medialny

j. angielski,

język niemiecki

język polski, język

angielski, matematyka,

historia

13

Szkoła Policealna

SP

technik bezpieczeństwa
i higieny pracy

---------------

----------------------

14

Szkoła Policealna

SP

asystentka stomatologiczna

--------------

-----------------------

15

Szkoła Policealna

SP

technik masażysta

------------

-----------

16

Szkoła Policealna

SP

technik usług kosmetycznych

------------

------------

17

Szkoła Policealna

SP

higienistka stomatologiczna

------------

-------------

18

Szkoła Policealna

SP

opiekun medyczny

-------------

--------------

19

Szkoła Policealna

SP

opiekunka środowiskowa

--------------

--------------

20

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

LO d

geografia , matematyka

j. angielski

--------------

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015 Deklaracja dostępności
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 15:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:00
kolejka.png af4fd3415b4042e011a76fb5284d0a44