Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-6.jpg bb86d00491372c6941206804e3497c3a
Gminy Powiatu Pabianickiego
Informacja na temat bieżącej sytuacji na rynku pracy w powiecie pabianickim październik 2018
Opublikowano: 02.11.2018, Joanna Kupś, Ilość wyświetleń: 545

Według danych we wrześniu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach zarejestrowanych było 3.088 bezrobotnych. W odniesieniu do września nastąpił spadek o 115 osób, natomiast rok temu w rejestrach urzędu figurowało 3.409 osób, a więc na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy liczba bezrobotnych w powiecie pabianickim zmniejszyła się o 321 osób, co dało spadek o 9,4%.          

 Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia we wrześniu br.
w powiecie pabianickim wyniosła 7,0% i po chwilowym wzroście, którym miał miejsce w sierpniu, nastąpił spadek o 0,2 punktu procentowego. Średnia wojewódzka nie uległa zmianie i stopa bezrobocia w naszym regionie aktualnie wynosi 6,1%, natomiast w skali kraju odnotowano spadek wartości tego wskaźnika w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,1 punktu procentowego, czyli do 5,7%. Pomimo systematycznego spadku liczby zarejestrowanych w PUP, powiat pabianicki plasuje się w czołówce powiatów w województwie o najwyższym wskaźniku bezrobocia – we wrześniu zajmował 5 miejsce.  

W minionym miesiącu do urzędu napłynęło 414 osób, natomiast z ewidencji wyłączono 529 bezrobotnych. W porównaniu do września zmalał udział podjęć pracy wśród przyczyn utraty statusu bezrobotnego – z 58,7% do 47,1%, nadal jednak był to najczęstszy powód wykreślenia z rejestrów. Łącznie 123 osoby odmówiły realizacji Indywidualnego Planu Działania, przyjęcia propozycji pomocy, nie stawiły się w PUP w wyznaczonym terminie lub dobrowolnie zrezygnowały ze statusu. W październiku wpłynęło 336 zgłoszeń wolnych stanowisk pracy - we wrześniu było ich 349, a więc nastąpił delikatny spadek.

Od stycznia udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu rozpoczęły 1.052 osoby, w tym najwięcej wzięło udział w stażach – 373 osoby, pracach społecznie użytecznych – 206 i robotach publicznych – 130 osób.   

26 października otrzymaliśmy informację o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie projektu Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (V). Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i będzie realizowany przez nasz urząd od stycznia 2019 roku do końca 2020 roku. Łączna kwota dofinansowania wynosi 4.840.760,00 zł. Ze wsparcia będzie mogło skorzystać 459 osób. W ramach projektu przewidzieliśmy realizację szkoleń zawodowych, staży i prac interwencyjnych. Osoby bezrobotne będą mogły ubiegać się o dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej, a pracodawcy o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

W październiku zawarliśmy również umowę o dofinansowanie projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pabianickim (IV).  Aktualnie trwają zapisy na obowiązkowe spotkania konsultacyjne dla osób zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania do podjęcia własnej działalności gospodarczej w ramach tego projektu.

Pracodawcy nadal mogą ubiegać się o organizację staży i prac interwencyjnych. Dysponujemy jeszcze środkami na finansowanie szkoleń zawodowych i robót publicznych.

Na początku października miała miejsce reorganizacja urzędu. Stanowiska obsługujące osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji na uruchomienie własnej firmy oraz pracodawców ubiegających się o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy zostały przeniesione do budynku B do pomieszczenia dawnej Sali Informacji Zawodowej, co pozwoliło na bardziej komfortową obsługę klientów.

Jednocześnie w budynku A powstała nowa Sala Informacji, w której nasi klienci mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych w celu wyszukania ofert pracy i telefonu umożliwiającego nawiązanie kontaktu z pracodawcami oraz uzyskać informacje o formach wsparcia. W sali dostępna jest lokalna prasa, biuletyny i informatory.

 

  

           

           

 

     

                                

 

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 5eb30eec09a33cf65d62edb86be1b613