Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-3.jpg f5123e8b0f2da77b2bee77258c28e66d
Gminy Powiatu Pabianickiego
GG-042. na zasadach ogólnych na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

GG-042

Karta wydziału
z wykazem podusług świadczonych
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności na zasadach ogólnych.

Podstawa prawna:

Art. 32 i 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 

Wymagane dokumenty: 

  • wniosek użytkownika wieczystego o wykup nieruchomości
  • aktualny odpis z księgi wieczystej,

Opłaty:

Postępowanie w sprawie wykupu prawa własności nieruchomości przez użytkownika wieczystego jest zwolnione są z opłaty skarbowej. 

Informacje dodatkowe:

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na zasadach ogólnych dotyczy osób fizycznych i osób prawnych,
nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu na jego wniosek,
cenę wykupu nieruchomości stanowi różnica pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego,
cena sprzedawanej nieruchomości może zostać rozłożona na 10 rat rocznych. Wierzytelność Skarbu Państwa w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu,
pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości,
rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski,
sprawa załatwiana jest na drodze cywilno – prawnej. Finalizowana jest podpisaniem aktu notarialnego. 
Koszty sporządzenia operatu szacunkowego oraz aktu notarialnego ponosi nabywca. 

Sprawa załatwiana w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, wejście C, I piętro, pokój nr 103 , (telefon: 42 225-40-58). 

Wzór wniosku: GG – 0421

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1proc.jpg 0627bf079610e1c16d90a38e7c1b757d
kolejka big2.jpg 648c1a2cdeca676a28308bcb6a879290
baner_prawko1.jpg 8a3c411fa24b66a3a9480bae68a02c9f
baner_dowod1.jpg 6072c55665b66d055bc63d9f1e065f1b
ban-1.png 9b3f8de489be25d2f5b5740ea64bfbb8
ban-2.png 09eb6dc62086bfc7a46330d51634354e
ban-5.png 520f5b21bbee78d4481a29f277e066a0
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png e44b3c1e26309500aa7c95af19209769