Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-3.jpg 7b5c1bdfa4bd0024a15355a3307d62c2
Gminy Powiatu Pabianickiego
GG-042. na zasadach ogólnych na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

GG-042

Karta wydziału
z wykazem podusług świadczonych
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności na zasadach ogólnych.

Podstawa prawna:

Art. 32 i 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 

Wymagane dokumenty: 

  • wniosek użytkownika wieczystego o wykup nieruchomości
  • aktualny odpis z księgi wieczystej,

Opłaty:

Postępowanie w sprawie wykupu prawa własności nieruchomości przez użytkownika wieczystego jest zwolnione są z opłaty skarbowej. 

Informacje dodatkowe:

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na zasadach ogólnych dotyczy osób fizycznych i osób prawnych,
nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu na jego wniosek,
cenę wykupu nieruchomości stanowi różnica pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego,
cena sprzedawanej nieruchomości może zostać rozłożona na 10 rat rocznych. Wierzytelność Skarbu Państwa w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu,
pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości,
rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski,
sprawa załatwiana jest na drodze cywilno – prawnej. Finalizowana jest podpisaniem aktu notarialnego. 
Koszty sporządzenia operatu szacunkowego oraz aktu notarialnego ponosi nabywca. 

Sprawa załatwiana w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, wejście C, I piętro, pokój nr 103 , (telefon: 42 225-40-58). 

Wzór wniosku: GG – 0421

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1proc.jpg 4672f9aaf3e54d9e9834f9b4fb724b99
kolejka big2.jpg b7396d96ff7f253a901e8e2559962059
baner_prawko1.jpg 5d0329a3c175a74a6c26d7e6eab75280
baner_dowod1.jpg 4580995f8e5a9aaa974291a38fef3519
ban-1.png a992cc6e632f4891ffd63d979b5d426f
ban-2.png 11b032493f4e8824d0a1d0d263f49108
ban_npp.png de5f3644c206d1f1bf2fbfaeeb8519b8
fb1.png 6d7fac167337fd0b06be5776a890416e
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 5dbd2533cf9a5fba270cc161da5cccb6