Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
ban-5.jpg c88591b18680503fbc9377e580a48a7d
Gminy Powiatu Pabianickiego
GG-042. na zasadach ogólnych na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
Opublikowano: 20.08.2015, Concept INTERMEDIA

GG-042

Karta wydziału
z wykazem podusług świadczonych
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Pabianicach


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i prawnym w prawo własności na zasadach ogólnych.

Podstawa prawna:

Art. 32 i 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.). 

Wymagane dokumenty: 

  • wniosek użytkownika wieczystego o wykup nieruchomości
  • aktualny odpis z księgi wieczystej,

Opłaty:

Postępowanie w sprawie wykupu prawa własności nieruchomości przez użytkownika wieczystego jest zwolnione są z opłaty skarbowej. 

Informacje dodatkowe:

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na zasadach ogólnych dotyczy osób fizycznych i osób prawnych,
nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu na jego wniosek,
cenę wykupu nieruchomości stanowi różnica pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego, ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego,
cena sprzedawanej nieruchomości może zostać rozłożona na 10 rat rocznych. Wierzytelność Skarbu Państwa w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu hipotecznemu,
pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości,
rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski,
sprawa załatwiana jest na drodze cywilno – prawnej. Finalizowana jest podpisaniem aktu notarialnego. 
Koszty sporządzenia operatu szacunkowego oraz aktu notarialnego ponosi nabywca. 

Sprawa załatwiana w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, wejście C, I piętro, pokój nr 103 , (telefon: 42 225-40-58). 

Wzór wniosku: GG – 0421

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
1proc.jpg 3a0c73801ab5317bd32ad795a6807efc
kolejka big2.jpg 8fc00579f234de55449a8b0dab31baa8
baner_prawko1.jpg 0b9343e8b960a1abce6ba45507d37768
baner_dowod1.jpg 6c90208df674587a7deb9a397333e6cc
ban-1.png 5838a51414582a72e8e862382cbacf27
ban-2.png 0392187fabe3a201a92b5179df63e8d7
ban_npp.png 80cdb0bff72b106b14065411411f7be7
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 0cff93707ded24dc04bf0968bc5c2cab