Zarząd Powiatu Rada Powiatu Jednostki powiatowe Charakterystyka Powiatu Kontakt Polityka Cookies
Strona główna  >  Informacje o...  >  Gminy  >  Gmina Dobroń 

Gmina Dobroń

www: www.dobron.ug.gov.pl

Kościół św. Wojciecha wraz z dzwonnicą w Dobroniu, zbudowany 1763 - 1779 r., drewniany Obok gminy Dłutów to druga "zielona" gmina Powiatu Pabianickiego. Dzieli się na 17 sołectw. Położona jest w obrębie Wysoczyzny Łaskiej. Gmina Dobroń od wschodu sąsiadująca z miastem Pabianice ma dobre połączenia drogowe i kolejowe. Przez jej teren przebiega droga krajowa nr 14, biegnąca z Łodzi w kierunku na Wrocław - Poznań. Prócz terenów typowo rolniczych większą część stanowią lasy. W Nadleśnictwie Kolumna zlokalizowany jest zespół przyrodniczo-krajobrazowy doliny rzeki Grabi (4,11 km2) oraz w rejonie wsi Chechło ciche, atrakcyjne widokowo zespoły chronionego krajobrazu z kompleksem śródleśnych stawów. Tereny Ldzania i Baryczy (tu m.in. zabytkowy młyn na Talarze oraz zbiornik retencyjny w Baryczy) odwiedzane są latem przez mieszkańców Pabianic, Łodzi i okolic, którzy mogą tu spokojnie wypocząć. Także tu żywo rozwija się budownictwo letniskowe, powstają działki rekreacyjne.

W gminie Dobroń dominują zakłady produkcyjne, z których do najbardziej znanych należą: ZPH "Jantoń", znany w Polsce producent win, "Stal-Plast" - producent narzędzi, czy "Decor" - produkujący lody. Z myślą o dalszym rozwoju gmina sprzedaje działki budowlane i rzemieślnicze. W Dobroniu działa automatyczna centrala telefoniczna, a dzięki społecznemu komitetowi wybudowano sieć telefoniczną, do której dotąd podłączono 844 abonentów. Turystyczno-wypoczynkowe walory gminy i jej podmiejskie położenie powodują, że priorytetowo traktowane są inwestycje mające na celu ochronę środowiska. Realizację ukończenia budowy sieci wodociągowej planuje się na rok bieżący. Obecnie jej długość wynosi 80,1 km. W 1996 r. rozpoczęto gazyfikację gminy. Funkcjonuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków "Ecolo-Chief". Od 1993 r. gmina współpracuje z partnerską niemiecką gminą Dörpen. Współpraca dotyczy w szczególności kultury, sportu, kontaktów młodzieżowych, ochrony środowiska, rolnictwa i działalności gospodarczej. Gmina dysponuje terenami przeznaczonymi pod usługi oraz małe przedsiębiorstwa produkcyjne oraz terenami pod rekreację. Gminny Ośrodek Kultury ma bogate tradycje muzyczne. Działają tu amatorskie zespoły artystyczne: orkiestra dęta seniorów i młodzieżowa, a także liczący 41 lat Zespół Pieśni i Tańca "Dobroń".

Ślady życia ludzkiego na terenie gminy pochodzą z trzeciego tysiąclecia p.n.e. W 1982 r. archeolodzy odkryli na terenie cmentarza w Dobroniu osadę z epoki pucharów lejkowatych. Pierwsze wzmianki o Dobroniu pochodzą z 1366 r. Wieś z okolicznymi miejscowościami należały do kapituły krakowskiej i wchodziły w skład dóbr pabianickich. W XV w. istnienie wsi odnotował w swych kronikach Jan Długosz. W 1779 r. wzniesiono kościół i utworzono parafię dobrońską. W 1797 r. dobra dobrońskie kupiła od Saint-Paterne rodzina francuskich emigrantów de Saint Paul h. Casafranca. W 1850 r. sprzedali majątek Maurycemu Mamrothowi, bankierowi z Kalisza. Dobra te nabył Zdzisław Keller, następnie Władysław Kucharski. W 1864 r. utworzono tutaj gminę, której siedzibą była wieś Wymysłów.

Na przełomie XIX i XX w. nastąpił rozwój życia kulturalnego i społecznego. W Dobroniu zorganizowano chór, orkiestrę, straż pożarną, spółdzielnię tkacką, kółko rolnicze. W okresie międzywojennym znajdował się tutaj urząd gminny, wybudowano stację kolejową, Dom Ludowy, szkołę powszechną, przeprowadzono elektryfikację, założono sklep spółdzielczy. W 1929 r. zmieniono nazwę gminy na Dobroń.

Najcenniejszymi zabytkami gminy są znajdujące się w Dobroniu kościół modrzewiowy św.

Wojciecha z 1779 r. oraz drewniana kapliczka z figurką św. Floriana z XVIII w. Warty zobaczenia jest także zabytkowy drewniany młyn na Talarze (Barycz).Printer Friendly Version Email This To Your Friend
System Zarządzania Jakością
PN-EN ISO 9001:2009

Internetowa rejestracja do kolejki
Wydziału Komunikacji i Transportu
Biuletyn
Informacji
Publicznej


Związek
Powiatów
Polskich


Dziennik Ustaw


Monitor Polski


Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego


Certyfikat Akcji Przejrzysta Polska

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 - 2010 r.Gospodarka odpadami
informacja nt. ważności decyzji

Kalendarz dla organizacji pozarządowychStarostwo Powiatowe w Pabianicach
Wszelkie Prawa Zastrzeżone | Jesteś osobą na tej stronie. | Kontakt: Webmaster