Szablon S@M 3 - www.nowa.powiat.pabianice.pl

top news port mapa info mstr galp
naglowek.jpg 61b65665865192a76c34058b13f5c23e
Gminy Powiatu Pabianickiego
Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach
Opublikowano: 06.02.2020, Joanna Kupś, Ilość wyświetleń: 219

Na dzień 30.01.2020 r. liczba osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach wyniosła 3.349 (w tym poszukujących pracy – 177). W minionym miesiącu do Urzędu napłynęło 401 bezrobotnych. Jednocześnie  z ewidencji wyłączono 312  bezrobotnych. Najczęstszą przyczyną utraty statusu było podjęcie pracy.

Ogólna kwota przeznaczona na aktywizację bezrobotnych w 2020 r. – 7.952.200,00 zł.

Stopa bezrobocia w powiecie pabianickim (w końcu grudnia 2019) - 6,2% iw porównaniu do listopada nastąpił wzrost o 0,1 punktu procentowego. 

Stopa bezrobocia w województwie łódzkim - 5,4%, w kraju - 5,2 %.

Cudzoziemcy

W styczniu przyjęto 16 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców, 634oświadczeń  o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, 21 ofert pracy z wnioskiem o wydanie informacji starosty na temat możliwości zapewnienia potrzeb kadrowych – na 179 stanowisk.

Oferty pracy – w styczniu do Urzędu wpłynęło 531 ofert pracy i aktywizacji zawodowej na różne stanowiska.

Aktualne formy aktywizacji

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach planuje wydawanie i przyjmowanie wniosków w następujących terminach:

-  od 03.02.2020 r. – staże, szkolenia, prace interwencyjne, bony na zasiedlenie, roboty publiczne,

-  od 04.02.2020 r. - Krajowy Fundusz Szkoleniowy,

-  od 03.02.2020r. do 04.02.2020 r. zapisy na spotkania informacyjne dla osób powyżej 29 roku życia chcących skorzystać z dotacji na otwarcie działalności gospodarczej (dotacje w wysokości 22 000 zł),

-  od 03.02.2020 r. do 04.02.2020 r. – zapisy na spotkania informacyjne dla osób powyżej 29 roku życia chcących     skorzystać z dotacji na otwarcie działalności gospodarczej

-  od 12.03.2020 r. do 13.03.2020 r. – zapisy na spotkania informacyjne dla osób poniżej 30 roku życia chcących  skorzystać z dotacji na otwarcie działalności gospodarczej (dotacje w wysokości 22 000 zł)

- od 17.02.2020 r. do 21.02.2020 r. – refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (22 000 zł).

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:  www.pabianice.praca.gov.pl.

Trwają prace nad corocznym sprawozdaniem z realizacji zadań związanych z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych oraz Powiatowym programem promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy na 2020 rok.

W dniu 29.01.2020 r. podczas konferencji w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  Dyrektor Magdalena Werstak otrzymała wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach za pracę na rzecz wykorzystania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku.

  Jest to jedyny Urząd w województwie łódzkim, który został doceniony w powyższym zakresie.

Celem Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest zapobieganie utracie zatrudnienia z powodu kwalifikacji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. W 2019 roku wydaliśmy w ramach KFS blisko 920.000,00 zł. Wsparciem objęto 542 osoby. W roku 2020 kwota przeznaczona na wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne wyniesie ponad milion złotych.

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Starostwo Powiatowe w Pabianicach
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2 tel.: (42) 225-40-00 / fax: (42) 215-91-66 powiat@powiat.pabianice.pl Archiwum portalu 2008-2015
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 15:00
Obsługa w Wydziale Komunikacji i Transportu:
Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek: 9:00 - 17:00
Środa: 8:00 - 15:00
Czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:30
kolejka.png 571093eada6ab8d7d14acc74aa87abb4