Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Ul. Waryńskiego 11, 95- 200 Pabianice, tel. 215- 70- 86, fax. 215- 23- 00

 

                                                                                             

Pabianice, dnia 01.06.2005r.

 

     I N F O R M A C J A

d o t. w y s o k o ś c i  z a s i ł k ó w

od 1 czerwca 2005 r.

 

Wysokość zasiłków dla bezrobotnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

Wynosi 521,90 zł ( miesięcznie brutto)

 

 

 

  1. ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH ( za pełny miesiąc kalendarzowy)

 

 
A/ zasiłek podstawowy /100%/

 

Zasiłek brutto

521,90 zł

- zaliczka na podatek dochodowy

14,60 zł.

- składka na ubezpieczenie zdrowotne

44,36 zł.

Zasiłek netto

 462,94 zł.

 

B/ 80 % zasiłku podstawowego

 

Zasiłek brutto

417,60 zł.

- zaliczka na podatek dochodowy

     2,90 zł.

- składka na ubezpieczenie zdrowotne

    35,25 zł.

Zasiłek netto

   379,45 zł.

 

C/ 120 % zasiłku podstawowego

 

Zasiłek brutto

626,30 zł.

- zaliczka na podatek dochodowy

  26,20 zł.

- składka na ubezpieczenie zdrowotne

  53,24 zł.

Zasiłek netto

546,86 zł.

 

2.  DODATEK SZKOLENIOWY- 20 % zasiłku podstawowego

 

Dodatek brutto

104,40 zł

- zaliczka na podatek dochodowy

     0,00 zł.

- składka na ubezpieczenie zdrowotne

     0,00 zł.

Dodatek netto

  104,40 zł.

 

3. STYPENDIA

 

 

Stypendium

 dla bezrobotnych do 25 r. ż w okresie odbywania szkolenia

40% zasiłku podstawowego

 

Stypendium brutto

208,80 zł.

- zaliczka na podatek dochodowy

                                 0,00 zł.

- składka na ubezpieczenie zdrowotne

  0,00zł.

Stypendium netto

                             208,80 zł.

 

Stypendium

 w okresie odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy

 100% zasiłku podstawowego

 

Stypendium brutto

521,90 zł

- zaliczka na podatek dochodowy

  14,60 zł.

- składka na ubezpieczenie zdrowotne

  44,36 zł.

Stypendium netto

462,94 zł.